ASP laina yhdessä toisen kanssa otettuna

ASP laina yhdessä toisen kanssa, esimerkiksi avopuolison kanssa, on yksi mahdollinen tapa päästä kiinni ensiasuntoon Suomen asuntomarkkinoilla.

Yksi tapa tässä suhteessa on aloittaa ASP-säästäminen yhdessä, esimerkiksi jos kyseessä ovat pariskuntana aviopuolisot tai rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain (950/2001) mukaisessa parisuhteessa olevat henkilöt. Yhteisen ASP-tilin säästäjien ei välttämättä tarvitse olla aviopareja.

Jommankumman tai molempien tulee tässä tapauksessa täyttää myös ASP-säästämisen perusvaatimus, eli olla henkilö, joka ennen tallettamisen aloittamista on 18 mutta ei 40 vuotta. (15 vuotta täyttäneet voivat aloittaa ASP-tallettamisen, jos asuntosäästösopimuksessa sovitaan, että talletukset koostuvat omalla työllä ansaituista varoista.)

Aviopuolisot ja rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain (950/2001) mukaisessa parisuhteessa olevat voivat ryhtyä yhdessä asuntosäästötallettajiksi, vaikka toinen puoliso on täyttänyt 40 vuotta.

Toisen henkilön liittäminen ASP-sopimukseen

Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaan voit tehdä ASP-tiliisi muutoksia säästämisen aikana.

Yksi näistä muutosmahdollisuuksista on se, että voit liittää ASP-sopimukseesi esimerkiksi puolisosi tai muun yhteistallettajan tilin avauksen jälkeen.

Perusedellytyksenä on kuitenkin, että ASP-tiliin liitettävä henkilö täyttää tallettajalle asetetut ehdot, mutta aviopuoliso voidaan liittää tiliin mukaan, vaikka hän olisikin täyttänyt 40 vuotta. Muiden yhteistallettajien on täytettävä ikärajaehdot.

Kun toinen henkilö on liitetty ASP-sopimukseen, ASP-tilille on tehtävä vähintään yksi yhteinen hyväksytty talletus (kooltaan 150–3000 euroa) yhden vuosineljänneksen eli kolmen kuukauden aikana ennen kaupantekoa ensiasunnosta.

Kaksi erillistä ASP-tiliä yhteissäästämisessä

Kaksi ASP-säästäjää, joilla on omat, erilliset ASP-tilinsä, voivat hankkia lain mukaan hyväksytysti ASP-järjestelmän puitteissa yhteisen asunnon.

Kahden erillisen ASP-tilin tapauksessa tallettajat voivat ottaa joko erilliset ASP-lainat tai yhden yhteisen ASP-lainan.

Mikäli laina on yhteinen, kummallakin teistä tulee olla vaadittava määrä hyväksyttyjä ASP-talletuksia omalla tilillään, jotta laina voidaan myöntää yhteisenä.

Lisäksi teillä tulee olla säästettynä ASP-tilille vähintään 10 prosenttia omien osuuksienne hankintahinnasta.

Kun kahden erillisen ASP-tilin säästöillä ostetaan yhteinen ensiasunto, tilien talletuksista otetaan kuitenkin huomioon yhteensä enintään 3 000 euroa per vuosineljännes.

Pankki ottaa huomioon vain hyväksytyt talletukset (150–3 000 euroa vuosineljänneksen aikana) otetaan huomioon ASP-korkotukilainaa laskettaessa.

Kaikki talletukset voidaan kuitenkin ottaa huomioon 10 prosentin omasäästöosuuteen.

Jos jompikumpi teistä on tehnyt talletuksia vuosineljännestä kohden yli 3 000 euroa, nämä osuuden ylittävät varat ovat niin sanottuja muita omia varoja pankin ja lainsäädännön näkökulmasta.

Toisaalta, Valtiokonttorin ohjeistuksen perusteella on mahdollista myös, jos yhteenlasketut säästöt ovat jonakin vuosineljänneksenä yli 3 000 euroa, että säästöt voidaan jakaa ja hyväksyä erisuuruisina (esimerkiksi 150 euroa + 2 850 euroa).