ASP tili talletusraja 2019

Yleiskatsaus niihin sääntöihin, joiden mukaan ASP tili talletusraja määräytyy vuoden 2019 lainsäädännön ja asetusten perusteella.

ASP-järjestelmä perustuu säännöiltään asuntosäästöpalkkiolakiin, jonka eduskunta sääti alunperin vuonna 1980, ja jonka tarkoituksena on valtion tuki nuorille ensimmäisen omistusasunnon hankinnassa.

Valtiokonttori, joka on valtiovarainministeriön alainen keskusvirasto, neuvoo puolestaan pankkeja ASP-säädösten käytännön soveltamisessa.

ASP-säästämisen voit aloittaa, mikäli olet 15-39-vuotias etkä ole aiemmin omistanut asuntoa. Tavoitteena ASP-järjestelmässä on säästää vähintään 10 prosenttia asunnon hankintahinnasta omarahoitusosuutena, jonka jälkeen pankkisi myöntää sinulle lainan lopulle 90 %:lle.

Keskeisiä etuja ASP-säästämisen käyttämisessä ovat muun muassa veroton vuosikorko ja lisäkorko talletuksille, alhaisempi lainakorko verrattuna muihin vastaaviin pankin myöntämiin ensiasuntolainojen korkoihin, valtion korkotuki lainan takaisinmaksulle 10 vuoden ajaksi, kuin myös ilmainen valtiontakaus.

ASP säästämisen talletusrajat vuonna 2019

Vaikka ASP-järjestelmän perustavoitteena on saada vähintään 10 prosenttia säästöön ns. omasäästöosuutena ensiasunnon hankintahinnasta (tai omakotitalon kustannusarviosta), näiden säästöjen tallettamiseen on olemassa tarkat säännöt.

Jotta ASP-lainaaminen tulisi mahdolliseksi ASP-säästäjälle ylipäätään, ASP-tilille on tehtävä talletuksia vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä, joiden ei tarvitse olla peräkkäisiä periodeja.

Lisäksi säännöt määräävät että yhden kalenterivuosineljänneksen (3 kk) aikana talletuksen tulee olla vähintään 150 euroa ja enintään 3000 euroa.

Peruskuviossa valitsemasi ASP-tilipankki maksaa talletuksillesi yhden prosentin vuotuista talletuskorkoa.

Koska kyseessä on asuntosäästöpalkkio-järjestelmä, hyväksytysti suoritetusta säästämisestä saat pankilta lisäksi 2–4 prosentin lisäkoron sen jälkeen, kun olet hankkinut asunnon. Tämä bonuksena tuleva lisäkorko maksetaan talletuksille tallettamisen aloittamisvuodelta sekä tämän jälkeen enintään viideltä seuraavalta kalenterivuodelta (nopeimmillaan ASP-järjestelmässä pääsee ottamaan ASP-lainan kahdessa vuodessa).

Pankki laskee lainan antamisen yhteydessä omasäästöosuuteen mukaan talletusten ohella niille maksetut korot ja lisäkoron. Lisäksi säästöosuuteen voidaan sisällyttää muita omilla tileillä olevia varoja.

Jos olet säästänyt tilille yli 10 prosenttia asunnon hankintahinnasta, voit sopia pankin kanssa ylimenevän osuuden käytöstä erikseen.

Halutessasi käyttää kaikki tilin varat asunnon kauppahinnan maksuun, koko talletukselle maksetaan verovapaa lisäkorko.

Verohallinnon mukaan ASP-talletustilille maksettu talletuskorko on verovapaata kokonaisuudessaan myös silloin, kun koko talletusta ei käytetä asunnon hankinnan rahoitukseen.