ASP laina – asunnon myynti

Katsaus siihen tilanteeseen ja seuraamuksiin, kun ASP laina asunnon myynti tulee ajankohtaiseksi, ja haluat vaihtaa asuntoa.

Monille tulee vastaan tilanne, jossa ASP-järjestelmän puitteissa ostetun ensiasunnon myynti ja asunnon vaihto tulevat ajankohtaiseksi, esimerkiksi elämäntilanteen muuttuessa vaikkapa perheenlisäyksen ansiosta, joka tuo tarpeen isommalle asunnolle.

Tällaisen tilanteen todennäköisyyttä lisää se seikka, että ASP-lainat ovat usein hyvin pitkäaikaisia, maksimissaan 25-vuoden pituisia lainan takaisinmaksu-ajaltaan.

ASP laina asunnon myynti.

Ensimmäiset kymmenen lainavuotta ovat kaikkein suotuisimpia ASP-lainan takaisinmaksun suhteen, sillä tuolloin valtio auttaa ASP-lainanottajien tilannetta korkotukijärjestelmänsä kautta (jossa valtio maksaa 70% yli 3,8% vuotuisesta lainakorosta korkotukena).

Muutoinkin ASP-lainojen tulee olla jo lähtökohtaisesti lain mukaan korkojen perusteella kaikkein edullisimpia lainoja, joita ensiasunnon ostajalle on tarjolla luottolaitoksen valikoimissa.

Asuntosäästöpalkkiolaki & ASP korkotukilainan siirto – ASP laina asunnon myynti

Asuntosäästöpalkkiolain (finlex.fi/fi/laki/19921634) mukaan voit siirtää voimassa olevan ASP-korkotukilainan uuteen kohteeseen, mutta vasta sen jälkeen, kun ensiasunto on myyty.

Tämä sääntö on otettu ASP-järjestelmään sen vuoksi, että ensiasuntoa ei tämän kautta voida jättää esimerkiksi sijoitusasuntokäyttöön, mikäli ASP-lainoitus halutaan siirtää toiseen asuntoon.

ASP-korkotukilainan tuleekin aina kohdistua siihen asuntoon, joka on ASP-lainansaajan omassa, vakituisessa asumiskäytössä.

Seuraavasta asunnosta tulee omistaa vähintään 50 prosenttia, jotta ASP-lainan siirto on mahdollinen.

Siten ASP-lainan voi siirtää uuteen asuntoon, jos se tulee lainansaajan omaan vakituiseen käyttöön. Pankin on hyväksyttävä lainan siirron ja kauppahinta on talletettava pankin vakuustilille siirron ajaksi.

ASP-korkotukilaina voidaan siirtää sellaisenaan, jos asunnon hankintahinta tämän sallii. Jos hankintahinta on suurempi kuin ASP-laina, voidaan ero maksaa lisälainalla.

Esimerkki

  • Uusi asunto maksaa 150 000 euroa.
  • Voimassa olevaa ASP-korkotukilainaa on 85 000 euroa, jossa takausta on 21 250 euroa (25 prosenttia).
  • Uuteen asuntoon voidaan kohdistaa takauslainaa enintään 85 prosenttia, eli 127 500 euroa. Tästä takausta voi olla enintään 20 prosenttia, eli 25 500 euroa.

Jos voimassa olevaa ASP-korkotukilainaa siirretään sellaisenaan, jää uutta takauslainaa 42 500 euroa (127 500–85 000 euroa) ja tästä takausta 4 250 euroa (25 500–21 250 euroa).

ASP-lisälainan osalta tulee maksaa takausmaksu.

Yhteenveto – ASP laina asunnon myynti

ASP-lainan siirtäminen uuteen asuntoon on mahdollista, jos seuraavat ehdot täyttyvät:


  • Lainansaaajan tulee olla 15–44-vuotias ja hänellä tulee olla vähintään 50 prosenttia uudesta asunnosta omistuksessaan.
  • Uusi asunto tulee olla lainansaajan vakituinen asuinpaikka.
  • Pankin on hyväksyttävä lainan siirto.
  • Kauppahinta on talletettava pankin vakuustilille siirron ajaksi.

Jos asunnon hankintahinta on suurempi kuin voimassa oleva ASP-korkotukilaina, voidaan ero maksaa lisälainalla. Lisälainan osalta tulee maksaa takausmaksu.