5 menestyvän treidaajan luonteenpiirrettä

Treidaus voi olla pelottavan tuntuinen ala aloittelevalle treidaajalle, sillä etenkin valuuttamarkkinoihin liittyvä informaatio kattaa koko maailman tapahtumat ja tarjolla olevien kaupankäyntistrategioiden määrä on erittäin monipuolinen.

Valuuttamarkkinoiden liittyvää kaupankäyntiä varjostavat lisäksi useat tarinat ylisuurten vipuvelkojen käytöstä, jotka ovat tyypillinen syy siihen, että jo muutama pieleen mennyt kauppa saattaa tyhjentää treidaajan meklarifirmassa olevan pääomatilin rahasta.

Siten kysymykseksi nouseekin, miten treidaaja voi lähestyä kaupankäyntistrategiansa muodostamista, joka antaisi hänelle parhaat mahdollisuudet menestyä markkinoilla?

1. Tunne itsesi

“Tunne itsesi” saattaa olla yksinkertainen ohje, mutta tavoitteiden asettamisen tulisi olla yksi tärkeimmistä prioriteeteista aloittelevalle treidaajalle, ja tätä varten tarvitaan omien treidausluonteenpiirteiden tiedostamista.

Kysymyksiin, joita aloittelevan treidaajan kannattaa miettiä kuuluu muun muassa se, onko hän valmis olemaan tietokoneen äärellä koko päivän, vai haluaako hän vain automatisoida strategiansa ja tarkistaa ajoittain tuloksia.

Samaan tapaan mietittäviin kysymyksiin kuuluvat treidattava aikaväli, esimerkiksi päivätreidaaminen vs. treidaaminen pidemmillä hintatrendeillä, skalpeeraus-strategioiden hyödyntäminen, sekä kuinka pitkällä (jos ollenkaan) treidaaja haluaa hyödyntää automatisoituja treidausominaisuuksia.

Keskeinen tarkasteltava kysymys on lisäksi se, mikä treidaajan riskiprofiili on, joka näkyy varainhallinnassa esimerkiksi vipuvelan käytön määrässä, treidattavien finanssituotteiden valinnassa, sekä stop-loss tasojen asettamisessa.

Ennenkuin aloitat treidaamista oikealla rahalla (demo-tilien sijaan), sinun kannattaa asettaa treidaamisen tavoitteesi siten, että ne ovat linjassa luonteenpiirteidesi ja preferenssiesi kanssa.

2. Kouluttaudu

Internetin ja nettikirjakauppojen aikakaudella informaatiota treidaamisesta on saatavilla enemmän kuin koskaan aikaisemmin planeetan historiassa.

Tämä pitää paikkansa varsinkin valuuttamarkkinoiden suhteen, koska sen kattama alue ja vaikutukset ovat globaalit.

Voit löytää vastauksia globaaleihin kysymyksiin kouluttautumalla, esimerkiksi ottamalla selvää, miten Yhdysvaltain korkotason muutokset vaikuttavat EUR/USD kurssin ja kuinka Euroopan talouskasvun näkymien muutokset on hyödynnettävissä voittoisina positioiden ottoina valuuttamarkkinoilla.

Alan koulutusta pidetään olennaisena tekijänä voittoisien strategioiden luonnissa, joka näkyy siinä, että useat valuuttameklarit tarjoavat ilmaisia kursseja asiakkailleen, muun muassa omaan tahtiin läpikäytävinä nettikursseina ja livenä toteutettavina treidausluentoina.

Osa treidaajista tukeutuu lisäksi Twitterin ja Facebookin kautta tulevaan tietovirtaan, jonka avulla saattaa olla helpompi pysyä ajantasalla treidaajien näkemyksistä taloudellisten lukujen julkaisuista sekä muista treidaamiseen liittyvistä tekijöistä, kuten teknisen analyysin pohjalta nähtävissä olevista kriittisistä hintatasoista.

Yleisellä tasolla koulutus on paras vastalääke yksinkertaisten aloittelijan virheiden tekemiseen. Monelle ensimmäinen ja helpoin paikka kääntyä koulutuslähteiden puoleen on tutustua oman meklarifirman kautta saatavilla olevaan materiaaliin.

3. Katkaise tappiot nopeasti, anna voittojen juosta

Markkinoilta ei löydy yhtäkään treidaajaa, joka pitää häviämisestä.

Tappioiden keskellä on helppo kuvittella, että tilanteen kääntäminen voiton puolelle on jotakuinkin ylivoimaista, joka luo ongelmatilanteita treidaamisen käytännön toteuttamisen suhteen.

Ihmispsykologiaan tukeutuva tutkimus tukee sitä näkemystä, että ihmiset tuppaavat pitämään kiinni tappiollisista positioistaan pidempään, kuin heidän pitäisi. Samaan tapaan oikeaan suuntaan liikkuneiden positioiden kohdalla ihmiset usein sulkevat positionsa nopeasti varmistaakseen voittonsa.

Yksi tapa välttää näitä sudenkuoppia on stop-loss määräyksillä ja positiorajoitteilla. Voit jo etukäteen määritellä minkä verran pääomaa olet valmis riskeeraamaan per positio ja sen tason, joka on voittotavoitteesi positiosta. Tällaisella lähestymistavalla on se etu, että se eliminoi ihmisluonnon tunteiden vaikuttamisen treidaamiseesi.

4. Käytä tehokkaasti velkavipua

Monia treidaajia houkuttelee valuuttamarkkinoille sen tarjoama velkavivun käyttömahdollisuus, eli mahdollisuus ottaa paljon suurempia positioita kuin mitä treidaajalla on pääomaa.

Samalla kun korkea velkavipu mahdollistaa huomattavasti suurempien voittojen tavoittelun, se voi yhtälailla, ja kenties tärkeämpänä pointtina, mahdollistaa lyhyellä aikavälillä tulevien tappioiden suuruuden.

Aikojen yli on huomattu, että treidaajat ovat strategioissaan menestyksekkäämpiä, kun he rajoittavat velkavivun käyttöään, tyypillisesti 10:1 tasolle tai sen alle.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että treidaaja ei ikinä treidaa velkavivutetulta kokonaispositiomäärältään yli 10% pääomastaan, joka jättää positioille tilaa liikkua markkinamuutosten mukana ilman pelkoa marginaalin ylittävästä stop-loss position pysäytyksestä.

5. Treidaa oikeaan aikaan päivästä

Kun toimit valuuttamarkkinoilla, sinulla on pääsy treidaamaan valuuttapareja ympäri vuorokauden maanantaista perjantaihin.

Eri valuuttamarkkinoiden käytännössä avautuessa ja sulkeutuessa eri puolilla maailmaa niiden aukioloajat saattavat vaikuttaa eri valuuttaparien, kuten GBP/USD ja EUR/USD, volatiliteettiin ja tarjolla olevaan likvideettiin.

Siten treidaajan kannattaa testata strategiansa toimivuutta yli eri vuorokauden aikaperiodien, etenkin lyhyen aikavälin strategioiden toimivuuden suhteen.

Monille eurooppalaisille ja amerikkalaisille treidaajille esimerkiksi Aasian alueen valuuttaparien treidaaminen saattaa osoittautua ongelmalliseksi sen takia, että niiden hintavolatiliteetti on huomattava myös länsimaiden aktiivisempien kaupankäyntiaikojen ulkopuolella.