ASP tili maksimitalletus säännökset

ASP tili maksimitalletus määritellään ASP-sopimuksessa kalenterivuosineljännes (3 kk) kohtaisesti.

Maksimitallettamiseen ja ajalliseen jaksottamiseen liittyvät säännöt on otettu tietoisesti mukaan asuntosäästöpalkkio (ASP) järjestelmään varmistamaan, että tallettaja säästää rahoja tilille nimenomaan ensiasuntoa varten.

ASP-sääntöjen mukaan sinun tulee tehdä ASP-tilille talletuksia vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä ennenkuin voit aikaisintaan hakea ASP-lainaa.

Yhden kalenterivuosineljänneksen (eli 3 kk) aikana talletuksen tulee olla vähintään 150 euroa ja maksimissaan 3 000 euroa.

Sinun ei tarvitse tehdä talletuksia peräkkäisinä vuosineljänneksinä, vaan halutessasi voit pitää säästämisestä taukoa. Voit jatkaa säästämistä niin kauan kuin haluat.

Muut ASP-maksimitalletus säännöt

Jos liität ASP-sopimukseesi toisen henkilön, esimerkiksi puolisosi tai muun yhteistallettajan, tämän liittymisen jälkeen tilille on tehtävä vähintään yksi yhteinen hyväksytty talletus (150–3 000 euroa) yhden vuosineljänneksen aikana ennen kaupantekoa.

Kun puolestaan kahden erillisen ASP-tilin varoilla ollaan ostamassa yhteistä ensiasuntoa, näiden tilien talletuksista otetaan huomioon yhteensä enintään 3 000 euroa per vuosineljännes.

Vain hyväksytyt talletukset (150–3 000 euroa vuosineljänneksen aikana) otetaan huomioon ASP-lainaa laskettaessa.


Jos kahden tilin yhteenlaskettuja talletuksia on tehty vuosineljännestä kohden yli 3 000 euroa, osuuden ylittävät varat ovat ns. muita omia varoja.