Altos rahasto (SULJETTU)

Altos rahasto yhtiö operoi erikoissijoitusrahastoja lippulaivanaan Altos Advantage erikoisrahasto. (PÄIVITYS 2020: RAHASTO ON LOPETTANUT TOIMINTANSA)

Altos Advantage on tyypiltään absoluuttista tuottoa tavoitteleva, eli sen pyrkimyksenä on tuottaa hyvin kaikissa markkinatilanteissa.

Altoksen absoluuttisen tuoton rahastojen tuottoja ei vertailla myöskään esimerkiksi osakemarkkina-indekseihin, vaan niiden strategioiden oletetaan tuottavan kaikissa markkina-olosuhteissa.

Altos Advantage erikoisrahasto pyrkii absoluuttisen tuoton saavuttamiseen toimimalla osake- ja osakejohdannaismarkkinoilla sekä hyödykemarkkinoilla, pyrkien hyötymään niissä noteerattavien arvopapereiden kurssinousuista ja -laskuista.

Altos Rahastoyhtiö julkaisee tarjolla olevista rahastoista kuukausikatsausta, josta ilmenee katsauskauden lopun tilanteen mukainen rahasto-osuuden arvo, rahaston tuotto, rahaston sijoitusten jakauma eri instrumenttiluokkiin ja toimialoihin sekä rahaston riskitasoa kuvaava VaR-luku.


Ensimmäisen merkinnän suhteen potentiaalisten asiakkaiden tulee ottaa yhteyttä rahastoyhtiöön, ja merkintä, kuin myös rahasto-osuuksien lunastus tapahtuu kerran kuukaudessa kuukauden viimeisen pankkipäivän arvoon.

Leave a Comment