Ammattimainen sijoittaminen

Ammattimainen sijoittaminen on Juha-Pekka Kallungin sekä Minna Martikaisen kirjoittama kirja ammattimaisesta lähestymistavasta sijoituksiin.

Myös Jaakko Niemelä joka tunnetaan taustastaan mm. Mandatumin toimitusjohtajana on osallistunut kirjan kirjoittamiseen.

Niinkuin kirjan otsikko lupaa, parhaiten kirjasta saa irti jos taustana on jo perustiedot sijoittamisesta ja halu oppia soveltamaan näitä tietoja ammattimaisesti.

Teos kuitenkin käsittelee myös sijoitustoiminnan perusasioita, käyden läpi mm. erilaisia sijoitusmuotoja, mukaan lukien sijoitusrahastot, sijoitussidonnaiset vakuutukset kuin myös osakesijoitukset sinällään.

Erityinen paino kirjan esittämässä lähestymisessä on varsinkin sijoittajariskin tarkastelussa, kuin myös sen suhteen sijoitustilanteeseen, ja näiden yhteyden sijoitustoiminnan tulokseen tarkastelu.

Yhtenä lähestymistapana kirjassa on myös sijoittamisen liittyvien matemaattisten peruskaavojen esitys, ja kirjan lopusta löytyy myös asiasanasti, josta voit kerrata termit jotka tulevat ammattimaisessa lähestymisessä eteen finanssimarkkinoilla.

Kirjan tekijöiden tausta, Niemelää lukuunottamatta, on tutkimus ja opetustyössä, joka näkyy myös selkeässä asioiden esittämisjärjestyksessä.

Kirjaa myyvät Suomessa ainakin BookPlus, Booky, Suomalainen Kirjakauppa, sekä Adlibris.