ASP korkosuoja ensiasunnon ostamisessa

ASP korkosuoja tarkoittaa ensiasunnon ostamisessa sitä valtion määrittämää korkotasoa, jonka myötä ASP-lainanottaja saa korkotukea.

Korkosuojasta määritellään valtion säätämässä laissa nimeltään Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta, joka tuli voimaan alunperin 1. lokakuuta 1982.

Kulloinkin maksettavan korkotuen suuruudesta säädetään asetuksella, ja esimerkiksi vuonna 2019 valtio maksaa korkotukea, jos ASP-lainan korko ylittää laina-aikana 3,8 prosenttia.

Korkotuen suuruus ja pituus laina-ajalla

Korkotukea maksetaan valtion toimesta 70 prosenttia korkotukilainasta perittävän vuotuisen koron siitä osasta, joka ylittää 3,8 prosenttia. Kun ASP-lainan korko on alle 3,8 prosenttia, maksat lainansaajana koron kokonaisuudessaan itse.

Korkotukea maksetaan enintään kymmeneltä ensimmäiseltä lainavuodelta, laskien lainan ensimmäisestä nostosta alkaen.

Tämä korkotuki maksetaan pankin kautta siten, että pankki laskuttaa sinulta korkoa, josta on suoraan vähennetty valtion maksama osuus. Valtiovarainministeriön alainen Valtiokonttori maksaa korkotuen pankille kaksi kertaa vuodessa (31.5. ja 30.11).

Korkotuki päättyy, jos myyt ASP-lainan kohteena olleen asunnon ja laina maksetaan pois. Jos myyt asunnosta määräosan, tulee ASP-korkotukilainaa lyhentää samassa suhteessa.