ASP ensiasunto – määritelmä Valtiokonttorin mukaan

Asuntosäästöpalkkiolaissa tarkoitettua ASP ensiasunto -määritelmää tulkitsee valtion puolesta Valtiokonttori, ja tässä artikkelissa käymme läpi nopeasti mitä tämä määritelmä nykyisellään sisältää.

Taustana Suomessa olevalle ASP-säästämiselle on se, että ASP on asuntosäästöpalkkiolakiin perustuva järjestelmä, jonka avulla valtio tukee nuoria ensimmäisen omistusasunnon hankinnassa.

Valtiokonttorin rooli on neuvoa pankkeja ASP-säädösten soveltamisessa, jonka myötä se määrittelee erilaisia ASP-järjestelmään liittyviä yksityiskohtia, kuten sitä, mitä “ensiasunto” tarkoittaa sopimuksentekohetkellä.

Valtiokonttori - ASP ensiasunto.

ASP ensiasunto – yleiskuvaus

ASP-järjestelmän puitteissa ensiasunnoksi määritellään asunto, jota ostaja ei ole omistanut aiemmin. Ensiasunnon määritelmän tarkoituksena on edistää nuorten ja lapsiperheiden asumismahdollisuuksia tarjoamalla heille tukea asunnon ostoon.

ASP-järjestelmässä ensiasunnon määritelmän täyttävät seuraavat asunnot:

  • Asunto, jota ostaja ei ole omistanut aiemmin.
  • Asunto, joka on ostajalle ja hänen puolisolleen ensimmäinen yhteinen asunto.
  • Asunto, jota ostaja on ostanut puolison kanssa, mutta joka on puolison ensimmäinen asunto.
  • Asunto, joka on ostajalle ja hänen puolisolleen ensimmäinen asunto, mutta joka on puolison entinen asunto.

ASP-järjestelmässä ensiasunnon määritelmää sovelletaan asuntolainan myöntämiseen. Ensiasunnon ostajana voi saada ASP-lainan, joka on valtion takaama ja alhaisempikorkoinen kuin tavallinen asuntolaina.

ASP-järjestelmän puitteissa ensiasunnon määritelmä on keskeinen osa sen toimintaa. Ensiasunnon määritelmän avulla järjestelmä pyrkii edistämään nuorten ja lapsiperheiden asumismahdollisuuksia.

Ensiasunnon ostajan määritelmä

Asuntosäästöpalkkiolaissa määritellään ensiasunnon ostajaksi 15–44-vuotias henkilö, joka ei ole aiemmin omistanut asuntoa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että et voi avata ASP-tiliä, mikäli olet aiemmin omistanut 50 prosenttia tai enemmän asunnosta.

Tähän poikkeuksena on se, että voit kuitenkin yhä avata ASP-tilin, jos olet saanut määräosan asunnosta (alle 100 prosenttia) vastikkeetta, eli esimerkiksi lahjana tai perintönä.

ASP-etuihin ei myöskään vaikuta asunto, johon olet saanut määräosan (esimerkiksi lahjana tai perintönä) ASP-tilin avaamisen jälkeen.

Valtiokonttorin ASP ensiasunto – perusmääritelmä

Valtiokonttorin antamien ohjeiden mukaan ASP-sopimuksen avulla hankittavan ensiasunnon on sijaittava Suomessa.

ASP-sopimuksen avulla on hankittava vähintään 50 prosenttia asunto-osakkeista, osuuksista tai omakotitalosta, jotta ensiasunnon hankinnan määritelmä täyttyisi.

Rakentamisen yhteydessä myös tontti voi olla osana ASP-rahoitusta, jos tontin hinta sisältyy kustannusarvioon ja rakentaminen aloitetaan 6 kuukauden kuluessa tontin ostosta.

Toisaalta asunto-osakeyhtiön tonttiosuutta ei voida ottaa huomioon laskettaessa ASP-lainoitusta, eikä myöskään autopaikkaa.

Voit ottaa Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaan yhtiölainaosuuden osaksi kauppahintaa, kunhan se on jyvitetty ja vahvistettu asuntokohtaisesti ja maksetaan pois heti, kun se on mahdollista. Tällöin 10 prosentin säästöosuus lasketaan asunnon velattomasta hinnasta.

Osaomistusasunto voi olla määritelmän mukaisesti ensiasunto, jos omistukseen tulee kaupan myötä osakkeista vähintään 50 prosenttia ja kaupan kohteena on vähintään 50 prosenttia asunto-osakkeista tai osuuksista.

Toisaalta asumisoikeusasuntoon ei voi käyttää ASP-lainoitusta.

Jotta asunto olisi hyväksyttävä ASP-sopimuksen mukainen ensiasunto, sen on tultava omaan asumiskäyttöön kauppojen jälkeen.

ASP-lainalla voidaan ostaa sellainen ensiasunto, joka on ostohetkellä vuokrattuna. Tällöin ostettu asunto tulee ottaa omaan vakituiseen asumiskäyttöön 6 kk kuluessa kaupantekohetkestä ja sinun on irtisanottava vuokrasopimus välittömästi kaupanteon jälkeen.

Valtiokonttorin mukaan ASP-sopimuksen ensiasuntona ei voi olla asunto, jossa ASP-tallettaja jo tosiasiallisesti asuu ennen kaupantekoa.

Poikkeuksia tähän pääsääntöön ovat sellaiset tilanteet, joissa asuminen perustuu huoneenvuokrasuhteeseen tai hankit asunnon omilta vanhemmiltasi.

Ylläolevassa huoneenvuokrasuhteen tapauksessa poikkeusta ei tosin sovelleta, jos asunto jo ennen huoneenvuokrasopimuksen tekoa oli osittain tai kokonaan käytössäsi.

Voit ostaa ASP-sopimuksen mukaisen ensiasunnon tai osan asunnosta (vähintään 50 prosenttia) omilta vanhemmiltasi. Asunnon tulee Valtiokonttorin mukaan kaupan jälkeen tulla ASP-tallettajan omaan asumiskäyttöön, eikä se voi enää olla vanhempien asuntona.

Ensiasuntokauppoja ei voida tehdä puolisoiden ja avopuolisoiden välisinä kauppoina.

Aikaisemmin perintönä tai lahjana osittain omistukseen saadun asunnon loppuosuuden voi lunastaa ASP-sopimuksen puitteissa perikunnalta (kuitenkin vähintään 50 prosenttia).

ASP-laina uudiskohteeseen

Valtiokonttorin ASP ensiasunto määritelmän mukaisen ohjeistuksen mukaan ASP-tallettajana voit saada ASP-säästämisen edut myös ensiasunnoksi rakennettavasta uudiskohteesta.

Voit olla ASP-sopimuksen puitteissa mukana ryhmärakennushankkeessa ja rahoittaa omistukseesi tulevan asunnon tai sen osuuden ASP-säästöillä ja ASP-lainalla, joita voit nostaa rakentamisen edistymisen mukaisissa erissä.

Tällaisen uudiskohteen rakentamisvaiheessa huoneistoon teetetyt lisä- tai muutostyöt voidaan laskea osaksi ensiasunnon kokonaishintaa, minkä takia niiden kustannukset voivat sisältyä myös ASP-lainaan.

ASP-sopimuspankin on kuitenkin saatava muutostyöt dokumentoituna luotettavalla tavalla ja dokumenttien on oltava kauppakirjan liitteenä.


Asunnon ennakkomarkkinoinnin yhteydessä maksettava varausmaksu ei ole vielä osa ensiasunnon hankintaa, eikä niihin voida käyttää ASP-säästöjä tai ASP-lainaa, sillä niitä voi nostaa vasta asunnon kaupanteon yhteydessä.