ASP säästöaika lyhyimmillään ja pisimmillään

ASP säästöaika on säädelty sekä Asuntosäästöpalkkiolaissa (joka tuli alunperin voimaan vuonna 1981) että Valtiokonttorin pankki-ohjeistuksessa ASP-lainaamisesta.

ASP-säästäminen on tarkoitettu valtion toimesta kannustamaan nuoria suomalaisia ostamaan ensiasuntonsa edullisin lainaehdoin.

Siten valtio on asettanut myös erilaisia ikärajoja sen suhteen, mikä asuntosäästöpalkkiojärjestelmän säästöaika on lyhimmillään ja mikä se on pisimmillään.

ASP säästöaika lyhyimmillään

ASP-tili on mahdollista avata huoltajan suostumuksella 15-vuotiaana.

Tilin avaamisen jälkeen sille pitää tehdä talletuksia vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä.

Yhden kalenterivuosineljänneksen (eli 3 kk) aikana hyväksyttävän ASP-talletuksen tulee olla vähintään 150 euroa ja enintään 3 000 euroa.

Siten lyhyin mahdollinen säästöaika ASP-tilin avaamisesta ASP-lainan ottamiseen rahoituslaitokselta on kahdeksan vuosineljännestä, eli kaksi vuotta.

Alaikäraja ASP-lainan ottamiselle on kuitenkin 18-vuotta, joten nuorin mahdollinen ASP-lainan ottaja voi olla 18-vuotias.

ASP säästöaika pisimmillään

ASP-tilin voi avata 15-39-vuotiaana ensiasunnonostajana, mutta ASP säästämisen jatkamiseen on tämän jälkeen olemassa myös ikä-yläraja, joka on 49 ikävuotta.

Siten pisimmillään ASP säästäminen voi jatkua aina 15-vuotiaasta 49-vuotiaaksi asti, yhteensä 34 vuotta, ja vanhimmillaan ASP-lainan voi järjestelmän puitteissa siten ottaa vielä 49-vuotiaana.

ASP-lainan laina-aika on omalta osaltaan enimmillään 25 vuotta, joten vanhin suomalainen, jolla voi vielä olla ASP-lainaa takaisin maksettavana voi olla 74-vuotias.