Aktia korkorahastot

Aktia korkorahastot sisältävät lyhyen-ja pitkän koron joukkovelkakirjoja, niin valtion, julkisyhteisöjen kuin yritysten liikkeellelaskemista arvopapereista.

Yleisellä tasolla Aktia pyrkii korkorahastoillaan tuottoon, joka ylittää rahojen tilisijoittamisen tuoton, tarjoten vaihtoehdon perinteiseen säästämiseen. Tämän ohella kullakin korkorahastolla saattaa olla vertailuindeksi, jonka tuottoon Aktia rahaston tuottoa vertaillaan, menestyksen mittarina.

Se, mikä korkorahasto soveltuu juuri sinun tarpeisiisi, riippuu yksilöllisestä sijoitusprofiilistasi, joka koostuu mm. tavoitteistasi, haluamastasi sijoitusajasta, sekä riskiprofiilistasi.

Aktia tarjoaa korkotuotteita kahdessa erilaisessa pääkategoriassa rahastoja:

yhdistelmärahastot sekä
korkorahastot.

Näistä yhdistelmärahastot sisältävät korko-arvopapereiden ohella osakkeita, ja näiden kahden sijoituskorin painopistettä voidaan vaihdella salkunhoitajan arvioiman markkinatilanteen mukaan.

Ennenkuin sijoitat tälläiseen yhdistelmärahastoon, sinun kannattaa tutustua rahaston sääntöihin yksityiskohtaisesti, sillä niistä löytyvät sijoistusstrategian osana toteutetut korko- ja osakesijoitusten väliset painoarvot sekä niiden vaihtelurajat.

Tätä kirjoittaessa Aktian yhdistelmärahastoihin lukeutuvat:

Aktia Asset Allocation B
Aktia Folkhälsan B
Aktia Secura B
Aktia Solida B

Aktian korkorahastoihin kuuluu sekä lyhyen että pitkän juoksuajan korko-instrumentteja. Näistä lyhyen koron rahastot sijoittavat hallinnoimansa varallisuuden lyhyen juoksuajan (alle vuoden), valtion, pankkien, tai yritysten liikkeellelaskemiin instrumentteihin.

Korkorahastoista puolestaan pitkän koron rahastot sijoittavat hallinnoimansa varallisuuden pitkäaikaisiin (yli vuoden juoksuajan) joukkovelkakirja papereihin, joita ovat liikkeellelaskeneet esimerkiksi valtiot, julkisyhteisöt, sekä yritykset.

Tätä kirjoittaessa Aktian korkorahastoihin kuuluvat:

Aktia Bond Allocation B
Aktia Corporate Bond+ B
Aktia Emerging Market Bond+ B
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ B
Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ B
Aktia Global Government Bond+ B
Aktia Government Bond+ B
Aktia Inflation Bond+ B
Aktia Likvida+ B

Aktia on saanut kiitosta korkorahastojen hallinnoinnistaan, ja esimerkiksi vuonna 2013 luokittelulaitos Morningstar valitsi Aktian maan parhaaksi korko-omaisuudenhoitajaksi myöntämällä pankille tittelin “Best Fixed Income Fund House”.


Samoin pankki on saanut tunnustusta Scandinavian Financial Researchilta (SFR), joka vuonna 2012 myönsi Aktialle korkeimmat arvosanat luokissa: paras ymmärrys asiakkaiden tarpeista, selkein sijoitusfilosofia, paras sijoitustuotto 1 ja 3 vuoden horisontilla, parhaat raportointi- ja hallinnointipalvelut, sekä markkinajohtaja rahastovalintapalveluissa, ja organisaation vakaus ja maine.