ASP tili lisäkorko maksamisen perusteet

ASP tili lisäkorko maksamiseen on olemassa asuntosäästöpalkkio-laissa määritellyt perusteet, joiden tulee täyttyä koron maksamista varten.

Lisäkoron rooli ASP-lainsäädännössä on toimia kannustimena ensiasunnon ostajille säästää 10 % omasäästöosuutta varten etenkin säästämisen aloittamisvuonna sekä seuraavana viitenä kalenterivuotena.

Tämä johtuu siitä, että ASP-järjestelmässä määritellään, että pankin ASP-talletuksille maksaman 1 % vuotuisen peruskoron lisäksi maksettava 2-4 prosentin lisäkorko maksetaan vain säästämisen aloittamisvuodelle ja enintään viidelle seuraavalle kalenterivuodelle.

Lisäkorko, jonka laskemisessa ei käytetä korkoa korolle periaatetta, tulee sen ASP-pankin maksamaksi, josta ASP-säästäjä lopulta ottaa korkotuetun ASP-lainan.

ASP-lainan myöntävän pankin puolestaan ei tarvitse olla sama pankki kuin missä ASP-talletuksia alunperin tehtiin, vaan voit vaihtaa pankkia säästämisen aikana ja lainanottoa varten. Tilin tulee kuitenkin olla siirrettynä lainapankkiin asunnon kaupantekohetkellä.

Lisäkoron maksamisen ehdot

Jotta pankki voisi maksaa talletuksillesi 2-4 prosentin lisäkoron, tekemiesi talletusten ja ensiasunnon hankintaprosessisi tulee täyttää muutama perusehto.

Perusehtoina lisäkoron maksamiselle ovat, että olet saavuttanut säästötavoitteesi ja hankit ensiasunnon omaan asuinkäyttöösi.

Onnistunut säästötavoitteen saavuttaminen ASP-järjestelmässä tarkoittaa, että olet säästänyt kokoon 10 % ensiasunnon hankintahinnasta.

Lisäksi tililläsi tulee olla hyväksyttyjä talletuksia (150 – 3 000 euroa) kahdeksan kalenterivuosineljänneksen ajalta, joiden ei tarvitse olla peräkkäisiä.

Näiden ehtojen täyttyessä pankki voi myöntää omarahoitusosuuden oheen ASP-pankkilainaa lopulle asunnon hankintahinnalle.

Lisäkorko maksetaan, kun omaa asuntoa koskeva kauppakirja on tehty tai rakennusvalvontaviranomainen on suorittanut tilinomistajan rakentaman tai rakennuttaman asunnon loppukatselmuksen.


Lisäkoron maksamisen edellytyksenä on myös, että otat ASP- tai asuntolainaa ja olet täyttänyt asuntosäästösopimusehdot.