ASP Nordea vs muut pankit

Asuntosäästöpalkkio ASP Nordea pankin kautta on yksi parhaista markkinoilla olevista vaihtoehdoista, sekä itse tilin avaamisen että ASP-lainan hakemisen suhteen.

Suomen Pankki pitää tilastoja maan pankkien markkina-osuuksista asuntolainojen suhteen, ja esimerkiksi kesäkuussa 2019 Nordea oli maan toiseksi suosituin pankki asuntolainan ottoon.

Suomalaisilla kotitalouksilla oli vuoden 2019 kesäkuussa yhteensä 98,8 miljardin euron edestä asuntolainoja Suomessa toimivilta luottolaitoksilta ja pankeilta, suosituimpana pankkina ollessa OP Ryhmä, jonka osuus asuntolainakannasta oli 39,6 %. Seuraavaksi suosituimmat olivat Nordea (28,6 %) ja Danske Bank (10,8 %).

Suurimmat asuntolainapankit Suomessa.

Alempana on verrattu ASP-säästämistä ja ASP-lainan ottoa Nordea pankista vs näihin kahteen Suomen suosituimpaan asuntolainapankkiin, Osuuspankkiin ja Danske Bank pankkiin.

ASP-tili ja ASP-laina Nordeasta

Nordea pankki Suomi.

ASP-säästäminen ja ASP-lainaaminen perustuvat eduskunnan säätämään lakiin asuntosäästöpalkkiosta, jonka juuret lainsäädännössä juontavat aina vuoteen 1980 saakka.

Siten kaikki pankit joutuvat toimimaan näiden yhtenäisten sääntöjen puitteissa, suurimpien erojen liittyessä talletuksille maksettaviin lisäkorkoihin, ASP-lainan todelliseen vuosikorkoon, sekä mahdollisen lisälainan hintaan.

Nordeassa ASP-säästötili tarjoaa parhaimman pankista saatavilla olevan talletuskoron, jonka korkotulot ovat lisäksi lähdeverosta verovapaata tuloa.

ASP-tilille maksetaan Nordeassa jopa 5 % korkoa, joka koostuu 1 % vuotuisesta perustalletuskorkoa sekä 4 % lisäkorosta, jonka pankki maksaa säästämisen aloitusvuodelle ja seuraavalle viidelle vuodelle (mutta vain, jos otat myös ASP-lainan Nordeasta – muutoin ASP-lainapankki maksaa tämän lainmukaisen 2% – 4 % lisäkoron).

ASP-tilillä on siten paras talletuskorko verrattuna mihin tahansa muuhun talletustiliin, etkä voi saada parempaa korkotuottoa asuntosäästöistäsi muulla talletustilimuodolla.

Nordean ASP-tilin korot ovat kokonaisuudessaan verovapaita, mutta lain edellyttämänä ehtona verovapaudelle sekä lisäkorolle toki on, että käytät tallettamasi säästöt ensiasunnon hankintaan, ja että asunto tulee omaan asuinkäyttöösi.

Nordean kautta otetulle ASP-lainalle saa valtion maksuttoman korkotuen 10 vuodeksi. Tämä korkotuki antaa mielenrauhaa korkojen nousulta, sillä jos korkotaso tulisi näiden 10 vuoden aikana nousemaan, valtio tulisi maksamaan 70 % korosta, joka menee yli 3,8 % kynnystason.

Tällainen maksuton valtion tarjoama korkosuojaus on erittäin rahanarvoinen lisäominaisuus asuntolainassa, sen lisäksi että se tuo ennakoitavuutta asuntolainasi takaisinmaksun tuleviin kustannuksiin.

Valtio tukee ensiasunnon ostajia myös ilmaisella lainan valtiontakauksella. Siten Nordean kautta lainan ottaessasi, kun olet säästänyt 10 % asunnon hinnasta, et normaalisti tarvitse lainallesi muita vakuuksia kuin ensiasuntosi ja tämän valtion takauksen. Esimerkiksi vaikkapa vanhempiesi ei siten tarvitse taata ASP-lainaasi.

Maksuton valtiontakaus koskee aina vain ASP-lainaa, ei mahdollista lisälainaa. Lisälainalle on mahdollista saada valtiontakaus, maksullisena palveluna.

ASP-tilin voi avata 15–39 -vuotiaana, ja kun olet täyttänyt 18-vuotta, vanhempasi tai muut läheiset voivat tukea asuntohankettasi rahalahjoilla. Mikäli saat isompia rahalahjoituksia, ne kannattaa aina laittaa ASP-tilille 5 ensimmäisen säästövuoden aikana, jotta hyödyt maksimaalisesti lisäkorosta.

Kun osallistut ASP-järjestelmään ensiasunnon ostajana, säästyt lisäksi varainsiirtoverolta. Ensiasunnon ostajana sinun ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, joka on Suomen lainasäädännön perusteella muutoin 2–4 % asunnon hinnasta.

Esimerkiksi 100 000 euron kerrostaloasunnon hankinnassa tämä tarkoittaa 2000 euron säästöjä. Ensiasunnon verovapaus koskee tosin muitakin ensiasunnon ostajia, ei vain ASP-säästäjiä.

ASP Nordea vs Osuuspankki vs Danske Bank

Nordean, Osuuspankin, ja Danske Bankin välillä on eroja siinä suhteessa, minkälaista oheispalvelua saat pankista, pankin myöntämän ASP-lainan korkomarginaali ja todellinen vuosikorko, lisälainan todellinen vuosikorko, sekä pankkien etuohjelmien tuomat edut.

Palveluihin liittyviin tekijöihin kuuluvat pankin asiakaskonttoreiden lukumäärä, joka on OP-ryhmällä maan suurin (360 kpl vuoden 2018 lopussa), Nordealla toiseksi suurin (120 kpl), ja Danskella viidenneksi suurin (39 kpl).

Konttoririvierailun joudut tekemään, mikäli haluat avata ASP-tilin alaikäisenä (vierailu yhdessä vanhemman/holhoojan kanssa) tai jos haluat avata tilin yhdessä jonkun toisen, esimerkiksi aviopuolison, kanssa.

Nordean, Osuuspankin, ja Dansken välillä on myös eroja siinä, millaisen ASP-lainan koron ne antavat asiakkaalleen.

Yleisellä tasolla pankkeja edellytetään ASP-järjestelmän puitteissa antamaan ASP-lainoille tavallista pienempiä lainamarginaaleja, ja ASP-lainan on oltava pankin asuntolainoista kustannuksiltaan aina edullisin.

Yleisradion vuonna 2015 tekemän uutisoinnin mukaan tämä alennus on keskimäärin 0,2–0,3 tavallista korkomarginaalia pienempi.

Korkomarginaalien ohella pankkien erot liittyvät muihin kuluihin, kuten lainan avausmaksuun sekä kuukausittaiseen tilinhoitomaksuun, jotka molemmat otetaan huomioon lainan todellisen vuosikoron laskemisessa.

Saat selville omalta osaltasi nämä eroavaisuudet vain pyytämällä lainatarjouksen kustakin pankista, sillä lainatarjoukset ovat aina yksilöllisiä, myös ASP-lainojen kohdalla.

Viimeinen osio, joita sinun kannattaa vertailla pankkien välillä on niiden etuohjelmien tuomat edut.

Nämä etuohjelmat toimivat aina siten, että mitä enemmän keskität pankki- ja vakuutusasioitasi kyseiseen pankkiin, sitä enemmän saat etuja.

Nordean etuohjelma pankin asuntolaina-asiakkaille sisältää joukon ilmaispalveluita, jotka muutoin olisivat maksullisia, kuten ilmaisen käyttötilin kuukausimaksun sekä maksuttomat rahastomerkinnät verkko- ja mobiilipankissa.

Osuuspankissa joudut ensin liittymään omistaja-asiakkaaksi maksamalla (kertasijoituksena) jäsenosuusmaksun, joka useimmissa OP-ryhmän pankeissa on suuruudeltaan 100 euroa.

Omistaja-asiakkaana ja ASP-lainan ottajana sinulle kertyy OP-bonuksia, joilla voit kuitata esimerkiksi pankin palvelumaksuja sekä vakuutuslaskuja, jotka voivat olla jopa maksuttomia bonusten ansiosta.

Danske Bank Etuohjelmassa on neljä tasoa, ja mitä enemmän keskität pankkiasiointiasi, mitä suurempi ASP-laina sinulla on, tai mitä enemmän ASP-tilillä on talletuksia, sitä korkeampi etutaso sinulle myönnetään.


Esimerkiksi Etutaso 4, korkein etutaso etuohjelmassa, sisältää etuja kuten päivittäispalvelupaketti edullisimpaan hintaan, maksuton saldo- ja tapahtumakysely Otto-automaateilla, 10% alennus kiinteistö- ja asuntokauppaan liittyvistä lainopillisista toimeksiannoista, sekä tuntuvat alennukset ja edut Fennian vakuutuksista.