ASP lainan suuruus – enimmäis-ja minimimäärät

Asuntosäästöpalkkiojärjestelmän puitteissa otetun ASP lainan suuruus määräytyy yhtäältä tehtyjen talletusten perusteella ja toisaalta laissa määriteltyjen lainan enimmäismäärien suhteen.

Lähtökohtaisesti ASP-säästämisessä tavoitteena on tallettaa ASP-tilille vähintään 10 prosenttia (ns. omasäästöosuus) ensiasunnon hankintahinnasta tai omakotitalon rakentamisen kohdalla kustannusarviosta.

Siten tärkeimpänä ASP-lainan määrän rajoitteena toimii 10 prosentin omasäästöosuuden vaatimus.

ASP-korkotukilainan määrä lasketaan ASP-tilin hyväksytyistä talletuksista siten, että tilille tehdyt säästöt kerrotaan yhdeksällä. Eli jos ASP-tilillä on vaikkapa 20 000 euroa, ASP-korkotukilaina on maksimissaan 180 000 euroa.

Korkotukilainaa laskettaessa huomioon otetaan tilille tehdyt hyväksytyt talletukset, yhden prosentin peruskorko, sekä talletuksille maksettava lisäkorko (2%-4%).

ASP lainan minimimäärä ja nopein aikataulu

Jotta pääsisit hakemaan ASP-lainaa pankista ylipäätään, avaamallesi ASP-tilille tulee tehdä talletuksia vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä (kolmen kuukauden periodina).

Yhden kalenterivuosineljänneksen aikana tehdyn talletuksen tulee olla vähintään 150 euroa ja enintään 3 000 euroa.

Siten ASP-järjestelmän puitteissa sinun tarvitsee minimissään tallettaa 8 x 150 euroa (1200 euroa) peräkkäisten 8 vuosineljänneksen aikana säästämisen aloittamisesta, eli nopeimmillaan onnistunut ASP-säästäminen kestää kaksi vuotta.

1200 euron talletukset & omasäästöosuus mahdollistaa toisaalta hieman yli 10 800 euron ASP-lainan hakemisen ensiasuntoa varten (laskelmassa ei ole otettu huomioon verotonta 1% vuotuista korkoa tai 2%-4% lisäkorkoa), joka on järjestelmän puitteissa ASP-lainan minimimäärä.

ASP lainan enimmäismäärät

ASP-laina voi olla korkeintaan 90 prosenttia ensiasuntona hankittavan kohteen kauppahinnasta tai omakotia rakentavan kustannusarviosta.

ASP-korkotukilainan enimmäismäärä säädetään lain puitteissa asetuksilla, ja ne määräytyvät asunnon sijaintikunnan mukaan.

Vuonna 2019 voimassa olevan asetuksen mukaan ASP-lainan enimmäismäärä on Helsingissä 180 000 euroa, Espoossa, Vantaalla, ja Kauniaisissa 145 000 euroa, sekä muissa Suomen kunnissa 115 000 euroa.

Jos tarvitsemasi ASP-korkotukilaina ei toisaalta kata 90 prosentin osuutta asunnon hankintahinnasta edes enimmäismääräisenä, voit sopia asioimasi pankin kanssa lisälainasta.


Huomaa, että tämä lisälaina on ASP-järjestelmästä erillinen, ja siihen sovelletaan ASP-lainasta erillisiä ehtoja, korkoja, sekä kustannuksia.