8 faktaa ASP asuntolainan ottamisesta

Nopea 8 faktan katsaus ASP asuntolainan ottamiseen, lainamuodon etuihin ja niihin huonoihin puoliin, joita monet eivät tiedä.

Ensinnäkin voit avata ASP-tilin, mikäli olet 15-39-vuotias, etkä ole aiemmin omistanut asuntoa. Nämä ikärajat ovat olleet voimassa vuoden 2016 lakimuutoksen jälkeen. ASP-sopimuksessa voi olla mukana aviopuoliso, joka on jo täyttänyt 40 vuotta.

Et voi aloittaa ASP-säästämistä, jos olet aikaisemmin omistanut vähintään 50 prosenttia asunnosta. ASP-tilin voi kuitenkin edelleen avata, jos olet saanut määräosan (alle 100 prosenttia) asunnosta vastikkeetta, joka tarkoittaa käytännössä vaikkapa lahjana tai perintönä.

ASP-ensiasuntoa varten säästävänä sinun tulee säästää ASP-tilille vähintään 10 prosenttia asunnon hankintahinnasta. Muutoin lainan saamiseen ensiasuntoa varten tarvitaan pankeissa 5 prosenttia hankintahinnasta. Pankit vaativat muissa kuin ensiasuntokaupoissa tyypillisesti 15 prosentin omapääomaosuutta.

Kun ASP-säästäminen on aloitettu, ASP-tilille tulee tehdä talletuksia vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä, eli kolmen kuukauden aikana. Yhden kalenterivuosineljänneksen tehdyn talletuksen tulee olla vähintään 150 euroa ja enintään 3 000 euroa. Talletuksia ei kuitenkaan ole pakko tehdä peräkkäisinä vuosineljänneksinä, vaan tarvittaessa säästämisestä voi pitää taukoa. Minimissään onnistunut ASP-säästäminen kestää siten kahdeksan peräkkäistä vuosineljännestä, eli kaksi vuotta.

Valitsemasi pankki maksaa ASP-tilillesi säästöille yhden prosentin vuotuista talletuskorkoa, joka on verotonta tuloa. Lisäksi saat 2–4 prosentin (käytännössä kaikissa suurimmissa pankeissa 4%) lisäkoron säästöillesi, kun olet saavuttanut säästötavoitteesi ja hankit asunnon.

Kun tarvittavat asuntolainasäästöt ovat koossa, eli 10% asunnon hankintahinnasta, ja muut ASP-säästämisen ehdot ovat täytetty, muun muassa se, että asunto tulee lainansaajan omaan vakituiseen asumiskäyttöön, pankki voi myöntää ASP-lainan. ASP-korkotukilainan enimmäismäärä on Helsingissä 180 000 euroa, muualla pääkaupunkiseudulla (Espoo, Vantaa, Kauniainen) 145 000 euroa, ja muissa Suomen kunnissa 115 000 euroa. Voit kuitenkin hakea pankilta lisälainaa (jonka ehdot poikkeavat ASP-lainasta) kattamaan kalliimman asunnon ostamisen.

ASP-lainsäädännön perusteella valtio maksaa korkotukea 10 vuoden ajan, jos ASP-lainan korko ylittää 3,8 prosenttia. Kun korko on alle tämän lainakaton, lainansaaja maksaa koron kokonaan itse.

ASP asuntolaina päätöksissä hyväksytään ostettava asunto lainan takuuksi. ASP-korkotukilainalle voi tarvittaessa saada myös valtiontakauksen, joka on maksuton. Siten esimerkiksi vanhempia ei tarvita ASP-lainan takaajiksi.