ASP tili korko vs muut asuntosäästömuodot

ASP tili korko ja lisäkorko ovat huomattavia ASP-järjestelmän tuomia etuja muihin asuntosäästämisen muotoihin verrattuna.

Asuntosäästöpalkkio-tiliisi liittyvät ehdot löytyvät siitä sopimuksesta, jonka teet ASP-pankkisi kanssa tilin avauksen yhteydessä. Sopimuksessa on tietoja ASP-säästötilistäsi ja sille tallettamisen ehdoista.

Korkojen kannalta tärkeää on se, että tekemässäsi ASP-sopimuksessa sovitaan myös pankin maksamasta verovapaasta 1 prosentin vuotuisesta korosta sekä talletuksille maksettavasta 2–4 prosentin lisäkorosta.

Alhaisten korkojen aikakaudella näistä lisäkoron määrä, joka on pankista riippuen 2% – 4%, on yksi tärkeimpiä ASP-tilipankkien välisiä kilpailukeinoja.

Käytännössä (2019) kaikki isommat pankit tarjoavat asiakkailleen lisäkorkoa maksimimääräisenä, 4 %, mutta sinun kannattaa tarkistaa tämä lisäkoron määrä omalta kohdaltasi, etenkin kun voit vaihtaa ASP-pankkia säästämisen aikana vaivattomasti.

Nämä ASP-tilitalletusten korkotasot ovat (2019) huomattavasti parempia kuin muille pankkien perustileille maksettavat korot, joissa tuottoa vielä alentaa niiden verotettavuus.

Esimerkiksi OP-ryhmän Kasvutuotto-tilin vuotuinen korko on vähintään 0,15 % ja jopa 0,25 % ja Käyttötilin (omistaja-asiakkaille) 0,10 %.

Kun käytät säästämisen avuksi pankeista tarjolla olevia laskureita, ehdoilla, jotka heijastavat ASP-tileiltä saatavia korkotuottoja ne ehdottavat tyypillisesti säästötavaksi rahastosäästämistä, jossa tuotot ovat veronalaista tuloa, toisin kuin ASP-tileillä.

Esimerkiksi OP-ryhmän säästölaskuri antoi 400 EUR/kk säästötavoitteelle ja viiden vuoden säästöajalle ehdotukseksi OP-Maltillinen rahaston (yhdistelmä osake- ja korkosijoituksia), jossa tuotto-ennuste on jopa 4,1 %.

Lisäkorko osana ASP-tilin korkotuottoja

2-4 prosentin lisäkorko maksetaan tekemillesi ASP-talletuksille vasta, kun saavutat tavoitteesi 10 prosentin omasäästöosuudesta ensiasunnon hankintahinnasta ja hankit asunnon.

Lisäkoron maksamiselle on olemassa aikamääräiset rajat.

ASP-sopimuksessasi määritellyn tavan mukaan pankki maksaa säästöillesi lisäkorkoa vain tallettamisen aloittamisvuodelta sekä tämän jälkeen enintään viideltä seuraavalta kalenterivuodelta.

Siten parhaan korkotuoton saadaksesi sinun kannattaa tallettaa mahdollisimman paljon juuri ensimmäisen talletusvuoden ja viiden seuraavan kalenterivuoden aikana.

Lisäkorko maksetaan siten, että sen laskennassa EI käytetä korkoa korolle menetelmään.

Mikäli säästösi ovat yli 10 prosentin tason ensiasunnon hankintahinnasta, voit sopia pankin kanssa ylimenevän osuuden käytöstä.

Verovapaan lisäkoron puolesta se maksetaan koko ASP-tilillä olevalle varallisuudelle vain, jos kaikki varat käytetään asunnon kauppahinnan maksuun.

ASP-sopimuksessa voi tosin olla sovittuna, että lisäkorko maksetaan jollekin muulle määrälle (esimerkiksi 10 prosentin osuudelle asunnon hankintahinnasta). Siten sinun tulee lukea sopimus läpi tämän kohdan varmistamiseksi.

Verohallinto on lisäksi ohjeistanut siten, että ASP-talletustilin korko on kokonaisuudessaan verovapaata myös silloin, kun koko talletusta ei käytetä asunnon hankinnan rahoitukseen.

ASP-sopimus purkautuu, etkä saa siihen liittyviä etuja, mikäli nostat ASP-tililtä varoja ennen sopimuksen ehtojen täyttymistä.