Argentiinan valuutta

Argentiinan valuutta on ollut vuodesta 1826 peso, joka jaetaan edelleen 100 centavos yksikköön.

Pesojen määrän hallinnasta ja painannasta vastaa maan keskuspankki, Banco Central de la República Argentina, joka luotiin vuoden 1935 valuuttauudistuksessa aikaisemmin toiminnassa olleesta Argentiinan valuuttakomiteasta.

Maan valuutan ISO 4217 koodi, jota käytetään esimerkiksi valuuttakaupan yhteydessä, on “ARS”, ja symbolina toimii “$”, jota käytetään valuutan määrää esittävää lukua ennen, Yhdysvaltain dollareista tuttuun tapaan.

Nykyisin Argentiina käyttää kolikoita nimellisarvoissa 5, 10, 25, 50 centavos ja 1, 2 pesoa, sekä seteleitä nimellisarvoissa 2, 5, 10, 20, 50, ja 100 pesoa.

Argentiinan valuutta kolikko

Maan historiassa on löytynyt useita “peso” nimisiä valuuttoja, johtuen uusien valuuttojen tarpeesta inflaation tuhotessa vanhan peso nimisen valuutan (peso nacional, peso argentino, jne.). Vuodesta 1969 alkaen maa on pudottanut valuuttansa arvosta yhteensä 13 nollaa inflaation (keskuspankin rahanpainannan) vuoksi.

Myös nykyistä aikaisempien peso-valuuttojen symbolina käytettiin “$” symbolia, ja joskus myös, etenkin muodollisissa yhteyksissä, tiettyä peso versiota esittäviä merkintöjä, kuten merkintöä $m/n100 pesos moneda nacional versiolle.

Nykyisin käytössä oleva Argentiinan peso versio tuli käyttöön vuoden 1992 aikana, korvaten tuolloin Argentiinan “austral” nimisen valuutan. Modernia pesoa kutsutaan pelkästään “peso” nimellä, “$” symbolin toimiessa valuutan määrää edeltävänä määreenä.

Tämän valuuttauudistuksen yhteydessä, vuonna 1992, maan keskuspankki toi kiertoon 1-, 5-, 10-, 25- ja 50-centavon kolikot, joita seurasi 1 peson kolikko vuonna 1994. Korkean inflaation johdosta pienimpiä kolikoita on vedetty käytöstä, alkaen 1-centavosta, joka poistui kierrosta vuoden 2001 aikana.

Pienen vaihtorahan käytöstä onkin muodostunut ongelma maan kauppiaille, etenkin Buenos Airesissa. Pienten maksujen, kuten bussilippujen ostoon, onkin kehitetty vaihtoehtoisia muotoja, kuten älykorttimaksutapoja.

Argentiinan valuutta seteli

Seteleiden suhteen vuoden 1992 uudistus toi käyttöön maassa 1, 2, 5, 10, 20, 50, sekä 100 peson nimellisarvoiset setelit. Vain kaksi vuotta myöhemmin 1 peson seteli korvattiin kuitenkin samanarvoisella kolikolla.

Kaikki nykyiset setelit ovat kooltaan 155 × 65 mm.

Argentiinan valuutta – historia

Jo ennen ensimmäistä virallisesti “peso” nimistä valuuttaa (vuodesta 1826), Argentiinassa oli käytössä hopeisia kahdeksan realin arvoisia espanjalaisia kolikoita, joita kutsuttiin pesoiksi.

Kun Argentiina itsenäistyi, maa alkoi painaa omia kolikoitaan, niminä “reales”, “soles” ja “escudos”, joukossa edelleen myös kahdeksan realin “peso” kolikot. Nämä kolikot pysyivät maksuvälineenä Argentiinassa (yhdessä sen naapurimaiden maksuvälineiden kanssa) aina vuoteen 1881 saakka.

Vuoden 1826 valuuttauudistuksessa maa alkoi käyttämään kahta virallista peso-valuuttaa, toisen nimenä ollessa “peso fuerte” (joka oli vaihdettavissa ulkomaisiin valuuttoihin), toisen ollessa “peso moneda corriente” (“arkipäiväinen peso”, vain maan sisäiseen käyttöön, ilman valuutanvaihtomahdollisuutta).

Pesos fuerten vaihtokurssina oli 17 pesos fuertes = 1 espanjalainen unssi (27,0643 g) 0,916 kultaa. Tätä vaihtokurssia muutettiin vuoden 1864 aikana, kun kurssiksi tuli 16 pesos fuertes = 1 kultaunssi. Alkuun sekä peso fuerten että peso moneda corrienten arvot olivat yhtäläiset, mutta “arkipäiväisen peson” suhteellinen arvo heikkeni nopeasti inflaation vuoksi.

Molemmat näistä valuutoista korvattiin lopulta “peso moneda nacional” valuutalla vuonna 1881, pesos fuerten par arvoon, ja kurssiin 1 pesos fuerte = 25 peso moneda corriente.

Tässä uudistuksessa maa otti samalla käyttöön desimaalijärjestelmän, jossa 1 peso jaettiin 100 centavokseen. Peso moneda nacional (peso m$n) oli käytössä maassa vuosina 1881–1969, jona aikana maan valuutan ulkonäköä muutettiin vain kahdesti, vuosina 1899 ja 1942.

Peso moneda nacional menetti nopeasti arvoaan inflaation vuoksi 1960-luvun loppua kohden, ja se korvattiin Peso ley valuutalla, joka oli käytössä vuosina 1970–1983. Koska inflaatio jatkui maassa korkeana valuutan vaihdosta huolimatta, uusina valuuttoina toimivat myös Peso argentino (1983–1985) sekä Austral (1985–1991).

Nykyinen peso (valuuttakoodi “ARS”) on ollut käytössä vuodesta 1992, jolloin se kiinnitettiin arvoltaan Yhdysvaltain dollariin, kurssiin 1 peso = 1 Yhdysvaltain dollari, inflaation kuriinsaamiseksi.


Dollarisidonnaisuus toimi Argentiinassa aina maan talouskriisiin vuonna 2001 saakka, jolloin se hylättiin ja korvattiin hallinnoidulla kelluvalla peson ulkoisella valuuttakurssilla. Tämä hallinnointi tapahtuu keskuspankin valuuttamarkkina toimenpiteiden kautta, etenkin suhteessa peson Yhdysvaltain dollarikurssiin.