Absoluuttisen tuoton rahasto

Absoluuttisen tuoton rahasto pyrkii tuottoon joka ei ole sidottu vertailulukuihin, niinkuin relatiivisen tuoton rahastot ovat.

Sijoitusrahastot yleensä pyrkivät tuottamaan paremmin kuin muut samankaltaiset rahastot, samassa rahastokategoriassa, tai paremmin kuin koko markkina kokonaisuutena.

Tätä lähestymistapaa kutsutaan siis relatiivisen tai suhteellisen tuoton lähestymistavaksi rahastosijoittamiseen.

Sijoituskohteena absoluuttista tuottoa tavoittelevat rahastot pyrkivät tekemään positiivista tuottoa sijoittajilleen käyttämällä tekniikoita ja investointistrategioita, jotka poikkeavat perinteisten suhteellisen tuoton rahastojen strategioista.

Absoluuttisen tuoton sijoitustekniikoihin sisältyvät mm. lyhyeksi myynti, futuurit, optiot, johdannaiset, arbitraasi, velkavivun käyttö sekä ei-perinteisten (kuten raaka-aineet tai valuutat) sijoituskohteiden käyttö.

Ensimmäisen absoluuttisiin tuottoihin tähtäävän rahaston perustajana pidetään yleisesti Alfred Winslow Jonesia, joka perusti ensimmäisen tällaisen rahaston New Yorkissa vuonna 1949.

Viime vuosina tällaiset rahastot ovat tulleet yhdeksi nopeimmin kasvavista rahasto tyypeistä ja nimitys joka on yleistynyt näille rahastoille on “hedge rahasto” ja joskus käytetään myös suomalaista suojarahasto nimitystä.

Tällaisten rahastojen tuottojen vertailu on usein harhaanjohtavaa, koska rahaston sisäiset sijoitusstrategiat saattavat poiketa paljonkin toisistaan, vaikka käytettävät finanssituotteet olisivatkin samoja.

Suhteessa perinteisiin sijoitusrahastoihin, yksi absoluuttisen tuottotyypin rahastojen ero on se, että tuotot usein eivät juurikaan korreloi perinteisten sijoitusrahastojen kanssa.

Tämän ominaisuuden takia hedge rahastojen käyttö on yleinen sijoitusten hajautusstrategian osa-tekniikka.

Tämä korrelaatio johtuu usein varsinkin siitä, että perinteiset rahastot esimerkiksi osakkeiden suhteen joko omistavat osakkeita tai eivät, mutta eivät pyri hyötymään kurssilaskusta, toisin kuiin hedge rahastot, jotka voivat pyrkiä myös myymään lyhyeksi, joka mahdollistaa tuoton haun myös laskumarkkinoilla.

Suomessa hedge rahasto tyyppisiä rahastoja on tarjolla mm. Nordealta ja Danske Bankilta.

Esimerkkirahastoja, joihin sinun kannattaa tutustua ovat vaikkapa Danske Invest – Eliksir K, Visio Varainhoito – Visio Allocator, sekä Northern Star Partners – Global Dynamic Opportunities 10+.

 

Leave a Comment