Elite Alfred Berg rahasto vaihtoehtojen parhaimmisto

Elite Alfred Berg rahasto vaihtoehtoihin lukeutuvat yhtiön omat rahastot sekä mm. BNP Paribas -finanssikonsernin globaalit rahastoratkaisut.

Yhtiö, jolla on noin 110 työntekijää 13 eri paikkakunnalle Suomessa, tarjoaa monipuolisia ja ammattitaitoisia säästämisen, sijoittamisen ja varainhoidon palveluita niin suomalaisille yksityisasiakkaille, yrityksille, kuin ammattisijoittajillekin.

Suomessa yhtiön palveluita käyttää yli 10 000 asiakasta, joiden puolesta Elite Alfred Berg hoitaa yli 3 miljardin euron varallisuutta (vuoden 2020 tietojen pohjalta).

Institutionaalisia yhteisösijoittajia jotka luottavat yhtiön palveluihin ovat muun muassa yritykset, eläkeyhteisöt, säätiöt, kunnat sekä ja seurakunnat.

Elite Alfred Berg logo.

Elite Alfred Bergin rahastotoiminnan ytimessä ovat sen omat innovatiiviset rahastotuotteet sekä yksinoikeudella Suomessa tarjottava BNP Paribas -konsernin rahastovalikoima.

Sijoittamisstrategiat ja sijoittamisen periaatteet

Yhtiön rahastojen toimintaa ohjaavat etenkin vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Tätä kautta Elite Alfred Berg uskoo voivansa yhdistää paremmat rahastotuotot mahdollisuuteen vaikuttaa positiivisesti maapallomme tulevaisuuteen.

Elite Alfred Berg sijoittaminen.

Voit halutessasi säästää yhtiön sijoitusrahastoihin säännöllisesti tai tehdä kertasijoituksia helposti ja vaivattomasti.

Elite Alfred Berg rahastovalikoima kattaa osake-, korko- ja kiinteistörahastot sekä vaihtoehtoiset sijoitusratkaisut.

Omien rahastoratkaisujensa ohelle tarjolla ovat valittujen yhteistyökumppanien (kuten BNP Paribas) rahastovaihtoehdot maailmanlaajuisesti.

Kun aloitat rahastosijoittamisen yhtiön kautta, sinun ei tarvitse seurata markkinoiden ja yhtiöiden tapahtumia niin aktiivisesti kuin osakesijoittajana.

Sen sijaan Elite Alfred Bergin rahastojen asiantuntijat seuraavat markkinoita puolestasi ja tekevät tarvittavia muutoksia.

Sijoittamisen strategiana rahastosijoittaminen on erinomainen keino hajauttaa sijoituksia vaivattomasti esimerkiksi ulkomaille ja kohteisiin, joihin yksityissijoittajan on mahdotonta muuten sijoittaa suoraan.

Elite Alfred Berg vaihtoehtoja rahastosijoittamiseen

Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus

Aktiivinen Fokus -rahaston hallinnoimat varat sijoitetaan etupäässä Euroopan talousalueella listattuna olevien yhtiöiden osakkeisiin.

Rahaston salkunhoitotyyli on aktiivinen, jolla pyritään tuottamaan kohtalaisella riskitasolla yli vertailuindeksinä toimivan MSCI EMU Euro -indeksin tuoton, pitkällä aikavälillä.

Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset

Erikoissijoitusrahastona Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset sijoittaa hallinnoimansa varat vastuullisiin ESG-sijoituskohteisiin, vuotuisena tuottotavoitteena ollessa 8 %.

Rahasto ottaa strategiassaan ja sijoitustoiminnassaan huomioon ympäristövaikutukset (Environment) sekä sosiaaliseen vastuuseen (Social) ja hallintotapaan (Governance) liittyvät asiat.

Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito

Optimaalivarainhoito rahasto on tyypiltään aktiivinen rahastojen rahasto, jossa sijoitetut varat hajautetaan maailmanlaajuisesti sekä osake- että korkomarkkinoille, painotuksena markkinatilanteen mukaisesti eri maantieteelliset alueet, omaisuusluokat ja sijoitustyylit.

Elite Alfred Berg Suomi Fokus

Suomi Fokus rahasto sijoittaa nimensä mukaisesti pääosin Suomessa noteerattuihin osakkeisiin.

Pyrkimyksenä rahastolla on hyvällä osakevalinnalla sekä aktiivisella salkunhoidolla tavoitella hyvää tuottoa kulloisenkin talous- ja markkinatilanteen mukaisesti.

Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit

Pohjoismaat Faktorit sijoitusrahasto sijoittaa strategiassaan pohjoismaisiin (ei kuitenkaan islantilaisiin) yrityksiin.

Yritysvalinta rahastossa suoritetaan neljän ominaisuuden (faktorin) pohjalta, joista jokainen täydentää toisiaan markkinasyklin eri vaiheissa.

Elite Alfred Berg Vuokratuotto

Vuokratuotto Erikoisijoitusrahaston strategiana on sijoittaa puolet hallinnoimistaan varoista vuokra-asuntoihin, etupäässä pääkaupunkiseudulla, ja puolet toimitilakohteisiin tarkasti valituissa kasvukeskuksissa.

Elite Alfred Berg Korko

Sijoitusrahaston strategiana on sijoittaa varat maailmanlaajuisesti eri korko-omaisuusluokkiin.

Tuottoa rahasto hakee etupäässä pitkän koron rahastoista sekä yhtiöiden liikkeeseen laskemista joukkovelkakirjalainoista.

Elite Alfred Berg Osake

Elite Alfred Berg Osake rahasto sijoittaa hallinnoimansa varallisuuden maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille ja osakemarkkinasidonnaisiin arvopapereihin.

Indeksi-, toimiala- tai maantieteelliset rajoitteet eivät ohjaa rahaston toimintaa.

Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit

Eurooppa Faktorit sijoitusrahasto valitsee strategiassan yli 1 200 eurooppalaisen yrityksen joukosta 30 yhtiötä, jotka täyttävät parhaiten tavoitellut ominaisuudet (faktorit): laatu, arvo, hintavakaus ja kurssinousu.

Elite Älyenergia

Elite Älyenergia on vaihtoehtorahasto, joka sijoittaa kiinteistöjen energiatehokkuushankkeisiin ja uusiutuvaan energiaan.

Rahasto tarjoten sinulle sijoittajana hyvän, hajautetun energiasäästöihin perustuvan tuoton.

BNP Paribas Climate Impact

Jos valitset rahastoksesi BNP Paribas Climate Impact -osakerahaston, voit omalta osaltasi vaikuttaa toiminnallasi positiivisesti globaaleihin ilmasto- ja ympäristökysymyksiin – tuotosta tinkimättä.

Jo alle 10 000 sijoituksella rahastoon neutraloit oman hiilijalanjälkesi. Vuoden 2020 tietojen pohjalta rahaston vuosituotto on ollut edellisten viiden vuoden ajanjaksolla keskimäärin 8,10 %.

AJ EAB Value Hedge

AJ EAB Value Hedge on sijoitusrahasto, jossa sijoitukset tapahtuvat etupäässä pohjoismaisiin arvoyhtiöihin.

Päätökset tehtävistä sijoituksista perustuvat fundamenttipohjaiseen analyysiin, jonka avulla haetaan rahasto etsii osakemarkkinoilta aliarvostettuja osakkeita.