ASP laina – lyhyt kuvaus ja edut

ASP laina (AsuntoSäästöPalkkio-laina) on valtion asuntosäästö- ja tukijärjestelmä, joka on suunnattu 15-44 vuotiaille ensiasunnon ostajille.

ASP-järjestelmästä säädellään Suomen lain puitteissa Asuntosäästöpalkkiolaissa ja -asetuksessa, joiden ideologisena tarkoituksena on kannustaa nuoria ensiasunnon ostoon.

Käytännössä tämä kannustaminen tapahtuu siten, että valtio tukee ensiasunnon hankinnassa korkotuella ja lainalle voi saada myös rajoitetun valtiontakauksen.

Koska lainsäädäntö ASP-järjestelmän suhteen on muuttunut useaan otteeseen vuosien varrella, sinun kannattaa tutustua tällä hetkellä voimassa oleviin pykäliin ja miten niitä sovelletaan tuomaan hyötyä ensiasuntoa ostavalle.

ASP laina - Finanssiala.

Finanssiala ry:n esitys ASP-lainamarkkinoiden kehityksestä Suomessa 2012-2021.

Yleisellä tasolla ASP-säästäminen ja sen avulla toteutettava asunnon hankinta sisältää useita positiivisia puolia.

Yksi ASP-järjestelmään osallistumisen keskeisistä eduista on se, että pystyt ASP-säästämiselläsi osoittamaan pankille, että velanoton riskit ovat hallinnassasi, sillä säännöllinen säästäminen on edellytyksenä tällaisen rahoituksen saamiselle.

Koska asuntosäästöpalkkio-järjestelmään osallistuvat ovat hyvinkin haluttuja pankkien asiakkaita, ne kilpailevat markkinoilla muun muassa erilaisilla ennakkosäästöosuuksille maksettavilla korkotuotoilla – joten tätä tuottoa kannattaa vertailla eri pankkien välillä.

Sen ohella, että ASP-rahoituksen korko on normaalia ensiasuntolainaa edullisempi, etuihin kuuluu myös se, että valtion korkotuki lieventää mahdollisesta korkotason noususta aiheutuvaa lainakustannusten nousua.

Useimmissa tapauksissa ASP-lainaan tarvittavaksi vakuudeksi riittää ostettava asunto yhdessävaltion asuntolainatakauksen kanssa, mutta tämä vaatimus riippuu valitsemastasi pankista ja on asiakaskohtainen.

ASP säästämiseen liittyviä etuja

ASP-järjestelmään liittyy useita säästettyjen varojen korkoihin kohdistuvia etuja, sillä rahoille saa normaalia asuntosäästämistä paremman koron ja korot ovat verovapaita.

Pankki maksaa tekemillesi asuntosäästötalletuksille 1 % verotonta korkoa joka vuosi säästämisen aikana. Koron tilitys tapahtuu ASP-tilillesi, joten se kerryttää tuottoa myös korkoa korolle periaatteella.

Kun otat asuntolainan ja kauppakirjat ovat tehty, pankkisi maksaa lisäksi verotonta lisäkorkoa (vähintään 2 % ja enintään 4 % per vuosi) säästöillesi, kuitenkin enintään tilin avausvuodelta ja viideltä sitä seuraavalta vuodelta.

Säästöihin liittyvän korkoedun ohella toinen keskeinen ASP laina etu on otettavan asuntolainan normaalia asuntolainaa edullisempi korkotaso. Lisäksi saat korolle valtion korkotuen kymmenen ensimmäisen lainavuoden aikana, mikäli korko nousee suuremmaksi kuin 3,8 %.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valtio antaa korkotukea (ensimmäisten kymmenen lainavuoden aikana) 70 prosenttia korkotukilainasta perittävän vuotuisen koron siitä osasta, joka ylittää 3,8 prosenttia. Korkotuetun lainan enimmäismäärät ovat itsessään paikkakuntakohtaisia.

Saat ASP-lainalle myös valtiontakauksen, joka on ilmainen. Normaalisti tällaisesta takauksesta perittäisiin takausmaksu.

Miten ASP laina toimii käytännössä?

Kun olet päättänyt ryhtyä ASP-säästäjäksi, ensiaskeliin kuuluu valitsemasi pankin kanssa sopimuksen tekeminen asiasta.

Säästöaikana säästät osan tarvittavasta lainasummasta ASP-tilillesi, minkä jälkeen ASP-pankkisi lainaa loput tarvittavasta kauppasummasta asuntolainana.

Kuka tahansa ensiasunnon hankkija ei kuitenkaan voi osallistua järjestelmään, sillä laissa ohjelmalle on asetettu ehto, että henkilö on ennen tallettamisen aloittamista täyttänyt 15 mutta ei 45 vuotta.

Lisäksi kyseessä on oltava ensiasunnonostaja. Siten, ASP-säästäjäksi ei voi ryhtyä henkilö, joka on aikaisemmin omistanut vähintään 50 % asuinhuoneistosta.

Säästäminen ASP-tilille tapahtuu siten, että sille on säästettävä minimissään 10 % asunnon hankintahinnasta vähintään kahden vuoden ajan, minkä jälkeen pankki voi myöntää lainan.

Säästettävä määrä on 150 – 4 500 euroa vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä, joten 2 vuoden miniajan puitteissa voit kerryttää tiliä vähintään 1 200 eurolla ja enimmillään 36 000 euron summalla. Voit jatkaa säästämistä kahden vuoden minimiajan jälkeen.

Kun säästämisen tavoitteet ovat täyttyneet, voit ottaa varsinaisen ASP-lainan myös muusta pankista kuin siitä, missä ASP-tilisi sijaitsee.

Kertyneet ASP säästöt saat käyttöösi vasta, kun asunnon kauppakirja on allekirjoitettu, mikä tarkoittaa myös sitä, että esimerkiksi asunnon varausmaksua ei siltä voi suorittaa.

ASP-säästämisen voi lopettaa halutessaan kesken, jolloin kuitenkin menettää ASP-lainansaantiin liittyvät edut ja säästöille maksetaan vain yhden prosentin korkotuotto.

Enimmillään ASP-lainan takaisinmaksuajaksi voi tulla 25 vuotta. Enimmäislainamäärä riippuu puolestaan siitä, missä kunnassa ensiasunto sijaitsee. Esimerkiksi vuonna 2023 enimmäismäärä Helsingissä on 215 000 euroa.

Hyvä tietolähde kaikkeen ASP-säästämiseen liittyvissä asioissa on Valtiokonttori, joka tiedottaa myös lainajärjestelmään liittyvistä tulevista muutoksista.

Leave a Comment