ASP laina valtiontakaus ehdot ja sääntely

ASP laina valtiontakaus on saatavilla maksuttomana ensiasuntoon, mukaanlukien maksullisena niin sanotulle lisälainalle.

Valtion takaamaa lainaa voi olla enintään 90 prosenttia asunnon hankintahinnasta, ja tästä takauksesta on aina sovittava kirjallisesti ennen asunnon kaupuntekoa käytävien lainaneuvottelujen yhteydessä.

Takaus on ASP-korkotukilainoissa enintään 25 prosenttia lainasta. Asuntokohtainen takauksen enimmäismäärä on 50 000 euroa. Lisälainan osalta valtiontakauksen hinta muodostuu valtion perimästä takausmaksusta, joka on 2,5 prosenttia takauksen määrästä.

Pisin mahdollinen laina-aika valtiontakaukselliselle lainalle on 25 vuotta.

Mikäli valtiontakauksellinen ASP-rahoitus siirretään uuteen kohteeseen laina-ajan puitteissa, valtion takaamaa lainaa voi olla enimmillään 85 prosenttia asunnon hankintahinnasta. Takaus voi tällöin olla enintään 20 prosenttia lainasta.

Valtiontakaus ensiasunnon väliaikaisrahoituksessa

Voit sopia pankin kanssa väliaikaisrahoituksesta, jos haluat ostaa ensiasunnon ennen kuin ASP-säästämisen ehdot ovat täyttyneet.

Ehtona väliaikaisrahoituksen saamiselle on kuitenkin se, että olet tehnyt ASP-tilille talletuksen vähintään neljänä vuosineljänneksenä.

Mikäli hankit asunnon ennen kuin vähintään neljä talletusta on tehty ASP-tilille, ASP-sopimus purkautuu, etkä myöskään voi saada ASP-etuja.

Väliaikaisrahoitukseen voi halutessaan ottaa vakuudeksi valtiontakauksen (enintään 20 prosenttia lainasta), jolloin takauksen määrästä maksetaan 2,5 prosentin takausmaksu, jota ei palauteta asiakkaalle, kun väliaikaisrahoitus myöhemmin vaihdetaan ASP-lainoitukseksi.


Kun valtion takaama väliaikaisrahoitus myöhemmin korvataan ASP-lainoituksella, valtiontakaus voi olla enintään 25 prosenttia lainasta. ASP-lainalle takaus on maksuton.