ASP lainan ja ASP tilin kannustimet asuntosäästäjälle

Katsaus ASP lainan ja ASP tilin keskeisiin kannustimiin, jotka tekevät tästä säästämisen muodosta yhden suosituimmista Suomessa.

Asuntosäästöpalkkio (ASP) perustuu järjestelmänä eduskunnan vuonna 1980 alunperin säätämään lakiin, jonka tarkoitus on kannustaa nuoria suomalaisia säästämään tunnollisesti kohti ensiasuntoaan.

ASP-ohjelmaan, jota ohjeistaa pankeille Valtiovarainministeriön alainen Valtiokonttori, kuuluu useita kannustimia, jotka erottavat sen muista asuntosäästämisen muodoista.

Tärkeimpiä näistä kannustimista ovat:

  • 1 % veroton talletuskorko
  • 2-4 % veroton lisäkorko talletuksille
  • valtion korkotuki
  • pankin ASP-lainan oltava korkotasoltaan tarjoamistaan asuntolainoista edullisin
  • ilmainen valtiontakaus
  • vapautus varainsiirtoverosta

1 % veroton talletuskorko

Pankkisi maksaa ASP-tilille laitoille säästöille yhden prosentin vuotuista talletuskorkoa.

Tämä talletuskorko on verotonta tuottoa, eli siitä ei peritä korkotuotoille yleensä langetettavaa 30 prosentin lähdeveroa.

Vaikka 1 % taso ei historiallisesti ole merkittävä korkotuotto, esimerkiksi vuonna 2019 se on huomattavasti parempi talletustilin tuotto kuin suurimmassa osassa säästötilejä pankkimarkkinoilla.

Esimerkiksi Nordean säästötileistä JoustoTalletus tilille maksetaan 0,05 % kiinteää vuotuista talletuskorkoa, laskettuna jakson alimmalle saldolle.

2-4 % veroton lisäkorko talletuksille

ASP-tilille tekemillesi talletuksille maksetaan ASP-järjestelmässä 2-4 % lisäkorko sen jälkeen, kun olet päässyt säästötavoitteeseesi ja hankit ensiasunnon.

Käytännössä vaikkapa vuonna 2019 kaikki suurimmat ASP-tilipankit tarjosivat lisäkorkoa maksimimääräisenä (4%).

Lisäkorkoa maksetaan talletuksille säästämisen aloittamisvuodelta sekä tämän jälkeen maksimissaan viideltä seuraavalta kalenterivuodelta.

Jos aloitat ASP-säästämisen alaikäisenä (15-17-vuotiaana), voit sopia pankin kanssa, että lisäkorkoa maksetaan vasta siitä vuodesta, kun täytät 18-vuotta, ja maksimissaan viidestä sitä seuraavasta kalenterivuodesta.

Valtion korkotuki

Kun otat ASP-lainaa ensiasunnon ostoon, valtio antaa lainalle korkotukea.

Valtion puolesta maksetaan tätä korkotukea, jos ASP-lainasi korko ylittää 3,8 prosenttia.

Korkotukea maksetaan tosin vain ensimmäiset kymmenen vuotta lainan ensimmäisestä nostosta alkaen. Tyypillisesti ensiasunnon ostajien laina-ajat ovat 20-25 vuoden haarukassa. Maksimissaan ASP-lainan pituus voi olla 25 vuotta.

Korkotuen käytännön maksaminen toimii pankin kautta siten, että pankkisi laskuttaa sinulta korkoa, josta on jo automaattisesti vähennetty valtion maksama osuus.

Suuruudeltaan korkotuki ei luo sataprosenttista korkokattoa, vaan sitä maksetaan 70 prosenttia korkotukilainasta perittävän vuotuisen koron siitä osasta, joka ylittää 3,8 prosenttia.

Siten, periodeilla joilla ASP-lainasi korko jää alle 3,8 prosentin tason, maksat koron kokonaisuudessaan itse pankille.

Pankin ASP-lainan oltava korkotasoltaan tarjoamistaan asuntolainoista edullisin

ASP-lainan koron tulee lainsäädännön mukaan aina olla alhaisempi kuin muiden vastaavien pankin myöntämien ensiasuntolainojen korkojen.

Viitekorkona pankki voi kuitenkin käyttää yleisesti asuntolainoissa käytettäviä viitekorkoja, jolloin jousto tyypillisesti tapahtuu pankin korkomarginaalissa.

ASP-lainoituksessa ei voida käyttää muita korkosuojauksia valtion korkotuen ohella.

Ilmainen valtiontakaus

Neuvotellessasi ASP-lainaa, voit halutessasi saada siihen maksuttoman valtiontakauksen.

Sinun on sovittava lainan takauksesta kirjallisesti ennen asunnon kaupantekoa käytävien lainaneuvottelujen yhteydessä.

Valtion takaamaa lainaa voi olla maksimissaan 90 % ensiasunnon hankintahinnasta.

Noin 60 % ASP-lainanottajista ottaa (Danske Bankin tilastojen perusteella) ns. ASP-lisälainaa, jolle on mahdollista saada myös valtiontakaus. Tämä valtiontakaus ei kuitenkaan ole maksuton.

Kummassakin lainassa takaus voi olla enintään 25 prosenttia lainasta ja asuntokohtainen takauksen enimmäismäärä on 50 000 euroa.

Vapautus varainsiirtoverosta

Verohallituksen ohjeistuksen mukaan ASP-ensiasunnon ostajan ja ensiasunnon ostajan ylipäätään ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, mikäli tietyt ehdot täyttyvät.

Näihin ehtoihin kuuluvat että olet kaupantekohetkellä 18–39-vuotias, omistat kaupan jälkeen asunnosta 50 % tai enemmän, ostat asunnon vakituiseksi asunnoksesi ja muutat siihen 6 kuukauden kuluessa kaupanteosta, sekä että et ole kaupantekohetkellä tai sitä ennen omistanut mistään asunto-osakkeesta tai asuinrakennuksesta 50 %:a tai enempää.

Ensiasunnoksi luetaan asunto-osake, kuten kerrostalo- tai rivitalohuoneisto ja se voi olla myös kiinteistö, kuten omakotitalo.

Ensiasunnon verovapaus ei koske autopaikkaa, esimerkiksi autotallia, jonka osakkeet voi myydä erikseen.


Vaikka et maksaisikaan varainsiirtoveroa, sinun tulee muistaa joka tapauksessa tehdä varainsiirtoveroilmoitus sekä hakea kiinteistölle lainhuuto.