ASP laina asunnon myynti

Katsaus siihen tilanteeseen ja seuraamuksiin, kun ASP laina asunnon myynti tulee ajankohtaiseksi, ja haluat vaihtaa asuntoa.

Monille tulee vastaan tilanne, jossa ASP-järjestelmän puitteissa ostetun ensiasunnon myynti ja asunnon vaihto tulevat ajankohtaiseksi, esimerkiksi elämäntilanteen muuttuessa vaikkapa perheenlisäyksen ansiosta, joka tuo tarpeen isommalle asunnolle.

Tällaisen tilanteen todennäköisyyttä lisää se seikka, että ASP-lainat ovat usein hyvin pitkäaikaisia, maksimissaan 25-vuoden pituisia lainan takaisinmaksu-ajaltaan.

Ensimmäiset kymmenen lainavuotta ovat kaikkein suotuisimpia ASP-lainan takaisinmaksun suhteen, sillä tuolloin valtio auttaa ASP-lainanottajien tilannetta korkotukijärjestelmänsä kautta (jossa valtio maksaa 70% yli 3,8% vuotuisesta lainakorosta korkotukena).

Muutoinkin ASP-lainojen tulee olla jo lähtökohtaisesti lain mukaan korkojen perusteella kaikkein edullisimpia lainoja, joita ensiasunnon ostajalle on tarjolla luottolaitoksen valikoimissa.

Asuntosäästöpalkkiolaki ja ASP korkotukilainan siirto

Asuntosäästöpalkkiolain mukaan voit siirtää voimassa olevan ASP-korkotukilainan uuteen kohteeseen, mutta vasta sen jälkeen, kun ensiasunto on myyty.

Tämä sääntö on otettu ASP-järjestelmään sen vuoksi, että ensiasuntoa ei tämän kautta voida jättää esimerkiksi sijoitusasuntokäyttöön, mikäli ASP-lainoitus halutaan siirtää toiseen asuntoon.

ASP-korkotukilainan tuleekin aina kohdistua siihen asuntoon, joka on ASP-lainansaajan omassa, vakituisessa asumiskäytössä.

Seuraavasta asunnosta tulee omistaa vähintään 50 prosenttia, jotta ASP-lainan siirto on mahdollinen.

Lisäksi seuraava asunto tulee hankkia 6 kk kuluessa edellisen asunnon myynnistä.

Jos seuraavaa asuntoa ei ole hankittu tai rakentamista ei ole aloitettu 6 kk kuluessa, voit hakea Valtiokonttorilta korkotukilainan voimassaololle lisäaikaa toiset kuusi kuukautta.

Hakemus, joka pitää olla Valtiokonttorilla ennen kuuden kuukauden määräajan umpeutumista (ja johon tulee liittää kopio ensiasunnon myynnin kauppakirjasta), käsitellään Valtiokonttorissa viikon sisällä lomakkeen saapumisesta ja hakijalle ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse tai postitse.


Jotta hyväksyttävä lainan siirto tapahtuisi ongelmitta, sinun tulee olla yhteydessä suoraan ASP-lainan antaneeseen pankkiisi ja sovittava yksityiskohdista pankin kanssa, jolloin kauppahinta talletetaan siirron ajaksi pankin vakuustilille.