ASP maksimi laina pääkaupunkiseudun ulkopuolella

ASP maksimi laina määrät on säädetty eduskunnan toimesta erillisillä asetuksilla, jaetuksena ollessa pääkaupunkiseutu (Helsinki, Vantaa, Espoo, ja Kauniainen) sekä muu Suomi.

Näistä pääkaupunkiseudun sisäisesti ASP lainojen enimmäismäärissä asetuksessa vielä eritellään Helsinki ja toisaalta muu pääkaupunkiseutu.

Jaottelun taustalla on se fakta, että Suomen sisäisesti kansalaisten muuttoliikkeet ovat painottaneet etenkin maaseudulta suurempiin kaupunkeihin, Helsingin ja pääkaupunkiseudun ollessa suurimpia muuttoaallon kohteita.

Lisäksi pääkaupunkiseutu on houkutteleva kiinteistösijoituskohde ulkomaisille, osittain juuri yllämainitun kaupungistumistrendin myötä ja osittain Euroopan Unionin alhaisten korkotasojen tuomien eurooppalaisten sijoituspääomien liikkeiden ansiosta.

Kaikkien näiden tekijöiden takia eduskunta on asetuksella asettanut ASP-lainamäärille kolmen portaan asteikon: Helsingissä 180 000 euroa, Espoossa, Vantaalla, ja Kauniaisissa 145 000 euroa, sekä muissa maan kunnissa 115 000 euroa.

Jos ASP-lainasi ei riitä kattamaan ensiasuntosi hankintahintaa yhdessä omasäästöosuuden kanssa, voit hakea pankista loppuosalle ns. lisälainaa, johon ei tosin sovelleta ASP-lainan ehtoja ja sääntöjä.

ASP-lainamäärät pääkaupunkiseudun kehyskunnissa

Vaikka pääkaupunkiseudun kunnista Helsinki, Espoo, Vantaa, ja Kauniainen ovat erikseen määriteltynä ASP-maksimilainamäärien lainsäädännössä, on hyvä huomata, että Helsingin seutuun, pääkaupunkiseutuun, kuuluu yhteensä 14 kuntaa, joista 10 on ns. kehyskuntaa.

Siten Helsingin seutuun kuuluville ns. kehyskunnille ASP-lainojen enimmäismäärät ovat:

 • Hyvinkää 115 000 euroa
 • Järvenpää 115 000 euroa
 • Kerava 115 000 euroa
 • Kirkkonummi 115 000 euroa
 • Mäntsälä 115 000 euroa
 • Nurmijärvi 115 000 euroa
 • Pornainen 115 000 euroa
 • Sipoo 115 000 euroa
 • Tuusula 115 000 euroa
 • Vihti 115 000 euroa

Yhteensä Helsingin seudulla kehyskunnat mukaanlukien asui vuoden 2019 tammikuussa noin 1 49 miljoonaa asukasta, luku, jonka ennustetaan (vuoden 2019 ennusteen perusteella) kasvavan noin 1,9 miljoonaan asukkaaseen vuonna 2050.

ASP maksimi laina pääkaupunkiseudun ulkopuolisilla alueilla

Vaikka Suomessa muuttoliike on suuntautunut pääkaupunkiseudun ohella myös muihin suurempiin kaupunkeihin, näitä ei ole eritelty erikseen ASP-lainsäädännössä lainan maksimimäärien jaottelussa.

Kuntaliiton tilastojen mukaan pääkaupunkiseudun ulkopuolisista alueista Suomen 10 suurimman kaupungin tai kunnan joukkoon kuuluvat Tampere (235 239 asukasta vuonna 2019), Oulu (203 567), Turku (191 331), Jyväskylä (141 305), Lahti (119 951), Kuopio (118 664), sekä Pori (84 403).

Siten ASP-lainamäärien maksimit ovat Suomen 10 suurimmalle kunnalle / kaupungille:

 1. Helsinki 180 000 euroa
 2. Espoo 145 000 euroa
 3. Tampere 115 000 euroa
 4. Vantaa 145 000 euroa
 5. Oulu 115 000 euroa
 6. Turku 115 000 euroa
 7. Jyväskylä 115 000 euroa
 8. Lahti 115 000 euroa
 9. Kuopio 115 000 euroa
 10. Pori 115 000 euroa

Suomen muut kunnat ovat tilastojen perusteella kooltaan keskimäärin melko pieniä, sillä keskimääräinen kuntakoko esimerkiksi vuonna 2018 oli 17 743 asukasta.

Kaikkiin näihin muihin kuntiin sovelletaan ASP-lainsäädännön perusteella 115 000 euron maksimimäärää.