Accumulation Distribution linja (ADL) teknisen analyysin indikaattori

Teknisen analyysin Accumulation Distribution linja (ADL), jonka kehitti Marc Chaikin, on volyymiperusteinen indikaattori, jonka on määrä mitata kumulatiivista rahan virtausta arvopaperiin ja arvopaperista pois.

Chaikin, joka viittasi tähän indikaattoriin alunperin nimellä Cumulative Money Flow Line, toteutti indikaattorin antamaan osoittimen (muiden kumulatiivisten indikaattoreiden tavoin) kunkin periodin ajankohtaiselle rahanvirran volyymin summalle.

Twitter Accumulation Distribution linja teknisen analyysin indikaattori.

Indikaattorin laskemiseksi määritetään ensin kerroin, joka perustuu arvopaperin viimeisen päätöshinnan suhteeseen high-low vaihteluväliin.

Sitten tämä kerroin, Money Flow Multiplier, kerrotaan tarkastellun aikaperiodin volyymillä, josta saadaan Money Flow Volume luku.

Money Flow Volyme luvun juokseva arvo puolestaan muodostaa Accumulation/Distribution linja indikaattorin.

Graafeja voimakkaasti treidauksessaan käyttävät sijoittajat voivat tukeutua tähän indikaattoriin vahvistaakseen arvopaperin trendejä tai ennakoidakseen hinnan suunnanmuutoksen käännekohtia, kun indikaattorin antama suunta poikkeaa arvopaperin hinnan muutoksista.

Accumulation Distribution linjan laskeminen

Kuten yllä on todettu, ADL indikaattorin laskemisessa on kaikkiaan kolme erillistä vaihetta.

Kaavana indikaattorin laskeminen tapahtuu seuraavasti:

1. Money Flow Multiplier = [(Close – Low) – (High – Close)] /(High – Low)
2. Money Flow Volume = Money Flow Multiplier x periodin volyymi
3. ADL = Aikaisempi ADL arvo + Tarkastellun periodin Money Flow Volume

Näistä Money Flow Multiplier vaihtelee lukujen +1 ja -1 välillä. Siten sen arvo on keskeinen tekijä Money Flow Volume ja varsinaisen indikaattorin, Accumulation Distribution linjan määräytymisessä.

Kerroin on positiivinen arvo kun päätöshinta (Close) on High-Low vaihteluvälin yläpuoliskossa, ja negatiivinen sen alapuoliskossa.

Intuitiivisesta ajateltuna voidaan tulkita, että ostopaineet ovat voimakkaammat kuin myyntipaineet kun päätöshinta löytyy tarkastellun periodin vaihteluvälin yläpuoliskosta, joka pätee myös toisinpäin.

ADL-indikaattori laskee kun tämä kerroin on positiivinen ja laskee, kun kerroin on negatiivinen.

Accumulation Distribution linja indikaattorin tulkinta

Accumulation Distribution linja on indikaattorina kumulatiivinen mittari kunkin periodin volyymivirtauksille, eli rahan virtauksille.

Jos kyseessä on korkea positiivinen kerroin yhdistettynä korkeaan volyymimäärään, tämä osoittaa voimakasta myyntipainetta arvopaperia kohtaan, joka puskee indikaattoria korkeammalle.

Accumulation Distribution linja teknisen analyysin indikaattori Yandex osakkeelle.

Samaan tapaan negatiivinen kerroin yhdistettynä korkeaan volyymiin heijastaa voimakkaita myyntipaineita, joka työntää indikaattoria alemmalle.

Perustapauksessa ADL indikaattoria käytetäänkin etenkin markkinaspekulaattoreiden toimesta vahvistamaan näkemyksiä allaolevista trendeistä tai luomaan epäilyjä niiden kestävyydestä.

Esimerkiksi nousutrendin hinnoissa ja laskutrendin ADL indikaattorissa voidaan tulkita ehdottavan, että kyseessä olevan arvopaperin kaupankäynnissä on myyntipaineita (distribution), saattaen ennakoida hinnan käännekohtaa laskusuuntaan.

Samoin laskutrendi hinnoissa ja nousutrendi ADL indikaattorissa on viite siitä, että markkinoiden alta löytyy ostopaineita (accumulation), joka puolestaan ennakoi hinnan käännekohtaa noususuuntaan.

Jos sekä hintatrendi että ADL indikaattorin trendi ovat ylöspäin tai alaspäin, indikaattori vahvistaa tulkintaa trendin kestävyydestä.

Koska ADL-linja toimii itsenäisesti vain vaihtelevalla menestyksellä varsinaisessa kaupankäynnissä, useimmat käyttävät sitä ainoastaan yhtenä teknisen työkaluna useamman indikaattorin muodostamassa kokonaisstrategiassa.