ASP laina vuokraus seuraamukset ja ehdot

ASP laina vuokraus on mahdollista ASP-säästämisen pohjalta rahoitetun ensiasunnon suhteen, mutta tietyillä ehdoilla ja seuraamuksilla, mikäli näitä ehtoja ei noudateta.

Asunnon vuokraus tilapäisesti tulee monille eteen esimerkiksi ulkomailla opiskelun, työmatkojen, asevelvollisuuden, ja matkustelun vuoksi.

Mikäli sinulla on ASP korkotukilainainen asunto, laissa on säädetty tällaisen vuokraamisen mahdollisuus, tosin rajallisesti.

Lakisäännös ja pykälä, jossa tätä vuokrausta säännellään, on Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta § 10.

Tarkalleen ottaen pykälä 10, joka on ollut nykymuodossaan vuodesta 1993, määrittelee vuokrauksen mahdollisuuden sanoilla “Asunto, johon korkotukilaina kohdistuu, voidaan erityisestä syystä vuokrata enintään kahdeksi vuodeksi.”

ASP asunnon vuokraus lakipykälä.

Lain määritelmässä vuokrauksen rajoittaminen kohdistuu korkotukiaikaan, eli 10 ensimmäiseen lainavuoteen.

Tämän 10 vuoden periodin aikana voit vuokrata ASP-korkotukilainan alaista asuntoasi vain erityisestä syystä (esim. asevelvollisuuden, opiskelun tai työn vuoksi) yhteensä enintään kaksi vuotta.

Valtiokonttorin tarkennetut ohjeet ASP korkotukilaina-asuntojen vuokraukseen

ASP lainaamisen käytännön toimeenpanoa valvova Valtiokonttori on antanut lisäohjeistusta pankeille ja ASP-säästäjille suhteessa ASP asuntojen vuokrauksiin, lain jättäessä sinällään paljon tulkintavaraa.

Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaan ASP-asunnon voi vuokrata enintään kahdeksi vuodeksi erityisestä syystä, joka voi olla opiskelu tai työpaikka ulkomailla tai toisella paikkakunnalla (työssäkäyntialueen ulkopuolella). Myös asevelvollisuus katsotaan Valtiokonttorin ohjeistuksessa erityiseksi syyksi.

Tämän ohjeistuksen mukaan vuokrauksesta on aina tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan asuntoviranomaiselle, mutta tällä hetkellä (2019) ilmoitukset, joiden lomakepohja löytyy Valtiokonttorin nettisivuilta (ASP-korkotukiasunnon vuokrausilmoitus (PDF)) lähetetään kuitenkin aina Valtiokonttorille.

Jos Valtiokonttori katsoo, että perusteita vuokraamiselle ei ole, se ilmoittaa asiasta lainansaajalle. ASP-laina tulee tällaisissa tapauksessa muuttaa tavalliseksi asuntolainaksi pankissa.

Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaan ASP-asunnon alivuokraus on sallittua, mutta alivuokrauksessa omassa asumiskäytössä tulee kuitenkin olla yli 50 prosenttia asunnosta. Yksiötä ei ole mahdollista alivuokrata.