ASP lainan muuttaminen tavalliseksi lainaksi

Monelle tulee eteen ASP lainan muuttaminen tavalliseksi lainaksi esimerkiksi tilanteissa, jossa halutaan muuntaa ensiasunto vuokra-asunnoksi sijoitusmielessä.

ASP-järjestelmässä ASP-laina on tarkoitettu ainoastaan ensiasunnon ostoon, tilanteisiin, joissa lainanottaja itse asuu omistamassaan asunnossa.

Asuntosäästöpalkkiolain määritelmien ansiosta ASP-lainaan liittyy useita edullisia piirteitä, kuten se, että sen koron tulee aina olla koroiltaan edullisin pankin tarjoamista ensiasuntolainoista.

ASP lainan muuttaminen tavalliseksi lainaksi.

Valtio antaa ASP-lainalle korkotukea ensimmäisen 10 lainan takaisinmaksuvuoden ajan, 70% korvaussummalle korkotasolle, joka ylittää 3,8%.

Lisäksi lainan takuuna toimii asunto itsessään ja siihen voi saada valtion maksuttoman takauksen.

Siten normaalisti ASP-lainan eduista nauttivan ei kannata muuttaa lainaa normaalilainaksi, joka on monella tapaa ominaisuuksiltaan heikompi ja kalliimpi ASP-lainaan verrattuna.

ASP-asunto on kuitenkin sääntöjen puitteissa mahdollista vuokrata maksimissaan yhteensä kahdeksi vuodeksi, mutta vuokraaminen edellyttää aina erityistä syytä, joka voi olla opiskelu tai työpaikka ulkomailla tai toisella paikkakunnalla (työssäkäyntialueen ulkopuolella). Myös asevelvollisuus on erityinen syy Valtiokonttorin tulkinnan mukaan.

Mikäli ASP-lainamarkkinoita valvova Valtiokonttori (valtiokonttori.fi/asp/) ei löydä perusteita vuokraamiselle, se ilmoittaa asiasta lainansaajalle ja ASP-laina tulee muuttaa tavalliseksi asuntolainaksi.

Käytännöt – ASP lainan muuttaminen tavalliseksi lainaksi

Koska ASP-lainoissa on usein hyvinkin pitkät lainan takaisinmaksu-ajat, maksimissaan 25 vuotta, eteen saattaa tulla hyvinkin monenlaisia tilanteita, joissa tällaisen lainan muuttaminen tavalliseksi asuntolainaksi on kannattavaa.

Jos ensiasuntona hankittu paikka vaikkapa tuottaisi erinomaisesti vuokratuloja vapailla markkinoilla, ASP-laina saattaa olla rahallisesti järkevää muuttaa normaali-asuntolainaksi, vaikka tuolloin lainaaja menettääkin siihen liittyvät ASP-edut.

On myös tapauksia, jossa ASP-ensiasunnon ostaja pelkästään haluaa muuttaa uuteen asuntoon, jolloin on myös mahdollista, että ASP-laina voidaan siirtää tähän uuteen, lainaajan itse asuttamaan tulevaan uuteen kotiin, eikä sitä siten tarvitse muuttaa normaaliksi asuntolainaksi.

Mikäli haluat kuitenkin muuttaa ASP-lainasi normaalityyppiseksi asuntolainaksi vuokraustarkoituksen vuoksi tai jostakin muusta syystä, sinun tulee olla yhteydessä ASP-lainan myöntäneeseen luottolaitokseen tai pankkiin.


Tarkat ohjeet saat pankin / luottolaitoksen asiakaspalvelusta, ja tyypillisesti prosessi etenee siten, että joudut käymään pankin konttorissa neuvottelemassa ja hyväksymässä uuden lainan ehdot ja hyväksymässä kirjallisesti vanhan ASP-lainan purkamisesta aiheutuvat mahdolliset kulut sekä etujen menetykset.