ASP tili korko OP vs muut säästötilit

ASP tili korko OP pankissa on sama kuin muissa pankeissa peruskoron suhteen, mutta saattaa poiketa ns. lisäkoron suuruuden suhteen.

Asuntosäästöpalkkio (ASP) on eduskunnan alunperin vuonna 1980 säätämään lakiin pohjautuva järjestelmä, jossa on määritelty puitteet, joilla nuoria ensiasunnon ostajia kannustetaan säästämään tavoitettaan varten.

ASP-järjestelmän luomiin keskeisiin etuihin, joita kaikkien pankkien, myös Osuuspankin, tulee noudattaa, kuuluvat veroton korko ja lisäkorko säästöille, alhaisempi lainakorko kuin muiden vastaavien pankin myöntämien ensiasuntolainojen korko, valtion lainan korkotuki kymmenen vuoden ajaksi, maksuton lainan valtiontakaus, sekä vapautus varainsiirtoverosta.

Näistä ASP-laissa määritellään sekä ASP-talletuksille maksettava vuotuinen peruskorko (joka lasketaan korkoa korolle periaatteella) että lisäkorko (jonka laskemisessa ei käytetä korkoa korolle periaatetta).

Peruskoron määrä on kaikissa pankeissa lain pohjalta sama, 1 prosenttia vuotuista korkoa ASP-tilille tehdyille talletuksille.

Siten Osuuspankin maksama 1 prosentin ASP-tileille maksama vuotuinen verovapaa peruskorko on yhtenäinen muiden ASP-pankkien kanssa, mukaanlukien Nordea, Danske Bank, Säästöpankki, Aktia, S-Pankki, Hypo-pankki ja Ålandsbanken.

Tuottona 1 prosentin korkotuotto on erittäin suotuisa verrattuna muihin OP tilisäästämisen muotoihin.

Esimerkiksi (2019) OP Käyttötilin vuotuinen korko on 0,10 % omistaja-asiakkaille ja 0,00 % muille sekä Kasvutuotto-tilin vähintään 0,15 % ja jopa 0,25 %. Normaalitilien tuottokorkoihin liittyy aina lähdevero.

ASP-tilin avaaminen Osuuspankissa on ilmaista, eikä siihen voida liittää erilaisia maksu-tai luottokortteja. Jos nostat varoja ASP-tililtä ennen ASP-ehtojen täyttymistä, ASP-sopimus pankkisi kanssa purkautuu.

Osuuspankin maksama lisäkorko ASP-tilin talletuksille

Lisäkorko maksetaan Osuuspankin toimesta ASP-lainanottajalle, kun tämä on menestyksekkäästi säästänyt omasäästöosuuden (10 % ensiasunnon hankintahinnasta) kokoon ja hankkinut asunnon.

ASP-lainaaja voi siirtää ASP-tilinsä toisesta pankista Osuuspankkiin lainan ottamisen yhteydessä, jolloin lisäkorot maksaa OP, ei alkuperäinen ASP-tilipankki.

Lisäkorko, 2% – 4%, maksetaan rajoitetusti siten, että huomioon otetaan vain säästämisen aloitusvuosi sekä maksimissaan viisi seuraavaa kalenterivuotta (nopeimmillaan ASP-lainaa voi hakea kahdessa vuodessa).

Se, kuinka paljon OP maksaa lisäkorkoa tämän 2-4 prosentin vaihteluvälin sisällä, selviää OP:n kanssa tekemästäsi ASP-sopimuksesta.

Loppuvuoden 2019 OP verkkosivujen perusteella kaikille uusille ASP-tileille maksetaan maksimimäärä lisäkorkoa, 4%.