ASP tili säästöaika

ASP tili säästöaika on säädelty minimiajan suhteen asuntosäästöpalkkiolaissa, mutta ylä-aikarajaa laissa tai asetuksissa ei ole säädetty.

ASP-säästämisen ehtoihin kuuluu, että ASP-tilin voivat avata 15-39-vuotiaat, jotka eivät aikaisemmin ole omistaneet asuntoa.

ASP-sopimukseen voi tosin olla mukana aviopuoliso, joka on jo täyttänyt 40 vuotta. Alaikäisenä voit tehdä sopimuksen pankissa yhdessä huoltajasi kanssa.

Yleistavoitteena ASP-säästämisessä on tallettaa vähintään 10 prosenttia ensiasunnon hankintahinnasta (ns. omasäästöosuus).

Yhdessä jonkun toisen kanssa asunnon ostamisen yhteydessä sinun tulee säästää 10 prosenttia omaan omistukseesi tulevasta osuudesta (vähintään 50 prosenttia asunnosta) kauppahintaa. Omakotitalon suhteen säästötavoite on 10 prosenttia talon kustannusarviosta.

Talletuksia tehdään tiettyjen sääntöjen puitteissa, joiden noudattaminen johtaa ASP-lainan saamiseen pankista.

ASP-tilille pitää tehdä talletuksia vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä.

Yhden kalenterivuosineljänneksen (eli 3 kk) aikana talletuksen tulee olla vähintään 150 euroa ja enintään 3 000 euroa.

Talletuksia ei kuitenkaan ole pakko tehdä peräkkäisinä vuosineljänneksinä, vaan tarvittaessa säästämisestä voi pitää taukoa.

Nopeimmillaan säästöaika ASP-järjestelmässä kohti omaa asuntoa on kaksi vuotta, eli kahdeksan kalenterivuosineljännestä.

Valtiokonttorin antamien ohjeiden perusteella voit jatkaa säästämistä niin kauan kuin haluat, eli yläaikarajaa säästämiselle ei ole olemassa.

Väliaikaisrahoitus

Jos haluat ostaa ensiasunnon ennen kuin ASP-säästämisen yllämainitut ehdot ovat toteutuneet, se on ASP-sääntöjen puitteissa mahdollista sopimalla pankin kanssa väliaikaisrahoituksesta.

Ehtona väliaikaisrahoituksen saamiseen on kuitenkin, että olet tehnyt ASP-tilille talletuksen vähintään neljänä vuosineljänneksenä.

Toisin sanoen, nopeimmillaan pääset väliaikaisrahoituksen kautta ja ASP-järjestelmää hyödyntäen kiinnin omaan ensiasuntoon yhdessä vuodessa (neljä kalenterivuosineljännestä).

Jos toisaalta hankit asunnon ennen kuin vähintään neljä talletusta on tehty, ASP-sopimus purkautuu. Silloin et myöskään voi saada ASP-etuja.

Sovit pankin kanssa kokonaislainoituksesta kirjallisesti jo väliaikaisrahoitustilanteessa, vaikka et tarvitsisikaan nostaa väliaikaisrahoitusta kuin vain yhden erän verran tai et ollenkaan.

Myöhemmin, kun ASP-ehdot täyttyvät, väliaikaisrahoitus maksetaan pois ASP-tilin varoilla ja ASP-lainalla.

Tärkeää on huomata, että sovit väliaikaisrahoituksen ehdot pankin kanssa, eikä tähän lainaan sovelleta ASP-lainan ehtoja.

Väliaikaisrahoitus ei voi olla vanhemmilta tai sukulaisilta lainattua, vaan sen on oltava pankilta saatua lainaa. Et voi käyttää myöskään omia varoja tässä vaiheessa.

Voit tarvittaessa ottaa väliaikaisrahoitukseen mukaan vakuudeksi valtiontakauksen (enintään 20 prosenttia lainasta).

Toisin kuin ASP-laina, väliaikaisrahoituksen valtiontakaus ei ole ilmainen, vaan takauksen määrästä maksetaan 2,5 prosentin takausmaksu, jota ei palauteta, kun väliaikaisrahoitus myöhemmin vaihdetaan ASP-lainoitukseksi.

Kun valtion takaama väliaikaisrahoitus jäljempänä korvataan ASP-lainalla, valtiontakaus voi olla enintään 25 prosenttia lainasta.

Ensiasunnon hankkimisen jälkeen ja väliaikaisrahoituksen saatuasi sinun pitää jatkaa ASP-tilille tallettamista, kunnes omasäästöosuus on säästetty.

Sinun on sovittava pankin kanssa, millä aikataululla säästät nämä puuttuvat säästöerät ja milloin väliaikaisrahoitus muutetaan ASP-rahoitukseksi.

Väliaikaisrahoitus on muutettava ASP-lainaksi 3 kk kuluessa siitä, kun ASP-lainan nostamiselle asetetut edellytykset täyttyvät eli kun omasäästöosuus ja kalenterivuosineljännekset tulevat täyteen.