Arvopaperi sijoittaminen

Arvopaperi sijoittaminen on sijoittamisen perusopas, jonka ovat kirjoittaneet Jussi Nikkinen, Timo Rothovius, sekä Petri Sahlström.

Kirjan fokus on sijoittamisen keskeisimpien toimintojen teorioissa sekä myös näiden teorioiden käytännön sovelluksien kuvauksissa.

Aihealueena sijoitustoiminnan ymmärtäminen on lisääntyvässä määrin merkittävä osa-alue rahoitusmarkkinoiden kokonaismerkityksen sekä kasvaessa että myös sijoitustoiminnan instrumenttien valikoiman laajentuessa.

Lähtökohtana on hyvä muistaa että tämä kirja on ensisijaisesti kirjoitettu oppikirjamuotoon yliopisto opiskelijoille sekä ammattikorkeakouluihin oppimateriaaliksi.

On myös nähtävissä että tätä opusta voitaisiin käyttää myös käsikirjan tapaisesti rahoituksen ja sijoitusten parissa työtä tekevien keskuudessa, sillä kirjasta löytyy materiaalina kaikista keskeisistä sijoittamisen osa-alueista.

Kirjan paino on varsinkin seuraavilla sijoittamisen osa-alueilla:

1. Tuotto ja riski
2. Arvopapereiden hinnoittelumallit
3. Velkakirjat
4. Osakkeet
5. Johdannaisinstrumentit
6. Aktiivinen sijoitussalkun hallinta

Kirja on tehty sitä silmälläpitäen että kirjan tekijät voivat toimittaa lisämateriaalia netin kautta kirjan ostajille, joten kirjaa varten on olemassa tukisivusto internetissä osoitteessa:

www.uwasa.fi/~arvop/main.html


Jos olet kiinnostunut tilaamaan kirjan, voit tehdä tilauksen vaikkapa Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta tai vaikkapa Adlibris tai BookPlus nettikirjakaupoista.