Aktia rahastot ja rahastosäästäminen vuonna 2020

Katsaus Aktia rahastot vaihtoehtoihin, tarjolla ollessa 45 markkinat monipuolisesti kattavaa rahastoa sekä pankilta itseltään että yhteystyörahastoilta globaalisti.

Aktia on tarjonnut asiakkailleen rahastoja aina vuodesta 1987 saakka, pian Suomen sijoitusrahastolain voimaantulon jälkeen.

Aktia on siten rahastojen tarjoajana yksi Suomen vanhimmista ja luotetuimmista, ja aikojen kuluessa sen rahastoista on muodustunut maan suosituimpiin kuuluvia.

Voit valita rahastoista kohteita moniin sijoittamisen ja rahastosäästämisen tavoitteisiin, mukaanlukien osakerahastot, yhdistelmärahastot, sekä maltillisemman riskiprofiilin omaavat korkorahastot.

Aktia Pankki rahastot.

Kaiken kaikkiaan Aktialla on tarjolla 27 erilaista omaa sijoitusrahastoa sekä 18 pankin yhteistyökumppaneiden kautta asiakkaille vaihtoehtoina olevaa rahastoa.

Omien rahastojensa ohella Aktia markkinoi valittua joukkoa rahastoja, joita hallinnoivat Swedbank, Odin, Parvest, sekä Carnegie.

Näiden yhteistyökumppaneiden rahastojen tarjoamisen takana on se, että asiakkat voivat saman pankin kautta valita kattavamman ja kilpailukykyisemmän rahastovalikoiman, jotta löytäisit juuri oikeanlaisen riski-tuottoominaisuudet omaavan sijoitusrahaston tarpeisiisi.

Aktia Pankki verkossa.

Aktian rahastoja hallinnoiman rahastoyhtiön toiminta on GIPS (Global Investment Performance Standards)-sertifioitua, laadun takeena. Voit pyytää suomenkielisen GIPS-raportin rahastoyhtiön toiminnasta suoraan asiakaspalvelijaltasi.

Osana ammattimaista lähestymistään rahastoyhtiö harjoittaa lisäksi Finanssialan Keskusliiton suosituksen mukaista omistajapolitiikkaa.

Päästäksesi aloittamaan rahastoihin sijoittamisen Aktian kautta, voit ostaa ja myydä osuuksia rahastoissa toimeksiantoina verkkopankin kautta, mikäli sinulla on Internet-pankkisopimus Aktian, paikallisosuuspankin tai tiettyjen säästöpankkien kanssa.

Toinen tapa aloittaa rahastoihin sijoittaminen on asioida lähimmässä Aktian konttorissa.

Aktia mahdollistaa myös rahastosäästämisen, joissa tarkoitus on säästää säännöllisesti rahastoihin esimerkiksi kuukausittaisilla sijoituksilla, sekä rahastosijoittamisen varainhoitosalkkujen kautta.

Näistä rahastosäästämisen taustaideana on tasata varsinkin pörssikurssien tuomaa heilahtelua, kun sijoitukset ovat tasaisesti yli ajan, eivätkä sidottuja kurssien hetkelliseen tasoon.

Aktia rahastot osana järkevää, modernia säästämistä

Rahastosäästäminen on moderni tapa säästää rahoja ja saada niille omaa riskinottokykyä perinteistä tilisäästämistä paremmin vastaava tuotto.

Yleisellä tasolla rahastosäästäminen sopii kaikille ja kaikentyyppiseen säästämiseen, koska voit valita niin monenlaisesta rahastosta ja monenlaiseen säästämisen tavoitteeseen.

Rahastosäästämisestä onkin tullut juuri näiden seikkojen takia suurelle osalle suomalaisista yhtä tuttua kuin tilisäästämisestä.

Rahastosäästämisen keskeisiä etuja ovat

  • Sijoittamisen vaivattomuus: asiantuntevat salkunhoitajat hoitavat sijoituksiasi ammattimaisesti ja aktiivisesti.
  • Sijoitusten hajautus: Aktian rahastossa säästösi saavat aina laajan riskien hajautuksen.
  • Saat varat halutessasi helposti käyttöön: rahastoihin sijoittamasi varat voit myydä helposti ja nopeasti.

Kun säästät rahastoihin säännöllisesti, tasaat markkinoiden kurssiheilahteluja.

Yhtäältä kun kurssit laskevat, merkitset rahasto-osuuksia halvemmalla ja saat enemmän osuuksia kuukausisäästösummallasi. Toisaalta, kun kurssit taas nousevat, nousee myös kaikkien rahasto-osuuksiesi arvo.

Kaikki rahastosäästäminen lähtee aina sinun omista tavoitteistasi ja lähtökohdistasi ja tärkein yksittäinen seikka sijoitusrahaston valinnassa on aina oma, henkilökohtainen riskinsietokykysi.

Aktia rahastot on luokiteltu riskiasteikolle, jossa alhaisinta riskitasoa kuvaa luku 1 ja korkeinta riskitasoa kuvaa luku 7.

Riskitason taso lasketaan yleensä perustuen rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihteluun viimeisten 5 vuoden ajalta.

Kun valitset rahastoa, sinun tulee ottaa huomioon etenkin se, että kun riski suuriin arvonvaihteluihin on korkea, ovat myös tuotto-odotukset vastaavasti suuremmat.

Myös valitsemallasi säästöajalla on tässä suhteessa suuri merkitys sijoituskohteen valinnassa. Pitkällä tähtäimellä on yleensä kannattavampaa valita rahasto, jossa tuotto-odotukset ovat korkeat.

Aktian varainhoitosalkkujen käyttö sijoituskohteena

Aktia tarjoaa asiakkailleen kustannustehokkaat rahastomuotoiset varainhoitosalkut, jotka on tarkoitettu olemaan helppo ja vaivaton ratkaisu vaurastumiseen täysin oman riskiprofiilisi mukaan.

Varainhoitosalkkujen käyttäminen tuo suurten sijoittajien salkunhoitopalvelun sekä kansainväliset mahdollisuudet kustannustehokkaasti yksityissijoittajien ulottuville.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Aktian ammattilaiset huolehtivat siitä, että sijoituksesi on aina ajankohtaisesti hajautettu ja että kaikkia varojasi hoidetaan samoilla standardeilla kuin suurten institutionaalisten sijoittajien sijoituksia.

Tärkein lähtökohta varainhoitosalkkujen toiminnassa on allokaatio eli hajautus eri omaisuuslajien välillä.

Toteuttaakseen tätä strategiaa Aktian allokaatiotiimi seuraa markkinoita aktiivisesti ja huomioi maailman talouden liikkeet.

Osana hajautusta salkkujen sijoituskohteet muodostuvat puolestaan omaisuuslajeittain erilaisista sijoitusrahastoista, indeksirahastoista, korkoinstrumenteista, sekä vaihtoehtoisista sijoituksista (mukaanlukien raaka-aineet).

Aktian rahastot vuonna 2020

Aktia America
Aktia Capital
Aktia Commodity
Aktia Corporate Bond+
Aktia Emerging Market Bond+
Aktia Emerging Market Corporate Bond+
Aktia Emerging Market Equity Select
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+
Aktia Eurooppa
Aktia Europe Small Cap
Aktia European High Yield Bond+
Aktia Global
Aktia Global High Yield Bond+
Aktia Government Bond+
Aktia Korkosalkku
Aktia Lyhyt Yrityskorko+
Aktia Nordic
Aktia Nordic Micro Cap
Aktia Nordic Small Cap
Aktia Osakesalkku
Aktia Secura
Aktia Solida
Aktia Toimitilakiinteistöt
Aktia Varainhoitosalkku 25
Aktia Varainhoitosalkku 50
Aktia Varainhoitosalkku 75

Yksi keskeisiä teemoja Aktian tarjoamissa rahastoissa on sijoitustoiminnan vastuullisuus, jonka merkitys korostuu päivä päivältä enemmän ympäri maailman.

Aktia rahastot sijoituksissa otetaankin huomioon kohdeyhtiöiden ja sijoituskohdeiten ympäristönäkökohtien parempi huomioiminen.

Vastaavasti pankin rahastot ottavat huomioon myös ne riskit, jotka liittyvät vastuullisuusmielessä puutteeliseen toimintaan yhtiötasolla.

Aktian varainhoitotoiminnassa vastuullisuus on tärkeä osa sijoitustoimintaa, josta pankki julkaisee puolivuosittain katsauksen.

Voit valita asiakkaana rahastosijoituskohteesi myös joukosta Aktian kumppaneiden tarjoamia vaihtoehtoja.

Carnegie Asia
Carnegie Indienfond
Carnegie Rysslandsfond
Odin Norge
Odin Sverige
Parvest Equity Best Selection Asia Ex-Japan Classic Cap
Parvest Equity China Classic Cap
Parvest Equity India Classic Cap
Parvest Equity Latin America
Parvest Equity World Emerging Classic Cap
Swedbank Eastern Europe Equity Fund
Swedbank Robur Asienfond
Swedbank Robur Japanfonden
Swedbank Robur Rysslandsfonden
Swedbank Robur Råvarufonden
Swedbank Robur Technology
Swedbank Robur Transition Sweden
Swedbank Robur Östeuropafonden

Rahasto-osuuksia voit merkitä (ostaa), lunastaa (myydä), tai vaihtaa toisiin rahasto-osuuksiin kaikkina pankkipäivinä.

Voit tehdä näitä toimeksiantoja Aktian verkkopankissa myös muiden pankkien tunnuksilla tai käymällä pankin konttorissa.