ASP laina maksimi- ja minimimäärät

Kun osallistut asuntosäästöpalkkio-järjestelmään, ASP laina maksimi- ja minimäärät riippuvat tekemistäsi säästöistäsi sekä ensiasunnon sijaintikunnasta.

Onnistunut ASP-säästäminen toteutuu siten, että sinun tulee saada talletettua vähintään 10 prosenttia, ns. omasäästöosuus, ensiasunnon hankintahinnasta.

Mikäli olet ostamassa asuntoa yhdessä jonkun toisen kanssa, sinun tulee tallettaa vähintään 10 prosenttia omistukseesi tulevan osuuden (vähintään 50 prosenttia asunnosta) hinnasta.

Tallettamiselle on tehty erityissääntöjä, joita täytyy noudattaa voidakseen hakea ASP-lainaa.

Ensinnäkin, sinun tulee tallettaa ASP-tilillesi vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä.

Yhden tällaisen kalenterivuosineljänneksen (eli 3 kk) aikana talletuksen tulee olla vähintään 150 euroa ja enintään 3 000 euroa. Voit tallettaa halutessasi (minimisumman suhteen) vaikkapa 50 euroa kuukaudessa kolmen kuukauden puitteissa.

Talletuksia ei ole pakko tehdä peräkkäisinä vuosineljänneksinä, vaan voit pitää säästämisestä taukoa ja jatkaa sitä niin kauan kuin haluat.

Siten minimissään voit hakea ASP-lainaa, kun säästettynä on 150 euroa x 8 = 1 200 euroa.

ASP-lainan määrä lasketaan ASP-tilin hyväksytyistä talletuksista, säästöt kerrottuna yhdeksällä, eli minimissään saat haettua ASP-lainaa rajojen puitteissa 1 200 euroa x 9 = 10 800 euroa.

Tämä luku on tosin vain suuntaa antava, sillä ASP-lainaa laskettaessa huomioon otetaan tilille tehtyjen hyväksyttyjen talletusten ohella niille maksettu yhden prosentin vuotuinen peruskorko sekä talletuksille maksettava lisäkorko (2% – 4%).

Muutoin maksimimäärä, jonka voit hakea talletustesi perusteella lasketaan kaavasta talletukset x 9 (jossa talletuksiin lasketaan mukaan yllämainitut korot). Jos tämä summa on vaikkapa 10 000 euroa, ASP-maksimilaina on 90 000 euroa.

ASP-lainan maksimimäärät ensiasunnon sijaintikunnan perusteella

Kun omasäästöosuuteen tarvittavat talletukset ovat ASP-tililläsi, voit hakea ASP-lainaa, jolle on eduskunnan toimesta laadittu kuntakohtaiset euro-enimmäismäärät.

ASP-lainan enimmäismäärä määräytyy asunnon sijaintikunnan mukaan siten, että Helsingissä tämä enimmäismäärä on 180 000 euroa, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa 145 000 euroa, ja muissa kunnissa 115 000 euroa.

Johtuen asuntojen hintakehityksen eriytymisestä, nämä enimmäismäärät ovat johtaneet tilanteeseen, joissa toisilla alueilla asunnon hankkiminen onnistuu helposti ASP-järjestelmän mahdollistamalla lainamäärällä, mutta monin paikoin se ei ole mahdollista ilman ns. lisälainaa.

Mikäli omalla kohdallasi tilanne on se, että ASP-maksimimäärä ei riitä kattamaan ensiasunnon hankintahintaa, voit sopia pankkisi kanssa lisälainan ottamisesta, johon tosin ei sovelleta ASP-järjestelmän sääntöjä.

Esimerkiksi Danske Bank pankin ASP-asiakaskunnasta noin kuusi kymmenestä joutuu turvautumaan lisälainaan, lisälainan määrän ollessa keskimäärin reilut 20 prosenttia koko lainamäärästä.