ASP laina ja asunnon vuokraus

Yksi tärkeimmistä kysymyksistä sen jälkeen, kun ASP-laina on otettu ja ensiasunto on hankittu, on se, voiko asunnon vuokrata jollekin muulle?

Asuntosäästöpalkkio (ASP) järjestelmä on tarkoitettu kannustamaan nuoria suomalaisia hankkimaan ensiasunnon säästämällä tunnollisesti, eikä sitä siten ole suunniteltu esimerkiksi sijoitusasuntoa hankkivien tarpeisiin.

ASP-järjestelmässä ensiasunnon on tarkoitus tulla omaan käyttöön, ensisijaiseksi omaksi kodiksi. Jos tämä ehto ei toteudu, myöskään ASP-lainan saaminen ei ole mahdollista.

Mutta, koska ensiasunnon omistajilla on muiden ihmisten tapaan monenlaisia väliaikaisia elämäntilanteita, ASP-säännöissä on luotu ne erityiset puitteet, joiden mukaan ASP-lainalla hankittua asuntoa voi vuokrata.

ASP-asunnon vuokraamisen ehdot

ASP-järjestelmää pankkien kautta ohjaava keskusvirasto, valtiovarainministeriön alainen Valtiokonttori, on antanut ohjeet ja säännöt siitä, milloin ASP-lainan alainen asunto tai omakotitalo on hyväksyttävästi vuokrattavissa.

Näiden ohjeiden mukaan ASP-asunnon voi vuokrata enintään kahdeksi vuodeksi, mutta vain erityisistä syistä.

Vuokraamista edellyttäviä erityisiä syitä voivat olla muun muassa opiskelu tai työpaikka ulkomailla tai toisella paikkakunnalla (työssäkäyntialueen ulkopuolella), sekä asevelvollisuuden suorittaminen.

Vuokrauksesta on lain mukaan tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan asuntoviranomaiselle, käytännössä kuitenkin tällä hetkellä (vuonna 2019) ilmoitukset lähetetään Valtiokonttorille lomakkeella nimeltään “ASP-korkotukiasunnon vuokrausilmoitus”.

Tarkastettuaan ilmoituksen, mikäli Valtiokonttorin mukaan perusteita ei ole olemassa, virasto ilmoittaa asiasta lainansaajalle ja kyseessä oleva ASP-laina pitää muuttaa normaaliksi asuntolainaksi.

Ehtojen ja Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaan ASP-asunnon alivuokraus on sallittua, mutta omassa asumiskäytössä tulee olla yli 50 prosenttia asunnosta. Yksiötä ei ole mahdollista alivuokrata.