Afrikka rahasto

Afrikka rahasto vaihtoehtoja löytyy muun muassa Danska Bankilta, eQ:lta, OP Rahastoyhtiötä, Nordealta, Taaleritehtaalta, sekä FIM Pankkiiriliikkeeltä.

Afrikan mantereelle sijoittavien rahastojen suhteen voit valita useista erilaisista strategioista, mutta tyypillisimmät strategiat kohdistavat osakkeiden tai muiden arvopapereiden hankinnan alueellisesti tietyille Afrikan osille, esimerkiksi tiettyjen maanosan elinkeinosektoreiden sijasta.

Jaotuksia löytyy etenkin Etelä-Afrikan, mantereen kehittyneimmän talouden, ja muiden afrikkalaisten kansantalouksien välillä. Monet rahastot sijoittavat joko pelkästään Etelä-Afrikan markkinoille, tai sijoittavat strategiansa puitteissa kaikkiin muihin Afrikan talouksiin, muttei Etelä Afrikkaan — varsinkin sijoitushajauttamisen nimissä ja korkeita spekulatiivisia voittoja hakeville suunnattuna palveluna.

Suomesta ja kansainvälisesti löytyy myös monia rahastoja, jotka sijoittavat hallinnoimansa varallisuuden sekä Lähi-Itään että Pohjois-Afrikkaan, sillä näiden talouksien profiileista ja kasvunäkymistä löytyy usein samanlaisia tekijöitä.

Koska useimmat Afrikan mantereen taloudet ovat kehittyviä talouksia, myös näihin maihin sijoittavien rahastojen tuotot heijastavat tätä sijoitusprofiilia.

Usein näistä maista on vaikea saada yksityiskohtaista tietoa pörssilistatuista yrityksistä, ja näillä alueilla toimivien yritysten riskeihin lukeutuvat useimmiten korkeat poliittiset ja valuuttariskit, muiden perinteisten liiketoiminnan riskien ohella.

Danske Invest Afrikka

Danska Bankin Afrikka rahasto on ollut tarjolla sijoittajille vuodesta 2012 asti. Rahaston strategiana on sijoittaa hallinnoimansa varat pääosin Etelä-Afrikan osakemarkkinoille, mutta myös mm. Egyptiin ja Nigeriaan.

Yleensä rahaston varat ovat sijoitettuina 20-60 eri yhtiön osakkeeseen, pääasiassa firmoihin, joilla käydään kauppaa afrikkalaisissa pörsseissä sekä yhtiöihin, joiden kotipaikka on Afrikassa, tai yhtiöihin, joilla on merkittäviä toimintoja maanosassa.

Tätä sijoitusstrategiaa toteuttaa paikallisesti (Afrikassa) hallinnoitu Investec Asset Management, jolla on yli 20 vuoden kokemus Afrikan osakemarkkinoille sijoittamisesta.

Danska Bank suosittelee Afrikka rahastoaan (muiden kehittyvien markkinoiden rahastojen tapaan) vain pieneksi osaksi korkeaa tuottoa tavoittelevan sijoittajan pitkäaikaista, yli 5 vuoden tähtäimellä hallinnoitua sijoitussalkkua.

Sijoitustuottojen suhteen rahaston tavoitteena on vähintään Afrikan osakemarkkinoiden yleistä kehitystä vastaava tuottoa.

eQ Afrikka

eQ Afrikka rahasto (vuoteen 2013 saakka ICECAPITAL Africa rahasto) on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa hallinnoimansa varallisuuden erityisesti Etelä-Afrikan ulkopuolelle Afrikan maanosaa.

Strategian puitteissa rahasto sijoittaa varallisuuden etupäässä maanosan alueella toimivien yritysten ja julkisyhteisöjen arvopapereihin.

Vuodesta 2013 tätä strategiaa on hallinnoitu siten, että suorien osake-ja muiden arvopaperisijoitusten sijasta rahasto on sijoittanut varallisuuden toiseen tällaista strategiaa toteuttavaan Afrikka rahastoon, eteläafrikkalaisen Standard Bankin irlantiin rekisteröityyn “Standard Africa Equity” -sijoitusrahastoon.

Rahasto on ollut toiminnassa vuodesta 2008 ja sen salkunhoidosta vastaa eQ Varainhoito Oy.

eQ Afrikka erikoisrahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Afrikka rahasto – OP-Afrikka A

OP-Afrikka on strategialtaan osakerahasto, joka toimintaperiaatteidensa puitteissa sijoittaa hallinnoimansa varallisuuden afrikkalaisten yhtiöiden osakkeisiin.

Etupäässä tämä tarkoittaa rahojen sijoittamista Afrikan pörsseissä listattuihin osakkeisiin, mutta strategian puitteissa myös Afrikan osakemarkkinoiden ulkopuolelle sellaisiin yhtiöihin, joille jotkin/jokin Afrikan maa on pääasiallinen markkina-alue.

Keskeisiin kohdemarkkinoihin rahastolle kuuluvat Etelä-Afrikka, Nigeria, Kenia, Botswana, Mauritius, Egypti, Marokko, Tunisia, Zambia sekä Ghana.

Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Nordea Afrikka BP

Nordea pankin “Afrikka BP” rahasto on Luxemburgiin rekisteröity rahasto (SICAV), joka strategiansa puitteissa sijoittaa hallinnoimansa varallisuuden Afrikan kasvaville talousalueille.

Näiden talousalueiden sisällä rahaston kohdeyrityksiä ovat firmat, jotka hyötyvät etenkin mantereen infrastruktuurirakentamisesta, väestön elintason parantumisesta, sekä kohdemaiden kotimaisen talouden kehityksestä.

Afrikka BP rahasto sijoittaa varallisuutensa pääosin muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, eikä tälle valuuttariskille haeta aktiivista suojausta. Kullakin hetkellä rahaston tavoitesijoitusmääränä on 2/3 varallisuudesta osakkeista, lopun ollessa etupäässä käteistä, mutta mahdollisesti myös muita sijoitusinstrumentteja.

Strategiaa toteuttaa Nordean valtuuttamana salkunhoitajana Stanlib Asset Management. Rahastolle, joka on ollut tarjolla sijoittajille vuodesta 2008, ei käytetä vertailuindeksiä.

Afrikka rahasto – FIM Sahara

Pankkiiriliike FIM:in “Sahara” rahasto sijoittaa hallinnoimansa varallisuuden Lähi-Itään sekä Afrikan mantereelle, alueelle jonka yhteenlaskettu väkimäärä on noin 1 miljardi.

Useiden muiden kehittyvien markkina-alueiden rahastojen tapaan myös Sahara rahaston strategia tähtää korkeaan pitkän aikavälin tuottoon, painotuksena ollessa kohdemarkkinoillaan vähemmän tavanomaiset sijoituskohteet.

Rahaston tyypillinen osakkeisiin aktiivisesti sijoitettu määrä kokonaisvarallisuudesta on yli 75%, mutta tämä määrä voi vaihdella 0%:n ja 100%:n välillä rahastostrategian puitteissa.

Taaleritehdas Dinaari

“Dinaari” rahasto on Taaleritehtaan Lähi-Itään ja Pohjois-Afrikkaan sijoittava osakerahasto, kohdeyrityksinä tällä alueella sijaitsevat tai Afrikan taloudesta merkittävästi riippuvaiset yhtiöt.

Vaikka rahaston sääntöjen puitteissa Dinaarin salkunhoito voidaan toteuttaa myös muihin arvopapereihin kuin osakkeisiin sijoittamalla, pääasiallisesti varallisuus on ollut Afrikan osakemarkkinoilla. Riskirajojensa puitteissa rahasto voi hakea tuottoa tai riskien hallintaa erilaisilla indeksi- ja valuuttajohdannaisilla.


Rahasto, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2011 alkaen, ei seuraa vertailuindeksiä sijoitustoiminnassaan.