ASP säästäminen ehdot (2023)

Katsaus ASP säästäminen ehdot kokonaisuuteen, sekä lakiin nojautuviin vaatimuksiin että pankkien omiin ehtoihin ASP-lainojen myöntämisen ja ASP-tilisäästämisen osalta.

Järjestelmänä AsuntoSäästöPalkkio-ohjelma perustuu valtion säätämään asuntosäästöpalkkiolakiin, ydintarkoituksenaan auttaa ja kannustaa suomalaisia, etenkin nuoria kansalaisia, ensimmäisen omistusasunnon hankkimiseen.

Valtion eri organisaatioista Valtiokonttori on elin, joka toimii yhdessä pankkien ja rahoituslaitosten kanssa ASP-sääntöjen käytännön toimeenpanossa sekä lainojen myöntämisen ehtojen tulkinnassa.

Mikäli täytät asuntosäästöpalkkiolain mukaiset ehdot, saamasi ASP-korkotukilainan etuihin kuuluvat etenkin veroton korko ja lisäkorko säästöille, alhaisempi lainakorko suhteessa muihin vastaaviin pankin myöntämiin ensiasuntolainojen korkoihin, valtion korkotuki lainan takaisinmaksuun kymmenen vuoden ajaksi, sekä lainan maksuton valtiontakaus.

ASP säästäminen ehdot – perusehdot

ASP säästäminen ehdot listalla perusehtoihin ASP-tilin avaamiseen missä tahansa kotimaassa toimivassa pankissa kuuluu se, että olet iältäsi 15-44-vuotias, etkä ole aiemmin omistanut asuntoa.

ASP-säästötilin avaamisen yhteydessä sinun on tehtävä valitsemasi pankin kanssa ASP-sopimus, jossa on tietoja ASP-säästötilistä ja siihen liittyvistä talletusehdoista. Sopimukseen kuuluu lisäksi kuvaus rahalaitoksen suorittamasta verovapaasta 1 prosentin vuotuisesta korosta sekä säästöille aloitusvuodelle ja seuraavalle viidelle säästövuodelle maksettavasta, suuruudeltaan 2–4 prosentista koostuvasta lisäkorosta.

ASP säästäminen ehdot.

AsuntoSäästöPalkkio-sopimuksessa voi mukana olla aviopuoliso, joka on jo täyttänyt 40 vuotta.

Jos olet aiemmin omistanut vähintään 50% omistusasunnosta, et voi avata ASP-tiliä. Voit kuitenkin avata ASP-tilin, jos olet saanut määräosan asunnosta (alle 100 prosenttia) vastikkeetta, eli vaikkapa lahjana tai perintönä. ASP-säästämiseen ei vaikuta myöskään asunto, jonka olet saanut ASP-tilin avaamisen jälkeen.

Alaikäinen ASP säästäjä

Mikäli olet alaikäinen, voit käydä tekemässä sopimuksen pankissa yhdessä huoltajasi kanssa. Alle 18-vuotiaana säästämisen aloittamisen ehtona on, että olet ansainnut säästöt omalla työlläsi.

Omaksi työksi luokitellaan muun muassa palkkatulo ansiotyöstä, viikko- ja kuukausirahat, jotka maksetaan ASP-tallettajan palkkatilille (rahan tulee olla työtä vasten saatua, ei lahjaluonteista), sekä stipendit, jotka on saatu esimerkiksi koulusta. Alaikäisen säästäjän on toimitettava pankille vähintään kerran vuodessa selvitys tilille talletetuista varoista.

Alaikäinen ASP-säästäjä voi sopia pankin kanssa siitä, aloitetaanko asunnon hankinnan yhteydessä maksettavan lisäkoron laskenta tallettamisen aloittamisajankohdasta vai päivästä, kun säästäjä täyttää 18-vuotta.

Siinä tapauksessa, että sopimus tehdään siten, että lisäkoron maksuaika alkaa vasta säästäjän täyttäessä 18-vuotta, pankki maksaa 15–17-vuotiaana tehdyille talletuksille vain normaalin, yhden prosentin koron.

ASP-laina – perusehdot

Voit siirtää avaamasi ASP-tilin pankista toiseen, mutta tällaisen tilin tulee olla valitsemassasi lainan myöntävässä luottolaitoksessa kaupantekohetkellä.

Siirron suhteen tilin lähettävän pankin on omalta osaltaan huolehdittava siitä, että tiliin liittyvät historiatiedot välitetään vastaanottavalle pankille.

Varsinaista ASP-lainaa voit hakea pankilta vasta, kun olet säästänyt vähintään 10 prosenttia asunnon hankintahinnasta (ns. omasäästöosuus).

Mikäli ostat asunnon yhdessä jonkun toisen kanssa, esimerkiksi avopuolisosi kanssa, sinun tulee säästää 10 prosenttia omistukseesi tulevan osuuden (vähintään 50 prosenttia asunnosta) hinnasta.

Samaan tapaan, mikäli ensiasunnoksi on tulossa omakotitalon rakentaminen, sinun pitää säästää 10 prosenttia tällaisen omakotitalon rakentamisen kustannusarviosta täyttääksesi ASP-lainan saamisen ehdot.

ASP-tilisäästämisen aikaehdot – vuosineljännekset

ASP-lainan saamista silmälläpitäen avaamallesi ASP-tilille tulee tehdä talletuksia vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä (eli kahdeksana kolmen kuukauden periodin aikana).

Yhden tällaisen kalenterivuosineljänneksen aikana talletuksen tulee olla vähintään 150 euroa ja enintään 4 500 euroa.

Siten minimiaika ASP-säästämisessä on kaksi vuotta ja maksimissaan vähimmäisaikana tilille keräytyy 36 000 euroa (minimissään 1 200 euroa).

Talletuksia ASP-tilille tämän minisäännön puitteissa ei kuitenkaan ole pakko tehdä peräkkäisinä vuosineljänneksinä, vaan tarvittaessa voit pitää säästämisestä taukoa ja toisaalta voit jatkaa säästämistä niin kauan kuin haluat.

ASP-tileihin liittyvät korkoehdot

Valitsemasi luottolaitos maksaa avaamallesi ASP-tilille lainmukaista yhden prosentin talletuskorkoa, jonka päälle saat 2–4 prosentin lisäkoron (riippuen rahoituslaitoksesta), kun olet saavuttanut säästötavoitteesi ja hankit asunnon.

Tämä lisäkorko maksetaan tallettamisen aloittamisvuodelta ja tämän jälkeen enintään viideltä seuraavalta kalenterivuodelta.

Omasäästöosuuden laskemisessa otetaan mukaan varsinaisten talletusten lisäksi niille maksettu korko ja lisäkorko.

Jos olet säästänyt tilille yli 10 prosenttia asunnon hankintahinnasta, voit sopia pankin kanssa miten tämä ylimenevä osuus käytetään. Mikäli sovitte, että kaikki varat käytetään asunnon kauppahinnan maksuun, koko talletukselle maksetaan verovapaa lisäkorko.

Valtiokonttorin ohjeiden mukaan ASP-talletustilisi korko on kokonaan verovapaata myös silloin, kun koko talletusta ei käytetä asunnon hankinnan rahoitukseen.

Toisaalta ASP-sopimus purkautuu, mikäli nostat ASP-tililtä varoja ennen sopimuksen ehtojen täyttymistä.

ASP-laina ja väliaikaisrahoitus – ASP säästäminen ehdot

Mikäli haluat ostaa asunnon ennenkuin ASP säästäminen ehdot ovat täyttyneet, voit sopia luottolaitoksesi kanssa väliaikaisrahoituksesta.

Esimerkiksi säästettynä ei ole vielä kahdeksan vuosineljännestä tai 10 % omasäästöosuus ei ole vielä täynnä. Tällöin pankkisi voi myöntää väliaikaisrahoitusta tavallisena asuntolainana, joka myöhemmin muutetaan ASP-korkotukilainaksi ehtojen täyttyessä.

Lisäehtona tällaisen väliaikaisrahoituksen saamiselle on vielä, että olet tehnyt ASP-tilille hyväksyttävän talletuksen vähintään neljänä vuosineljänneksenä.  Toisaalta, jos hankit asunnon ennen kuin vähintään neljä tämän ehdon mukaista talletusta on tehty, ASP-sopimus purkautuu, etkä myöskään voi saada myöhemmin ASP-etuja.

Sovit väliaikaisrahoituksen ehdot suoraan pankkisi kanssa, eikä lainaan sovelleta ASP-lainan ehtoja. Väliaikaisrahoitukseen liittyviin ehtoihin kuuluu lisäksi se, että se ei voi olla vanhemmilta tai muilta sukulaisilta lainattua rahaa, vaan sen on oltava asioimaltasi pankilta saatua lainaa.

Halutessasi voit hakea väliaikaisrahoitukseen vakuudeksi valtiontakauksen. Valtiontakausta voi olla enimmillään 85 % kauppahinnasta, josta 20 % enimmäistakaus. Lisäksi Valtiontakauksen 25 vuoden enimmäisaika alkaa väliaikaisrahoituksen ensimmäisestä nostosta.

Tämä takaus ei ole ilmainen, vaan maksat takauksen määrästä 2,5 prosentin takausmaksun, jota ei palauteta, kun väliaikaisrahoitus vaihdetaan ASP-lainoitukseksi.

Kun valtion takaama väliaikaisrahoitus myöhemmin korvataan ASP-lainoituksella, valtiontakaus voi olla enintään 25 prosenttia lainasta. ASP-lainalle valtiontakaus on maksuton.

Kokonaislainoituksesta sovitaan kirjallisesti väliaikaisrahoitustilanteessa, vaikka sinun ei tarvitsisikaan nostaa väliaikaisrahoitusta kuin vain yhden erän verran tai ei ollenkaan. Toisaalta kun ASP-ehdot täyttyvät, maksat väliaikaisrahoituksen pois ASP-tilin varoilla ja ASP-lainalla.

Väliaikaisrahoitustilanteessa, asunnon hankkimisen jälkeen, sinun tulee jatkaa ASP-tilille tallettamista siihen saakka, kunnes omasäästöosuus on katettu.

Kun hankit asunnon väliaikaisrahoituksella, sinun on sovittava suoraan pankin kanssa siitä, millä aikataululla tulet säästämään puuttuvat talletuserät ja milloin väliaikaisrahoitus tulee muutetuksi ASP-rahoitukseksi.

Lisäksi ehtoihin kuuluu se, että väliaikaisrahoitus pitää muuttaa ASP-lainaksi kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun ASP-lainan nostamiselle asetetut edellytykset täyttyvät (eli kun omasäästöosuus & kalenterivuosineljännekset tulevat täyteen).

ASP-tiliin tehtävien muutosten ehdot – kaksi ASP-säästäjää

Keskeinen ASP säästäminen ehdot kohta on, että voit tehdä yhdessä pankin kanssa muutoksia ASP-tiliisi säästämisen aikana.

Yksi suosituimmista muutoksista on se, että ASP-sopimukseen voidaan liittää vaikkapa avopuoliso tai joku muu yhteistallettaja tilin avauksen jälkeen.

Edellytyksenä on kuitenkin, että tiliin liitettävä henkilö täyttää ASP-tallettajalle asetetut ehdot. Aviopuoliso voidaan liittää tiliin mukaan, vaikka hän olisikin jo täyttänyt 45-vuotta. Muiden yhteistallettajien on täytettävä ikärajaehdot.

Tiliin liittymisen jälkeen ASP-tilille on tehtävä vähintään yksi yhteinen, hyväksytty talletus (suuruudeltaan 150–4 500 euroa) yhden vuosineljänneksen aikana ennen kaupantekoa.

Mikäli hankit asunnon jonkun muun kanssa, jolla on oma ASP-tilinsä, tällaisessa tapauksessa tallettajilla voi olla joko erilliset lainat tai yhteinen laina.

Mikäli laina on yhteinen, kummallakin tallettajalla tulee olla vaadittava määrä hyväksyttyjä ASP-talletuksia omalla tilillään, jotta laina voidaan myöntää yhteisenä. Lisäksi tallettajilla tulee olla säästettynä 10 prosenttia oman osuutensa hankintahinnasta.

Kun kahden erillisen ASP-tilin varoilla ostetaan yhteinen asunto, tilien talletuksista otetaan huomioon yhteensä enintään 4 500 euroa per vuosineljännes. Tämän ohella vain hyväksytyt talletukset (150–4 500 euroa vuosineljänneksen aikana) otetaan huomioon ASP-korkotukilainaa laskettaessa.

Kaikki talletukset voidaan kuitenkin ottaa huomioon laskettaessa 10 prosentin omasäästöosuutta.

Mikäli talletuksia on tehty vuosineljännestä kohden yli 4 500 euroa, osuuden ylittäviä varoja kutsutaan nimellä “muita omia varoja“.

Mikäli kaksi säästäjää tulevat puolestaan erotilanteeseen, ASP-säästötilin voi tällaisessa tilanteessa jakaa tallettajien kesken puoliksi, siten, että molemmat jatkavat säästämistä omille tileilleen.

Tallettajat voivat erikseen sopia suoraan pankin kanssa uudet säästötavoitteensa. Tilin jakamisen yhteydessä neljännesvuositalletus voi jäädä alle 150 euron alarajan.

Jos erotilanteen tapauksessa kyseessä on aviopari, kumpikin puoliso voi hankkia asunnon oman ASP-sopimuksensa perusteella vasta lainvoimaisen avioeropäätöksen jälkeen.

Tähän poikkeuksena on se, että mikäli ASP-tiliin on aikanaan liitetty yli 44-vuotias aviopuoliso tai jos aviopuoliso on ollut tiliä avattaessa yli 44-vuotias, hän ei voi yksin jatkaa ASP-tallettamista.

Toinen puoliso voidaan myös poistaa ASP-tilin tallettajista, jolloin ASP-tili jää täysin toiselle puolisolle.

ASP-tilin lopettamisen ehdot – ASP säästäminen ehdot

Voit lopettaa ASP-tilille säästämisen ja käyttää sille olevat varat muuhun tarkoitukseen kuin ensiasunnon ostoon. Kertyneille säästöille ei tällöin Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaan kuitenkaan makseta ASP-tilin mukaisia verovapaita korkoja.


Tilin lopettamisen jälkeen voit avata ASP-tilin uudestaan tekemällä pankin kanssa uuden sopimuksen, mikäli ikään liittyvät ehdot täyttyvät ja olet edelleen ensiasunnon ostaja.