ASP talletus maksimi per kalenterivuosineljännes

ASP talletus maksimi määrät per kalenterivuosineljännes on säädetty eduskunnan toimesta asuntosäästöpalkkio-lakia ohjaavilla asetuksilla.

Maksimimäärät talletuksille on yksi niistä tavoista, joilla eduskunta pyrkii lainsäädännön kautta varmistamaan, että kyseessä on aidosti ensiasunnon säästämiseen tarkoitettua tallettamista eikä pyrkimys hyödyntää järjestelmän sisältämiä poikkeuksellisen hyviä talletuskorkoja tai muita etuja.

ASP-järjestelmän etuihin kokonaisuudessaan kuuluvat mm. veroton korko ja lisäkorko säästöille, alhaisempi ASP-lainakorko kuin muiden vastaavien pankin myöntämien ensiasuntolainojen korko, valtion korkotuki lainalle kymmenen vuoden ajaksi, sekä maksuton valtiontakaus,

ASP-säästäminen ja talletusten maksimimäärät

Perustavoitteena ASP-säästämisessä on saada kokoon asunnon hankintahinnasta (tai rakennettavan omakotitalon kustannusarviosta) vähintään 10 prosenttia ns. omasäästöosuutena.

ASP-lainsäädännössä annetaan puitteet tälle säästämiselle siten, että nopeimmillaan pääset hakemaan pankista ASP-lainaa kahden vuoden kuluttua säästämisen aloittamisesta.

Tämä johtuu siitä, että asuntosäästöpalkkio-tilille tulee lain pohjalta tehdä talletuksia järjestelmän puitteissa vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä, joiden ei tarvitse kuitenkaan olla peräkkäisiä kalentervuosineljänneksiä.

Jotta talletukset täyttäisivät ASP-sopimuksen mittapuut, niille annetaan laissa vähimmäis- ja enimmäismäärät.

Yhden kalenterivuosineljänneksen (eli 3 kk) aikana tehtyjen talletusten tulee olla vähintään 150 euroa ja enintään 3 000 euroa.

Voit tehdä talletukset missä osissa tahansa näiden kolmen kuukauden puitteissa, esimerkiksi (tähdätessäsi maksimimäärään per 3 kk) säästämällä tilille 1 000 euroa per kuukausi.

Jos säästät maksimimäärän 3 000 kaikkien kahdeksan minimi-kalenterivuosineljänneksen aikana, voit nopeimmillaan saada ASP-lainaa kahden vuoden päästä säästämisen aloittamisesta periaatteessa 8 x 3 000 euroa x 9 = 216 000 euroa (huomioimatta korkoja), mutta käytännössä vähemmän johtuen ASP-lainojen maksimimääristä.

ASP-lainojen enimmäismäärät määräytyvät asunnon sijaintikunnan mukaan siten, että Helsingissä maksimi on 180 000 euroa, Espoossa, Vantaalla, ja Kauniaisissa 145 000 euroa, sekä muissa Suomen kunnissa 115 000 euroa.