ASP tili hyödyt pariskunnille

Katsaus ASP tili hyödyt ja edut tapauksessa, jossa tiliomistajana ovat yhteisesti pariskunnat.

Pohjimmiltaan ASP on asuntosäästöpalkkiolakiin perustuva järjestelmä, jonka tarkoituksena on pankkien ja valtion kautta tapahtuva nuorten suomalaisten tukeminen ensiasunnon hankinnassa.

ASP-säästämiseen pääsee mukaan avaamalla ASP-tilin pankissa, jos on iältään 15-39-vuotias eikä ole aiemmin omistanut asuntoa.

Tavoitteena on saada kokoon 10 prosenttia ensiasunnon hankintahinnasta, jonka jälkeen pankkisi tulee vastaan lainaamalla loppuosan hankintahinnasta valtion tukemin poikkeuksellisen edullisin ehdoin.

Pariskunnat, myös ei-avioparit, voivat aloittaa yhteisen säästämisen yhdelle yhteiselle ASP-tilille, mikäli molemmat täyttävät ASP-järjestelmään osallistumisen ehdot.

Jos pariskunta on lisäksi aviopari, ASP-laki luo suotuisan poikkeuksen perussääntöihin sillä, että ASP-sopimukseen voidaan tällöin liittää puoliso, joka on jo täyttänyt 40-vuotta.

ASP-tiliin voi tehdä muutoksia säästämisen aikana. Vaikka ASP-säästäminen olisikin aloitettu yksin, ASP-sopimukseen voidaan liittää myöhemmin toinen henkilö ylläolevien ehtojen pohjalta.

Pariskuntien kaksi erillistä ASP-tiliä – hyödyt

Usein pariskunnat aloittavat ASP-säästämisen erillisille tileille, mikäli yhteinen ASP-tili ei ole itsestäänselvyys parisuhteessa, etenkin sen vuoksi että tilit voidaan myöhemmin yhdistää yhdeksi yhteiseksi tiliksi ja erottaa uudelleen kahdeksi tiliksi pariskunnan niin halutessa.

Pariskunnat, kaksi säästäjää, joilla on molemmilla omat, erilliset ASP-tilinsä, voivat vaivattomasti hankkia yhteisen asunnon tilien erillisyydestä huolimatta.

ASP-lainana voi erillisten tilien suhteen olla erilliset lainat tai yksi yhteinen laina.

Mikäli pariskunta ottaa ASP-lainan yhteisenä, kummallakin pariskunnan osapuolista tulee olla säästettynä vaadittava määrä hyväksyttyjä ASP-talletuksia omalla tilillään, jotta laina voidaan myöntää yhteisenä.

Lisäksi molemmilla osapuolilla tulee olla säästettynä 10 % oman osuutensa hankintahinnasta.

Kahden erillisen ASP-tilin varoista otetaan huomioon ensiasunnon oston yhteydessä enintään yhteensä 3 000 euroa per vuosineljännes.

Vain hyväksytyt talletukset (150–3 000 euroa per vuosineljännes) otetaan huomioon ASP-lainaa laskettaessa. Jos yhteenlasketut säästöt ovat jonakin vuosineljänneksenä yli 3 000 euroa, voidaan säästöt jakaa ja hyväksyä erisuuruisina (esimerkiksi 150 euroa + 2 850 euroa).

Tästä huolimatta kaikki molempien erillisten tilien säästöt voidaan kuitenkin ottaa huomioon laskettaessa 10 prosentin omasäästöosuutta.

Pankin näkökulmasta, mikäli talletuksia kahdella erillisellä tilillä on vuosineljännestä kohden yli 3 000 euroa, nämä osuuden ylittävät varat ovat ns. muita omia varoja.

ASP-tilin jakaminen erotilanteessa

Yksi mielenrauhaa pariskuntien yhteisen ASP-tilien kohdalla tuovista seikoista on se, että ASP-säästötilin voi erotilanteessa jakaa tallettajien kesken puoliksi siten, että molemmat jatkavat säästämistä omilla tileillään.

Tilin jakamisen yhteydessä hyväksyttävä neljännesvuositalletus voi poikkeuksellisesti jäädä alle 150 euron alarajan.

Tosin mikäli ASP-tiliin on aikanaan liitetty yli 39-vuotias aviopuoliso tai jos aviopuoliso on ollut tiliä avattaessa yli 39-vuotias, hän ei voi itsenäisesti jatkaa ASP-tallettamista.

Toinen puoliso voidaan myös poistaa ASP-tilin tallettajista (ilman erotilannettakin), jolloin tili jää kokonaisuudessaan toiselle puolisolle.