ASP talletuskorko verotuksessa

Verotuksessa määritellään ASP-tilin talletuksille verovapaus, niin vuotuisen 1 % talletuskoron suhteen kuin asunnon hankinnan myötä tulevalle 2-4% lisäkorolle.

ASP-lakiin (asuntosäästöpalkkiolaki) perustuva asuntosäästö- ja tukijärjestelmä on kohdistettu 18-39-vuotiaille ensimmäisen omistusasunnon hankkijoille.

Päästäkseen hyötymään ASP-lain mukaisista eduista, ensiasunnon hankkijan tulee tehdä pankin kanssa ASP-sopimus, jossa säästäjä sitoutuu säästämään vähintään 10 % ensiasunnon hinnasta ja pankki antamaan lainaa, kun tämä säästötavoite on saavutettu.

Säästäjälle maksetaan säästöille pankin kanssa tehdyn sopimuksen pohjalta talletuskorkoa ja lisäkorkoa.

Pankki maksaa talletuskoron ASP-säästäjälle vuosittain ja lisäkoron vasta siinä vaiheessa ensiasunnon hankintaa, kun asuntoa koskeva kauppakirja on tehty.

Verohallituksen ASP talletuskoron käsittely

Verohallitus ei ASP-lain 10 §:n mukaan pidä lain mukaista ASP-talletusta tai siitä ennen verovuoden päättymistä talletettua osaa veronalaisina varoina.

Lisäksi pankin tällaiselle talletukselle maksama korko ja lisäkorko eivät ole veronalaista tuloa tulo- ja varallisuusverotuksessa.

Korosta ja lisäkorosta ei myöskään suoriteta korkotulon lähdeverosta annetussa laissa tarkoitettua lähdeveroa.

Tämän ohella verohallituksen tulkinnan mukaan ASP-talletustilin korot ovat kokonaan verovapaata myös siinä tilanteessa, jossa koko talletusta ei käytetä asunnon hankinnan rahoitukseen.

Toisaalta ASP-lain mukainen sopimus purkautuu, jos nostat tililtä varoja tai korkoja ennen kuin kauppakirja on allekirjoitettu tai hankit asunnon liian aikaisin.

Tällöin kyseessä on verohallituksen mukaan muu talletus ja sille maksettava korko.

ASP-talletustilin korko on siten veronalaista, jos ASP-talletusta ei käytetä lainkaan asunnon ostoon ASP-ehtojen mukaisesti, vaan talletus nostetaan.

Korkotulon lähdevero peritään talletukselle talletusaikana kertyneistä koroista (myös talletusaikana pääomaan lisätyistä koroista), kun ne maksetaan talletusta nostettaessa.