ASP tili vs ASP laina

Katsaus ASP tili vs ASP laina vaatimuksiin, eli siihen, miltä onnistunut ASP-säästäminen näyttää käytännössä.

ASP-tilin avaaminen on mahdollista, jos olet iältäsi 15-39-vuotias, eikä sinulla ole ollut aikaisemmin omistusasuntoa.

Ikärajaan liittyy poikkeustapaus puolisoiden osalta, sillä ASP-sopimuksessa voi olla mukana aviopuoliso, joka on jo täyttänyt 40 vuotta.

Ikärajojen puitteissa, mikäli olet alaikäinen (15-17-vuotias), voit solmia ASP-säästösopimuksen vain käymällä pankissa yhdessä huoltajasi kanssa tekemässä sen.

Omistajuutta tarkennetaan ASP-laissa sillä määritelmällä, että et voi osallistua järjestelmään tai avata ASP-tiliä, mikäli olet aikaisemmin omistanut 50 prosenttia tai enemmän asunnosta.

Poikkeuksena ylläolevaan ovat tilanteet, joissa olet saanut määräosan asunnosta (mikä tarkoittaa alle 100 prosenttia) vastikkeetta, eli vaikkaa lahjana tai perintönä. Tällöin voit yhä avata ASP-tilin (ASP-etuihin ei myöskään vaikuta sellainen asunto, johon olet saanut määräosan vastikkeetta ASP-tilin avaamisen jälkeen).

Jos haluat mistä tahansa syystä siirtää ASP-tilisi pankista toiseen säästöaikana, voit tehdä niin.

Yksi yleisistä syistä siirtää ASP-tilipankkia on ASP-lainan otto jostain muusta pankista kuin ASP-tilipankista. Lainakoroissa ja muissa lainan kustannuksissa (jotka näkyvät lainan todellisissa vuosikoroissa) on usein suuria pankkien välisiä eroja, joten lainan kilpailuttaminen kannattaa aina.

Huomaa, että ASP-tilin tulee olla siirrettynä uuteen pankkiin kaupantekohetkellä.

ASP tili vs ASP laina – Onnistuneen ASP-säästämisen perusteet

Tarkoituksena asuntosäästöpalkkio-järjestelmässä on saada talletuksina kokoon vähintää 10 prosenttia tulevan ensiasunnon hankintahinnasta, joka on ns. omasäästöosuus kaupassa, pankin lainatessa puuttuvan 90 % osuuden.

Mikäli olet hankkimassa ensiasuntoa yhdessä jonkun toisen kanssa, säästötavoitteena on tällöin 10 prosenttia omistukseesi tulevan osuuden (vähintään 50 % asunnosta) hinnasta.

Omakotitalon ensiasunnoksi rakennuttamisen kohdalla säästötavoitteeksesi tulee 10 prosenttia rakennuttajan antamasta kustannusarviosta.

Onnistuneeseen, ASP-lainan hakemiseen tähtäävään ASP-säästämiseen on annettu joukko erityisehtoja.

Ensinnäkin sinun tulee tehdä ASP-tilillesi talletuksia vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä.

Yhden hyväksyttävän kalenterivuosineljänneksen aikana, eli peräkkäisen kolmen kuukauden periodina, talletusten tulee olla vähintään 150 euroa ja enintään 3 000 euroa.

Sinun ei tarvitse välttämättä tehdä talletuksia peräkkäisinä vuosineljänneksinä, vaan voit pitää säästämisessä taukoa niin kauan kuin haluat, eikä lainsäädännössä ole luotu varsinaista takarajaa.

Tosin lainsäädäntö kannustaa suotuisten talletuskorkojen kautta tekemään mahdollisimman suuria talletuksia etenkin ensimmäiselle ja viidelle seuraavalle säästövuodelle.

Tämä tapahtuu siten, että pankki maksaa ASP-tilillesi peruskorkona yhden prosentin vuotuista talletuskorkoa.

Lisäksi tulet saamaan säästöillesi 2–4 prosentin suuruisen lisäkoron, kun olet saavuttanut säästötavoitteesi ja hankit asunnon.

Lisäkorko maksetaan kuitenkin vain tallettamisen aloittamisvuodelta sekä tämän jälkeen enintään viideltä seuraavalta kalenterivuodelta.

Omasäästöosuuttasi laskettaessa talletusten lisäksi sen suuruuteen lasketaan mukaan vuotuinen peruskorko sekä lisäkorko. Lisäksi pankki voi sisällyttää säästöosuuteen mukaan muita omilla tileillä olevia varoja.

Sääntöjen puitteissa onnistuneen ASP-säästämisen ja 10 prosentin omasäästöosuuden saavuttamisen myötä voit hakea pankilta ASP-lainaa.

ASP-tilistä ASP-lainanottoon

Kun talletuksesi ovat saavuttaneet omarahoitusosuuden kynnyksen, pankkisi voi myöntää sinulle ASP-lainan hankintahinnan loppuosaa varten.

ASP-lainaan liittyvien etujen saaminen edellyttää sitä, että kyseessä on sellainen asunto, hyväksyttävissä oleva ASP-hankintakohde, joka tulee sinun omaan, vakituiseen asuinkäyttösi.

Se, kuinka paljon voit hakea ASP-lainana pankista riippuu ASP-tililläsi olevista hyväksytysti tehdyistä talletuksista, kaavalla säästöt kertaa yhdeksän.

Ylläolevassa kaavassa “säästöt” sisältävät myös pankin maksaman yhden prosentin vuotuisen peruskoron sekä talletuksille maksettavan lisäkoron.

Jos tämä summa on esimerkiksi 10 000 euroa, voit hakea pankista ASP-lainana 10 000 euroa x 9 = 90 000 euroa, 100 000 euron hankintahintaista ensiasuntoa varten.

Siten ASP-lainasi voi olla maksimissaan 90 prosenttia tähtäimessäsi olevan ensiasunnon kauppahinnasta tai ensiasunnoksesi tulevan omakodin rakentajan tekemästä kustannusarviosta.

Tilanteissa, joissa ASP-laina ei tule kattamaan 90 prosentin osuutta ensiasunnon hankintahinnasta, voit sopia pankin kanssa ns. lisälainasta.

Lisälainan tarve on etenkin suuremmissa kaupungeissa ja muuttovoittoisissa kunnissa yleistä, ja esimerkiksi Danske Bank on ilmoittanut, että heidän ASP-lainanottajistaan 60 % joutuu turvautumaan tällaiseen lisälainaan.

ASP-korkotukilainan enimmäismäärä määräytyy aina sen mukaan, missä kunnassa ensiasunto sijaitsee.

Jos asunto sijaitsee Helsingissä, voit saada ASP-lainaa enimmillään 180 000 euron verran, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa 145 000 euroa, sekä muissa maan kunnissa 115 000 euroa.


Laina-aikana ASP-järjestelmään on luotu maksimiaikana 25 vuoden katto, jonka puitteissa voit sopia pankkisi kanssa vapaasti lainan lyhennystavasta (tietyin laista löytyvien reunaehdoin, jotka liittyvät valtion takaamien ja korkotuettujen ASP-lainojen lyhennysvapaus-vuosien määrään).