Aktia rahasto

Aktia rahasto yhtiöllä on olemassa rahastoja kategorioihin korko-, yhdistelmä- ja osakerahastot.

VIDEO: Aktian sijoittamispalveluihin liittyvä mainos.

Näistä rahastotyypeistä Aktian korkorahastot jotka toimivat lyhyen koron markkinoilla sijoittavat varat Aktian ilmoituksen mukaan rahamarkkinoille, esim. valtion, pankkien sekä yritysten korkopapereihin, joiden jäljellä oleva juoksuaika on tyypillisesti alle vuoden.

Jos rahasto on ns. pitkän koron rahasto, nämä rahastot sijoittavat varat enimmäkseen pitkäaikaisiin korkopapereihin, joiden juoksuaika on yli vuosi.

Näiden papereiden liikkeellelaskijoita voivat olla esimerkiksi valtio, muut julkisyhteisöt sekä yritysten joukkovelkakirjalainat.

Aktian yhdistelmärahastot vuorostaan sijoittavat niin osakkeisiin kuin korkoa tuottaviin sijoituksiinkin. Näissä rahastoissa voidaan näiden kahden sijoitustyyppien painotusta rahaston sisällä muuttaa aina markkinatilanteen mukaisesti.

Nämä painoarvot sekä mahdolliset rajat painotusten vaihtelulle määritellään Aktian rahaston säännöissä.

Aktian osakerahastot sijoittavat pääasiassa varansa osakemarkkinoille.

Riippuen rahaston säännöistä, nämä osakemarkkinat voivat olla myös Suomen rajojen ulkopuolella, ja alueena voi olla vaikkapa Eurooppa tai vaikkapa Venäjä. Rahasto voi myös keskittyä sijoittamaan eri toimialoille kuten metsäteollisuus, tai vaikkapa tietoliikenne.

Aktia hallinnoi rahastoja myös yhteistyökumppaneinaan oleville Säästöpankeille ja Paikallisosuuspankille.

Voit tarkastaa rahastojen ehdot ja kulut sekä tuoton mm. Aktian verkkosivuilta osoitteesta aktia.fi.

Näillä sivuilla voit myös mm. tutustua tapaan jolla Aktia luokittelee rahastonsa ja jälleenmyymänsä rahastonsa kuuteen riskiluokkaan.


Rahastoja hallinnoi Aktian rahastoyhtiö, joka on varsinaisesti Aktia Pankki Oyj:n tytäryhtiö joka on ollut toiminnassa vuodesta 1987 melkein heti sijoitusrahastolain voimaan astumisen jälkeen.