ASP lainan enimmäismäärä rajat alueellisesti

Katsaus ASP lainan enimmäismäärä rajoihin ja alueellisiin eroihin sen suhteen, kuinka paljon lainaa on mahdollista saada.

Asuntosäästöpalkkiolaki, jonka eduskunta sääti alunperin vuonna 1980, on tarkoitettu kannustamaan nuoria suomalaisia hankkimaan ensimmäisen omistusasuntonsa ja säästämään tunnollisesti tätä tarkoitusta varten.

Valtio loi lailla puitteet, joilla tätä tavoitetta kannustetaan monella tapaa, sekä talletusten korkojen kautta että muilla valtion tuilla, kuten ilmaisella valtiontakauksella.

Vähentääkseen sitä mahdollisuutta, että järjestelmää käytettäisiin vääriin tarkoituksiin, ASP-laki ja sen suhteen annetut asetukset luovat monenlaisia rajoja ASP-lainaamiselle, mukaanlukien enimmäismäärät lainasummille.

ASP-lainojen enimmäismäärät

Prosentuaalisesti ASP-laina voi lainsäädännön mukaan olla 90 prosenttia asunnon hankintahinnasta tai omakotitalon rakentamisen kustannusarviosta, eli omarahoitusosuuden on oltava vähintään 10 %.

Omasäästöosuutta ja sitä kautta ASP-lainan määrää laskettaessa huomioon otetaan tilille tehdyt hyväksytyt talletukset, yhden prosentin vuotuinen peruskorko säästöille, sekä talletuksille maksettava 2%-4% lisäkorko. Maksimilaina on siten edellämainitut erät yhteensä kerrottuna yhdeksällä.

Mikäli tilanne on sellainen, että ASP-korkotukilaina ei kata 90 prosentin osuutta asunnon hankintahinnasta, voit sopia pankin kanssa lisälainasta loppusummalle. Esimerkiksi Danske Bankin asiakkaista 60 % ottaa tällaista lisälainaa (vuoden 2019 tilastojen perusteella).

Lainsäädännössä ja sitä tukevissa asetuksissa on otettu huomioon Suomen sisäiset alueelliset asuntojen hintaerot, joiden kautta luodaan erilliset, alueelliset euromääräiset lainakatot.


ASP-lainan enimmäismäärä määräytyy asunnon sijaintikunnan mukaan siten, että Helsingissä lainan enimmäismäärä on 180 000 euroa, Espoossa, Vantaalla, ja Kauniaisissa 145 000 euroa, sekä muissa kunnissa 115 000 euroa.