ASP laina korko ensimmäisen 10 vuoden ajan

Katsaus siihen, miten ASP laina korko ensimmäisen 10 vuoden lainan takaisinmaksu-ajan aikana muodostuu ASP-lainsäädännön ja pankkien lainaehtojen perusteella.

Asuntosäästöpalkkiojärjestelmä (ASP) on luotu eduskunnan säätämien lakien perusteella kannustamaan nuoria suomalaisia tekemään talletuksia kohti ensiasunnon ostamista.

Lakien avulla on luotu puitteet, jossa näitä hankkeita tuetaan muun muassa luomalla säästöille suotuisat korkotuotot, lainoille poikkeuksellisen edulliset kustannukset, sekä valtion vastaantuleminen vakuuksien suhteen.

Miten ASP-lainan korko muodostuu?

ASP-säästämisen tavoitteena on saada ASP-sääntöjen mukaisesti talletettuna kokoon 10 prosentin omarahoitusosuus ensiasunnon hankintahinnasta. Kun tarvittavat säästöt ovat hyväksyttävästi koossa, pankki voi myöntää ASP-lainan.

Tämän ASP-lainan korkoihin liittyvien etujen saaminen edellyttää kuitenkin, että asunto tulee ASP-lainanottajan omaan vakituiseen asumiskäyttöön.

Se, kuinka paljon voit ottaa ASP-lainaa, riippuu ASP-tilillesi hyväksytysti talletetuista varoista (säästöt kerrottuna yhdeksällä).

Kokonaisuudessaan lainamäärän laskennassa otetaan huomioon ASP-tilille tehdyt hyväksytyt talletukset, yhden prosentin peruskorko, sekä talletuksille maksettava lisäkorko, joka riippuu pankista ja joka voi olla 2% – 4%.

Voit ottaa ASP-lainaa korkeintaan 90 prosenttia ensiasunnon kauppahinnasta tai omakotisi rakentajan antamasta kustannusarviosta. Mikäli et saa ASP-lainalla katettua tätä 90 prosentin osuutta, voit sopia pankkisi kanssa lisälainan otosta (esim. Dansken asiakkaista kuusi kymmenestä ottaa lisälainaa).

Laissa säännellään sitä, miten korkean tämän ASP-lainan koron tulee maksimissaan olla.

Ensinnäkin, ASP-lainan koron pitää olla alhaisempi kuin muiden vastaavien pankin tarjoamien ensiasuntolainojen koron. Siten ASP-laina on aina edullisin pankistasi saatavilla oleva asuntolaina. Pankkeja edellytetään antamaan ASP-lainoille tavallista pienempiä lainamarginaaleja. Pankkien Ylelle vuonna 2015 kertoman perusteella tämä alennus on tyypillisesti 0,2–0,3 tavallista marginaalia pienempi.

Pankki voi käyttää viitekorkona yleisesti asuntolainoissa käytettäviä viitekorkoja. ASP-lainoituksessa ei kuitenkaan voida käyttää korkosuojauksia.

Yllämainitusta huolimatta sinun kannattaa aina kilpailuttaa ASP-lainasi pankkien välillä, koska pankkien välille jää kilpailuvaraa käytetyn viitekoron, pankin käyttämän lainan korkomarginaalin, ja muiden lainaan liittyvien kustannusten (kuten tilinhoitomaksut) osalta.

Pankki, josta otat ASP-lainan ei tarvitse lainsäädännön mukaan olla sama pankki, kuin se, missä sinulla oli ennen lainan ottoa ASP-tili. Pankkien vaihdon tulee kuitenkin olla valmis asunnon ostohetkellä.

ASP laina-aika voi olla maksimissaan 25 vuotta, ja lainan lyhennystavasta voi sopia pankin kanssa, joka vaikuttaa vaihtoehtona myös lainasta maksettavaan lopulliseen hintaan.

Valtion myöntämä korkotuki ASP-lainallesi

Yksi tavoista, joilla valtio avittaa nuoria ensiasunnon ostajia hankkeessaan on korkotuen myöntäminen ASP-lainoille.

Tämä korkotuki toimii käytännössä siten, että valtio maksaa korkotukea, mikäli ASP-lainan korko ylittää 3,8 prosenttia.

Korkotuki tulee valtion toimesta maksettavaksi vain ensimmäisten 10 vuoden ajan lainan ensimmäisestä nostosta alkaen.

Korkotuen maksu tapahtuu pankkisi kautta siten, että pankki laskuttaa sinulta korkoa, josta on jo valmiiksi vähennetty valtion maksama osuus.

ASP-korkotuen suuruun on 70 prosenttia korkotukilainasta perittävän vuotuisen koron siitä osasta, joka ylittää kynnyksenä olevan 3,8 prosenttia.

Periodeilla, jolloin ASP-lainasi korko jää alle 3,8 prosentin kynnyksen, maksat aina koron kokonaisuudessaan itsenäisesti.

Korkotukiaikaan liittyy lisäksi lainanottajalle asetettuja ehtoja.

Ensinnäkin korkotukiaikana (tai valtiontakauksen aikana) voit maksimissaaan saada lainan maksamiseen 2 lyhennysvapaata vuotta.

Jos lainassasi on korkotukiaikana myös valtiontakaus, voit saada tätä lyhennysvapaata vain erityisistä syistä, jotka johtavat siihen, ettet pysty maksamaan lainaasi. Näitä erityisiä syitä ovat mm. sairaus, työttömyys, perhevapaa, tai muun näihin rinnastettava syy (erityinen taloudellinen peruste).


Korkotuki lainallesi päättyy, kun myyt asunnon tai maksat lainan pois. Tapauksessa, jossa myyt asunnosta määräosan pois, sinun tulee lyhentää korkotuettua ASP-lainaa samassa suhteessa.