ASP laina vs asuntolaina – edut ja haitat

ASP laina vs asuntolaina vertailu kummankin tuomien hyötyjen ja haittojen suhteen.

Yleisellä tasolla ASP laina on ylivertainen valinta verrattuna muihin markkinoilla oleviin tapoihin ottaa laina ensiasuntoa varten, etenkin alhaisten talletuskorkojen markkinatilanteessa.

Kun eduskunta sääti ASP-järjestelmää säätelevän lain alunperin vuonna 1980, se loi samalla useita kannustimia ASP-säästämiseen ja ensiasunnon hankkimiseen.

Keskeinen etu ovat ASP-tilille tehdyille talletuksille säädetyt korkotuotot. Talletuksille maksetaan 1 % vuotuista peruskorkoa, joka on huomattavasti (vuonna 2019) parempi korkotaso, kuin muille säästötileille maksettu korko.

Vertailukohtana esimerkiksi Nordea EtuTilin tilille maksettava vuotuinen talletuskorko on 0,05 %. Lisäksi normaalien säästötilien talletuskorko on lähdeveron alaista korkotuloa, kun ASP-tilien korot ovat verovapaata tuloa.

1 prosentin vuotuisen peruskoron lisäksi pankki maksaa ASP-säästöillesi 2–4 prosentin lisäkoron, kun olet saavuttanut säästötavoitteesi ja hankit asunnon.

Tämä lisäkorko maksetaan ASP-lainan myöntävän pankin toimesta (joka voi olla eri pankki kuin alkuperäinen ASP-tilipankkisi) tallettamisen aloittamisvuodelta ja tämän jälkeen enintään viideltä seuraavalta kalenterivuodelta. Myös tämä lisäkorko on verovapaata tuloa.

ASP laina vs muut asuntolainat vertailu

Kun pääset ASP-säästötavoitteeseesi – 10 prosenttia ensiasunnon hankintahinnasta omasäästöosuutena – voit hakea ASP-lainaa loppusummalla.

Lainsäädännön perusteella pankkien on tarjottava ASP-lainoille alhaisempia korkoja kuin muille vastaaville pankin myöntämille ensiasuntolainojen koroille.

Pankkeja edellytetään tämän sääntelyn pohjalta antamaan ASP-lainoille tavallista pienempiä lainamarginaaleja. Ylen uutisten mukaan (2015) tämä alennus on yleensä 0,2–0,3 tavallista marginaalia pienempi.

Laskiessasi ASP-lainojen hintaa, sinun täytyy aina vertailla lainojen todellisia vuosikorkoja, jossa mukaan laskelmaan tulevat kaikki kustannukset, kuten kuukausittaiset tilinhoitomaksut sekä lainan avausmaksu.

ASP-lainaasi tuleviin etuihin kuuluu myös valtion korkotuki kymmenen vuoden ajaksi.

Valtio maksaa tätä korkotukea, mikäli ASP-lainasi korko ylittää 3,8 prosenttia.

ASP-lainan takaisinmaksuaika voi olla maksimissaan 25 vuotta, mutta korkotukea maksetaan kuitenkin vain ensimmäiset kymmenen vuotta lainan ensimmäisestä nostosta alkaen.

Korkotuki maksetaan käytännössä pankin kautta siten, että pankkisi laskuttaa sinulta korkoa, josta on suoraan vähennetty valtion maksama osuus.

Korkotuen suuruus on 70 prosenttia korkotukilainasta perittävän vuotuisen koron siitä osasta, joka ylittää 3,8 prosenttia. Aina kun ASP-lainan korko jää alle 3,8 prosentin tason, maksat koron kokonaisuudessaan itse.

Saat ASP-lainaasi myös maksuttoman valtiontakauksen. Muilta ensiasunnon lainoilta valtio perii takausmaksun, joka on 2,5 prosenttia takauksen määrästä.

ASP laina vs asuntolainat vertailu – haitat

ASP lainoihin liittyy myös joukko negatiivisia puolia muihin ensiasunnon lainoihin verrattuna.

Yksi näistä ovat jäykät säännöt ASP lainalla hankitun ensiasunnon vuokraamisen suhteen, joita muissa ensiasuntolainoissa ei ole.

ASP-asunnon voi vuokrata enintään kahdeksi vuodeksi.

Lisäksi tämä vuokraaminen edellyttää aina erityistä syytä, joka voi olla opiskelu tai työpaikka ulkomailla tai toisella paikkakunnalla (työssäkäyntialueen ulkopuolella). Myös asevelvollisuus katsotaan ASP-järjestelmän puitteissa erityiseksi syyksi.

Toinen negatiivinen puoli ovat ASP-järjestelmän ikärajat, sillä ASP-tilin voivat avata vain 15-39-vuotiaat (yhteistileissä puoliso voi olla 40-vuotta täyttänyt).

ASP-lainanottajien keski-ikä on esimerkiksi Danske Bankin tilastojen mukaan kasvussa, ja tyypillinen ASP-laina nostetaan keskimäärin 29-vuotiaana.

Lisäksi nopeimmillaan ASP-lainaan pääsee säästämällä käsiksi kahdessa vuodessa, kun tällaista aikarajaa ei ole olemassa muille ensiasuntoa varten tarkoitetuille asuntolainoille.

Pankit voivat kuitenkin tulla ASP-säästäjää vastaan jo ennen kuin tämä kaksi vuotta on täynnä, mikäli sopiva ensiasunto löytyy jo aikaisemmin.

Tällainen järjestely on pankin kanssa sovittava väliaikaisrahoitus, jolla pääset ostamaan asunnon ennen kuin ASP-säästämisen ehdot ovat täyttyneet.

Ehtona on kuitenkin, että olet tehnyt ASP-tilille talletuksen vähintään neljänä vuosineljänneksenä. Jos hankit asunnon ennen kuin vähintään neljä talletusta on tehty, ASP-sopimus purkautuu pankin toimesta, etkä myöskään voi saada ASP-etuja.