Arvopohjainen sijoittaminen

Arvopohjainen sijoittaminen eli englanniksi “value investing” on metodina sellainen, että se pyrkii löytämään tilanteita, joissa ostettavan assetin todellinen arvo on huomattavasti korkeampi kuin mitä markkinoilla oleva markkina-hinta on.

Kuuluisin arvopohjainen sijoittaja maailmassa on Warren Buffett, joka on metodin avulla ollut maailman 5 rikkaimman joukossa vuosia.

Buffetin metodi, niinkuin arvosijoittamisen yleensäkin, perustuu siihen faktaan, että markkinahinnat usein, varsinkin paniikkimyyntihetkinä irtoavat alla-olevasta todellisuudesta, jolloin sijoittajat joilla on vapaata pääomaa, voivat hyötyä tilanteesta ostamalla tällaisia aliarvostettuja assetteja.

Periaatteessa metodi toimisi myös toiseen suuntaan, eli tilanteisiin, joissa hyödytään tilanteesta jossa assetin arvo on ylihinnoiteltu, mutta tällaiseen lähestymistapaan törmää harvemmin.

Arvosijoittaminen vaatii usein kärsivällisyyttä, sillä arvosijoittaja saattaa usein joutua odottamaan vuosia ennen kuin hänen ostotasonsa suhteessa yrityksen todelliseen arvoon toteutuvat.

Tässä suhteessa useat arvosijoittajat, kuten Buffett, pitävät myös turvamarginaalia tavoite ostohinnoissaan.

Tämä tarkoittaa että arvosijoittaja määrittelee hinnan jota hän pitää normaalitasona osakkeelle, ja luo tämän hinnan alle turvamarginaalin, joka pitää toteutua että sijoittaja ostaisi osakkeen.

Tällainen turvamarginaali antaa joustovaraa sen suhteen että sijoittaja on väärässä osakkeen todellisen arvon suhteen.

Arvosijoittamisperiaatetta voidaan käyttää myös muihin varallisuuseriin kuin osakkeisiin. Arvosijoittamisen periaatteita voidaan toteuttaa myös vaikkapa valuutta- tai hyödykemarkkinoilla, ja myös reaalitaloudessa, kuten asuntojen hintojen määrittelyssä.

Warren Buffett oppi aikanaan arvosijoittamisen periaatteet kahdelta Amerikkalaiselta professorilta joiden lähestymistapoja pidetään usein arvosijoittamisen kulmakivinä.


Nämä professorit olivat sukunimiltään Benjamin Graham sekä Philip Fisher, joiden kirjoja saat arvosijoittamisen periaatteista myös Suomesta, kuten esimerkiksi Akateemisesta Kirjakaupasta.

Leave a Comment