ASP laina enimmäismäärä vuonna 2019

ASP-järjestelmässä määritellään ASP laina enimmäismäärä Valtiokonttorin pankeille antaman ohjeistuksen perusteella, ja tässä artikkelissa tarkastellaan tätä ohjeistusta vuodelle 2019.

Laki asuntosäästöpalkkiosta (ASP) tuli voimaan (alunperin määräaikaisena) helmikuussa 1981, ja tätä lakia on täydennetty ja muutettu vuosien varrella.

Varsinaisen lakitekstin ohella lain tarkoitusta tulkitsee pankeille ja kansalaisille ASP-järjestelmän käytäntöönpanoa varten Valtiokonttori, suomalainen keskusvirasto, joka toimii Suomen valtiovarainministeriön alaisuudessa.

ASP lainaan liittyvät enimmäismäärät Valtiokonttorin mukaan

ASP-lainaan liittyy enimmäisrajoja sekä prosentuaalisesti että euromääräisinä maksimilainasummina.

Prosentuaalisesti ASP-lainalla voidaan kattaa enimmillään 90% hankittavan ensiasunnon kauppahinnasta tai omakotirakentajan kustannusarviosta.

Euromääräisesti ASP-korkotukilainan enimmäismäärä riippuu ensiasunnon sijaintikunnan mukaan.

Asunnon sijaintikunnan ollessa Helsinki lainan enimmäismäärä (euroa) on 180 000, kun taas Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kohdalla lainan enimmäismäärä (euroa) on 145 000.

Muiden kuntien kohdalla ASP-lainan enimmäismäärä (euroa) on 115 000.

Jos ASP-korkotukilaina ei kata 90 prosentin osuutta asunnon hankintahinnasta, voit sopia pankin kanssa lisälainasta (johon sovelletaan eri ehtoja kuin ASP-lainaan).

Käytännössä Suomen suosituilla kasvuseuduilla Valtiokonttorin määräämät enimmäismäärät eivät ole riittäviä ensiasunnon ostamiseen.


esimerkiksi Danske Bankin asiakkaista noin 60% joutuu ottamaan lisälainaa ASP-lainan päälle, jolloin lisälainan määrä on pankin asiakkailla keskimäärin reilut 20% kokonaislainasummasta.