ASP tili edut lain mukaan

ASP tili edut on luotu eduskunnan lainsäädännössä kannustamaan nuoria suomalaisia säästämään varojaan kohti ensiasunnon ostamista.

Nämä lainsäädännössä luodut ASP-tilin edut ovat yhtenäiset kaikille ASP-järjestelmään osallistuville pankeille.

Voit avata ASP-tilin luottolaitoksista muun muassa pankeissa Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Säästöpankki, Aktia, S-Pankki, POP Pankki, Ålandsbanken, Hypo-pankki, sekä Oma Säästöpankki.

Perustarkoituksena sekä ASP-tilien että ASP-lainojen suhteen on luoda puitteet, joilla valtio ja pankit tukevat nuoria ensimmäisen omistusasunnon hankinnassaan.

Siten ASP-tilin etujen saamisen edellytyksenä on, että olet 15–39-vuotias etkä ole aikaisemmin omistanut asuntoa.

ASP-tiliin liittyy joukko keskeisiä etuja, joista tärkeimpiin kuuluvat säästöille maksettavat, muihin säästötileihin verrattuna poikkeuksellisen suuret talletuskorot, 1 % vuotuista talletuskorkoa sekä 2%-4% lisäkorkoa säästötavoitteen täytyttyä (tallettamisen aloittamisvuodelta ja enintään viideltä seuraavalta kalenterivuodelta).

Lisäksi valtio on luonut lainsäädännöllä tilanteen, jossa nämä korot ovat kokonaisuudessaan verotonta tuloa ASP-säästäjälle.

Asuntosäästöpalkkio (ASP) nimessä oleva “palkkio” osuus tulee myös niistä eduista, joita onnistunut ASP-säästäminen luo ASP-lainan muodossa.

ASP-lainan omalta osaltaan tarjoamia etuja ovat lain mukainen alhaisempi korko kuin muiden vastaavien pankin myöntämien ensiasuntolainojen korko (Yleisradion vuoden 2015 tietojen mukaan korkomarginaali on 0,2-0,3 % pienempi), valtion korkotuki lainalle kymmenen vuoden ajaksi, kuin myös maksuton valtiontakaus ja vapautus ensiasunnon varainsiirtoverosta.

ASP-säästämisen ja -tilin edut

Päästäksesi käsiksi ASP-tilin ja ASP-säästämisen luomista eduista, sinun tulee tehdä ASP-sopimus valitsemassasi ASP-tilipankissa.

Tämä sopimus on parasta lähdemateriaalia siitä, miten ASP-säästötilisi toimii ja miten sinun on noudatettava siihen liittyviä tallettamisehtoja.

ASP-sopimus sisältää lisäksi tiedot pankin suorittamasta verovapaasta 1 prosentin vuotuisesta korosta sekä ensiasunnon hankinnan yhteydessä maksettavasta 2–4 prosentin lisäkorosta.

ASP-tilillesi tallettamisen tavoitteena on säästää kokoon vähintään 10 prosenttia ensiasuntosi hankintahinnasta ns. omasäästöosuutena.

Mikäli olet ostamassa asuntoa yhdessä jonkun toisen kanssa, sinun säästöosuutesi tulee olla 10 % omistukseesi tulevan osuuden (vähintään 50 prosenttia asunnosta) hankintahinnasta.

Omakotitalon rakentamista ensiasuntonaan suunnittelevien tulee puolestaan säästää 10 prosenttia rakentajan antamasta kustannusarviosta.

Jotta pääsisit kiinni ASP-lainaan ja talletuksille maksettavaan lisäkorkoon, sinun tulee tehdä ASP-tilillesi talletuksia vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä.

Yhden kalenterivuosineljänneksen (eli kolmen kuukauden aikana, esimerkkinä vaikkapa tammikuu-maaliskuu) talletusten tulee olla vähintään 150 euroa ja enintään 3 000 euroa.

Voit tehdä talletukset haluamasi kokoisissa erissä periodin sisällä, vaikkapa 1 000 euroa per kuukausi. Monen pankin palveluista löytyy automaattiveloitus vaihtoehto, jolla voit laittaa pankin automaattisesti siirtämään tietyn summan kuukausittain palkkatililtäsi suoraan ASP-tilille.

Sinun ei tarvitse välttämättä tehdä ASP-talletuksia peräkkäisinä vuosineljänneksinä, vaan voit halutessasi pitää säästämisestä taukoa ja jatkaa säästämistä niin kauan kuin haluat (ilman lain luomaa takarajaa).

Valitsemasi ASP-tilipankki maksaa 1 prosentin vuotuista peruskorkoa talletuksillesi sekä 2% – 4% lisäkorkoa, joka maksetaan, kun olet saavuttanut säästötavoitteesi ja hankit ensiasunnon.

Lisäkorko maksetaan talletuksillesi ainoastaan tallettamisen aloittamisvuodelta sekä tämän jälkeen maksimissaan viideltä seuraavalta kalenterivuodelta.

Omasäästöosuuteen, jonka pohjalta pankki laskee sinulle maksimissaan tarjolla olevan ASP-lainan määrän, lasketaan mukaan talletusten ohella niille maksettu vuotuinen peruskorko sekä asunnon hankinnan yhteydessä maksettava lisäkorko.

Tapauksissa, jossa olet tallettanut ASP-tilillesi yli 10 prosenttia asunnon hankintahinnasta, voit sopia suoraan tilipankkisi kanssa ylimenevän osuuden käytöstä.

Mikäli kaikki tilin varat käytetään ensiasunnon hankintahinnan maksuun, koko talletukselle maksetaan verovapaa lisäkorko.

Valton verohallinnon antaman ohjeistuksen perusteella ASP-talletustilin korko on kokonaan verovapaata tuloa myös siinä tapauksessa, jossa koko talletusta ei käytetä asunnon hankinnan rahoitukseen.


Toisaalta ASP-sopimus purkautuu ja sen sisältämät edut jäävät saamatta, jos nostat ASP-tililtä varoja ennen sopimuksen ehtojen täyttymistä.