ASP laina lisäkorko ensiasuntokaupoissa

Ensiasuntokaupoissa ASP laina lisäkorko tarkoittaa sitä korkoa, jonka ASP-lainan myöntävä pankki maksaa asiakkaan tallettamille säästöille.

Lisäkorko on lisätty kannustimeksi asuntosäästöpalkkio-järjestelmään kohti ensiasunnon hankintaa, sillä se on mahdollista saada ASP-säästöille (mukaanlukien 1% vuotuinen korko talletuksille) vasta kun ASP-ehdot ovat täytetty ja ensiasunto on hankittu.

Lainsäädännön perustana lisäkoron maksulle toimii Asuntosäästöpalkkiolaki, jonka historia juontaa aina sen alkuperäiseen säätämiseen vuonna 1980 (laki tuli voimaan helmikuussa 1981).

Valtio säätää sinun ja pankkisi välillä lopulta sovittavan lisäkoron vähimmäis- ja enimmäismääristä asetuksella.

Vuonna 2019 tämän lisäkoron vähimmäismäärä on 2% ja enimmäismäärä on 4%.

Koska lisäkorolle on olemassa korkokatto-ja lattia ja sen suuruudesta sovitaan pankin ja sinun välisessä asuntosäästösopimuksessa, sinun kannattaa vertailla ASP-tilien ja -lainojen tarjoajia ennen lopullista valintaasi saadaksesi parhaat edut säästämisestäsi.

ASP-lainan myöntävä pankki, jonka ei tarvitse olla sama kuin se pankki jossa ASP-tilisi alunperin sijaitsi, suorittaa talletukselle tallettamisen aloittamisvuodelta ja tämän jälkeen enintään viideltä kalenterivuodelta lisäkorkoa.

Jos olet ryhtynyt asuntosäästötallettajaksi 15-17-vuotiaana, voit sopia pankin kanssa lisäkoron maksamisesta siten, että lisäkoron maksuaika alkaa joko tallettamisen aloittamisajankohtana tai silloin kun täytät 18 vuotta.

ASP säästämisen lisäkoron perusehdot

Jotta lisäkoron saaminen ASP-tilille talletuille koroille olisi mahdollista saada, sinun tulee ensin täyttää ASP-säästämiselle asetetut perusehdot.

Ensinnäkin ASP-tilille tulee tehdä talletuksia vähintään 8 kalenterivuosineljänneksen (kolmen kuukauden) aikana.

Yhden kalenterivuosineljänneksen kuluessa tehdyn talletuksen tulee olla vähintään 150 euroa ja enintään 3 000 euroa.

ASP-ehdot täyttäviä 150-3000 euron talletuksia ei kuitenkaan ole pakko tehdä peräkkäisinä vuosineljänneksinä, vaan voit halutessasi pitää taukoa säästämisestä, ja jatkaa ASP-säästämistä niin kauan kuin haluat.

ASP talletuksien lisäkoron maksaminen

Lisäkorko maksetaan säästämillesi talletuksille sen jälkeen, kun olet täyttänyt asuntosäästösopimukselle asetetut perusehdot ehdot ja asuntoa koskeva kauppakirja on tehty tai rakennusvalvontaviranomainen on suorittanut tallettajan rakentaman tai rakennuttaman asunnon käyttöön hyväksymistä koskevan loppukatselmuksen.

Voit ottaa ASP-lainan jostakin muusta pankista kuin missä ASP-tilisi sijaitsee, ja tämä ASP-lainapankki maksaa omien ehtojensa mukaan talletuksillesi lisäkoron.

ASP-tilin tulee olla siirrettynä uuteen luottolaitokseen kaupantekohetkellä. Entisen ASP-tilipankin on huolehdittava siitä, että tiliin liittyvät historiatiedot välitetään vastaanottavalle pankille.