ASP laina asunnon vuokraus sääntely ja ehdot

ASP laina asunnon vuokraus on säännelty asuntosäästöpalkkiolain perusteella, ja se on mahdollista ainoastaan erityisistä syistä.

ASP-järjestelmä on tarkoitettu valtion puolesta kannustamaan 15-39-vuotiaita suomalaisia hankkimaan ensiasunnon ja säästämään tätä tarkoitusta varten suotuisin ehdoin sekä verotuksellisesti että talletusten korkotuoton ja ASP-lainakoron tason suhteen.

Siten ASP-järjestelmän puitteissa ostetun asunnon tulisi olla omaan käyttöön tarkoitettu ensiasunto, eikä lähtökohtaisesti sijoitusasunto vuokratuloja varten.

Tätä taustaa vasten ASP-lainsäädännössä (Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta) on määritelty, että ASP-asunnon voi vuokrata vain erityisestä syystä.

Valtiokonttorin sääntely ASP-korkotukilaina-asuntojen vuokraamisesta

Valtiokonttori, joka ohjeistaa pankkeja ASP-järjestelmän käytännön soveltamisen suhteen, on ilmoittanut, että tällaiseksi erityiseksi syyksi katsotaan työ- tai opiskelupaikka ulkomailla tai oman työssäkäyntialueen ulkopuolella sekä asevelvollisuuden suorittaminen.

Voit vuokrata ASP-asunnon enintään 2 vuodeksi korkotuen maksuaikana ja vain silloin, kun erityinen syy täyttyy.

Vuokrauksesta on aina tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan asuntoviranomaiselle. Tällä hetkellä, vuonna 2019, ilmoitukset lähetetään kuitenkin Valtiokonttorille omalla lomakkeellaan (ASP-korkotukiasunnon vuokrausilmoitus (PDF)).

Sen jälkeen kun olet lähettänyt ilmoituslomakkeen, Valtiokonttori käsittelee asian.

Mikäli Valtiokonttorin mukaan perusteita vuokraamiselle ei ole, virasto ilmoittaa asiasta lainansaajalle (eli sinulle). Tällaisessa tapauksessa ASP-laina tulee muuttaa tavalliseksi asuntolainaksi pankin kanssa asiasta sopimalla.


Lisäsääntöihin vuokrauksen suhteen kuuluu se, että ASP-asunnon alivuokraus on sallittua. Omassa asumiskäytössä tulee kuitenkin tällöin olla yli 50 prosenttia asunnosta. Et voi alivuokrata ASP-lainalla ostettua yksiötä.