ASP lainan maksimimäärä Kauniaisissa

ASP lainan maksimimäärä euroissa on Kauniaisten suhteen määritelty erikseen lainsäädännössä asetuksilla.

Asetuksilla asetettujen euromääräisten rajojen tarkoituksena on ottaa huomioon Suomessa vallitsevat alueelliset erot asuntojen hinnoissa ja asuntomarkkinoiden eriytyminen, etenkin jaotukseen pääkaupunkiseutu vs muu Suomi.

Euromääräisten rajojen mukaanotto ASP-järjestelmään sinällään on yksi lainsäätäjien keinoista yrittää varmistaa, että järjestelmää käytetään nimenomaan vain ensiasunnon ostoa varten.

Perusasetelmassa sinun tulee saada Kauniaisissa olevaa ensiasuntoa varten kokoon 10 prosenttia sen hankintahinnasta (tai omakotitalon kustannusarviosta), jolloin pankki voi lainata puuttuvat 90 prosenttia.

Jotta pääsisit hyötymään ASP-lainoihin liittyvistä lukuisista poikkeuksellisista etuuksista, edellytyksenä on, että asunto tulee nimenomaan omaan vakituiseen asumiskäyttöösi.

Perusasetelmassa maksimimäärä, minkä voit hakea ASP-lainana on siis 90 prosenttia ensiasunnon hankintahinnasta, joka lasketaan kaavalla ASP-tilin hyväksytyt talletukset kerrottuna yhdeksällä.

Kaavassa otetaan huomioon summattuna tilille tehdyt (hyväksytyt) talletukset, yhden prosentin vuotuinen peruskorko talletuksille, sekä talletuksille maksettava lisäkorko, jonka pankki maksaa, kun asunto on hankittu.

Siten esimerkiksi 10 000 euron talletukset (sisältäen yllämainitut vuotuisen koron ja lisäkoron) mahdollistavat pankin antavan ASP-lainaa 10 000 euroa x 9 = 90 000 euroa, Kauniaisissa olevan ensiasunnon hankintahinnan ollessa tuolloin 100 000 euroa.

ASP-lainan europohjainen maksimimäärä Kauniaisissa

Eduskunta sääti lain asuntosäästöpalkkiosta alunperin vuonna 1980, ja sitä on muutettu useaan kertaan vuosien varrella, mukaanlukien ASP-lainoihin liittyviä euro-enimmäismääriä (jotka säädetään asetuksilla).

Nämä asetukset ottavat huomioon sen tosiasian, että pääkaupunkiseutu, mukaanlukien Kauniainen, on muuttovoittoista aluetta, jossa asuntojen hinnat ovat huomattavasti muuta maata korkeammat.

Kauniaisten kohdalla ASP-lainan enimmäismäärä euroissa on vuoden 2019 pohjalta 145 000 euroa, kun se pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa) ulkopuolella on vain 115 000 euroa.

Päästäksesi lainaamaan pankiltasi tätä euromääräistä maksimi ASP-lainaa, sinulla tulee olla ASP-tililläsi talletuksina (säästöt, vuotuinen peruskorko, plus lisäkorko) yhteensä noin 16 111 euroa.

Jos ASP-laina ja omasäästöosuutesi eivät riitä yhdessä kattamaan Kauniaisissa olevan ensiasuntosi hankintahintaa, voit sopia pankkisi kanssa lisälainan otosta.

Esimerkiksi Danske Bankin ASP-asiakaskunnasta (pankin kertomien tietojen mukaan) 60 % joutuu ottamaan lisälainaa, jonka määrä on keskimäärin reilut 20 % koko lainasummasta.


Tärkeää lisälainan kohdalla on huomata, että tämä laina on ASP-järjestelmästä erillinen, ja siihen ei sovelleta ASP-lainasta tuttuja sääntöjä ja ehtoja, vaan sovit aina sen yksityiskohdista suoraan pankkisi kanssa normaalin asuntolainan tapaan.