ASP tili maksimi talletus määrät ja aika-ehdot

ASP tili maksimi talletus määriin ja ajallisiin puitteisiin liittyy joukko sääntöjä ja ehtoja, joita tulee noudattaa päästäksesi ASP-lainaajaksi.

Jotta pääsisit mukaan ASP-säästämiseen, sinun on tilin avaamisen yhteydessä tehtävä pankin kanssa ASP-sopimus.

Tämä sopimus on monella tapaa hyödyllinen dokumentti, sillä siitä löytyy tietoja ASP-säästötilistä ja sille tallettamisen ehdoista.

Muihin ehtojen ohella ASP-sopimuksessa sovitaa pankin talletuksille suorittamasta 1 prosentin verovapaasta vuotuisesta korosta ja 2-4 prosentin (myös verovapaasta) lisäkorosta.

Jälkimmäinen edellämainituista tulee maksuun ensiasunnon hankinnan jälkeen lainan myöntävän pankin toimesta (joka voi olla eri kuin ASP-tilipankkisi).

Voit halutessasi siirtää ASP-tilisi toiseen pankkiin talletusaikana, jolloin joudut tekemään myös uuden ASP-sopimuksen. ASP-tilin tulee olla siirrettynä uuteen luottolaitokseen kaupantekohetkellä ja tämä ASP-lainan myöntävä pankki maksaa tallettamillesi säästöille sopimuksen mukaisen ASP-lisäkoron.

Jotta pääsisit hyödyntämään ASP-korkotukilainaa, sinun täytyy noudattaa ASP-tilille määrättyjä ehtoja. ASP-korkotukilainan etuja ovat mm. veroton korko ja lisäkorko säästöille, alhaisempi korko kuin muiden vastaavien pankin myöntämien ensiasuntolainojen korko, sekä valtion korkotuki kymmenen vuoden ajaksi ja maksuton valtiontakaus.

ASP tilin maksimitalletusmäärät ja aikarajoitukset

Yleistavoitteena ASP-tallettamissa on saada säästöön vähintään 10 prosenttia (omasäästöosuus) ensiasunnon hankintahinnasta.

Mikäli olet ostamassa ensiasuntoa yhdessä jonkun toisen kanssa, sinun tulee laittaa säästöön 10 % omistukseesi tulevan osuuden (jonka tulee olla vähintään 50 % asunnosta) hankintahinnasta. Omakotitalon rakentamisen kohdalla sinun pitää tallettaa 10 prosenttia talon kustannusarviosta.

Onnistuneessa ASP-säästämisessä ASP-tilille tulee tehdä talletuksia vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä.

Yhden kalenterivuosineljänneksen (3 kk periodin) aikana tekemiesi talletusten tulee olla vähintään 150 euroa ja enintään 3 000 euroa.

Sinun ei tarvitse tehdä talletuksia peräkkäisinä vuosineljänneksinä, vaan halutessasi voit pitää taukoa säästämisestä ja jatkaa sitä niin kauan kuin haluat (ASP-järjestelmän taka-ikärajana ollessa 49-vuotta). Nopeimmillaan pääset siten ASP-lainaan ja ensiasuntoon kiinni kahdessa vuodessa.

Tapauksessa, jossa kahden erillisen ASP-tilin varoin ollaan ostamassa yksi, yhteinen asunto, näiden tilien talletuksista otetaan huomioon yhteensä enintään 3 000 euroa per vuosineljännes.

Vain hyväksytyt talletukset (150–3 000 euroa vuosineljänneksen aikana) otetaan huomioon ASP-lainaa laskettaessa.

Tästä huolimatta kaikki talletukset voidaan ottaa huomioon 10 % omasäästöosuuteen.


Jos talletuksia on tehty vuosineljännestä kohden yli 3 000 euroa, osuuden ylittävät varat ovat pankin kannalta ns. muita omia varoja.