ASP laina vuokraus – seuraamukset ja ehdot

ASP laina vuokraus on mahdollista ASP-säästämisen pohjalta rahoitetun ensiasunnon suhteen, mutta tietyillä ehdoilla ja seuraamuksilla, mikäli näitä ehtoja ei noudateta.

Asunnon vuokraus tilapäisesti tulee monille eteen esimerkiksi ulkomailla opiskelun, työmatkojen, asevelvollisuuden, ja matkustelun vuoksi.

Mikäli sinulla on ASP korkotukilainainen asunto, laissa on säädetty tällaisen vuokraamisen mahdollisuus, tosin rajallisesti.

Lakisäännös ja pykälä, jossa tätä vuokrausta säännellään, on Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta § 10.

Tarkalleen ottaen pykälä 10, joka on ollut nykymuodossaan vuodesta 1993, määrittelee vuokrauksen mahdollisuuden sanoilla “Asunto, johon korkotukilaina kohdistuu, voidaan erityisestä syystä vuokrata enintään kahdeksi vuodeksi.”

ASP laina vuokraus lakipykälä.

Lain määritelmässä vuokrauksen rajoittaminen kohdistuu korkotukiaikaan, eli 10 ensimmäiseen lainavuoteen. Siten, ASP-asunnon vuokrausta koskevat rajoitukset päättyvät kymmenen ensimmäisen lainavuoden jälkeen samalla kun ASP-korkotukiaika päättyy.

Tämän 10 vuoden periodin aikana voit vuokrata ASP-korkotukilainan alaista asuntoasi vain erityisestä syystä (esim. asevelvollisuuden, opiskelun tai työn vuoksi) yhteensä enintään kaksi vuotta. Yli kaksi vuotta kestävä vuokraus ei ole sallittua edes perustellusta syystä.

Valtiokonttorin tarkennetut ohjeet ASP korkotukilaina-asuntojen vuokraukseen

ASP lainaamisen käytännön toimeenpanoa valvova Valtiokonttori on antanut lisäohjeistusta pankeille ja ASP-säästäjille suhteessa ASP asuntojen vuokrauksiin, lain jättäessä sinällään paljon tulkintavaraa.

Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaan ASP-asunnon voi vuokrata enintään kahdeksi vuodeksi erityisestä syystä, joka voi olla opiskelu tai työpaikka ulkomailla tai toisella paikkakunnalla (työssäkäyntialueen ulkopuolella). Myös asevelvollisuus katsotaan ohjeistuksessa erityiseksi syyksi.

Tämän ohjeistuksen mukaan vuokrauksesta ei tarvitse tehdä kirjallista tai muuta ilmoitusta Valtiokonttorille, jolla valvontatehtävä siirtyi kunnilta vuodesta 2022 alkaen.

Mikäli ASP-lainoitettujen asuntojen käytön valvontaa suorittava Valtiokonttori katsoo, että perusteita vuokraamiselle ei ole, se ilmoittaa asiasta lainansaajalle. ASP-laina tulee tällaisissa tapauksessa muuttaa tavalliseksi asuntolainaksi pankissa.

Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaan ASP-asunnon alivuokraus on sallittua, mutta alivuokrauksessa omassa asumiskäytössä tulee kuitenkin olla yli 50 prosenttia asunnosta. Yksiötä ei ole mahdollista alivuokrata.

ASP laina vuokraus seuraamukset perusteettomasta vuokrauksesta

ASP-korkotuen lakkautuminen

Jos Valtiokonttori havaitsee, että ASP-lainoitettu kohde ei ole lainansaajan omassa käytössä, hänelle lähetetään lausumapyyntö. Lainansaajan tulee tällöin antaa selvitys lainavarojen käytöstä.

Jos lainavarojen käyttö on ollut lain mukaista, ASP-korkotukilainaan ei tule muutoksia. Jos Valtiokonttori toteaa, että lainavaroja ei ole käytetty lain mukaisiin tarkoituksiin, ASP-korkotuki lakkautetaan.

Lisäksi Valtiokonttori voi takaisinperiä aiemmin maksetun korkotuen enintään viisinkertaisena. Tieto korkotuen lakkauttamisesta koskevasta päätöksestä toimitetaan tiedoksi myös lainan myöntäneelle rahalaitokselle.

ASP-korkotukilainansaajan muistilista – ASP laina vuokraus

  • Pidä osoitetietosi ajan tasalla ja ilmoita muutoksista väestötietojärjestelmään.
  • Jos asunto on tarve vuokrata muusta kuin perustellusta syystä tai yli kahdeksi vuodeksi, ota yhteyttä omaan rahalaitokseen.
  • ASP-laina on myös mahdollista siirtää toiseen kohteeseen.

Muista, että erityisistä syistä vuokraaminen on sallittua enintään kaksi vuotta. Jos vuokra-aika on pidempi, ASP-korkotuki lakkautetaan.

Lisäksi ennen vuokraamista kannattaa pitää mielessä, että Valtiokonttori voi aina harkintansa mukaan päättää, onko vuokraaminen lain mukaista vai ei.