ASP tilille säästäminen – säännöt ja puitteet

Katsaus niihin sääntöihin ja puitteisiin, joita lain mukaan liittyy ASP tilille säästäminen ja tallettaminen tapahtumiin.

Kun avaat ASP-tilin ensiasuntoon säästämistä varten, sinun tulee ensin tehdä ASP-sopimus pankkisi kanssa, jossa on lueteltu ASP-säästämiseen liittyvät ehdot.

Ehdot pohjautuvat eduskunnan alunperin vuonna 1980 säätämään asuntosäästöpalkkiolakiin, jonka tarkoitus oli ja on kannustaa nuoria suomalaisia säästämään kohti ensiasunnon ostamista.

Lain varsinaista tulkintaa ja ohjeistusta pankkien puoleen tekee keskeisesti valtiovarainministeriön alaisuudessa toimiva Valtiokonttori.

ASP-tilille tallettamisen ehdot

Tavoitteena ASP-säästämisessä on saada kokoon vähintään 10 prosenttia (niin sanottu omasäästöosuus) tulevan ensiasunnon hankintahinnasta.

Mikäli olet ostamassa ensiasuntoa yhdessä jonkun toisen kanssa, sinun tulee säästää 10 prosenttia omistukseesi tulevan osuuden (vähintään 50 % asunnosta) hinnasta. Samaan tapaan, omakotitalon rakentajien kohdalla sinun tulee tallettaa 10 % omakotitalon kustannusarviosta.

Kymmenen prosentin omasäästöosuuteen pääsemiseen ja ASP-tilille hyväksytysti talletusten tekemiseen on kuitenkin joukko sääntöjä, joiden tulee täyttyä, että voit hakea pankilta korkotuettua ASP-lainaa.

Jotta ASP-sopimuksen ehdot täyttyisivät, sinun tulee tehdä ASP-tilille talletuksia vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä.

Yhden kalenterivuosineljänneksen eli kolmen kuukauden aikana talletuksen tulee olla vähintään 150 euroa ja enintään 3000 euroa.

Sinun ei tarvitse tehdä talletuksia kuitenkaan peräkkäisinä vuosineljänneksinä, vaan tarvittaessa voit pitää säästämisestä taukoa. Voit jatkaa säästämistä niin kauan kuin haluat (tosin yläikärajan säästämiselle ollessa 49-ikävuotta).

Omasäästöosuuteen lasketaan talletusten lisäksi niille maksettu korko ja lisäkorko. Lisäksi säästöosuuteen voidaan sisällyttää muita omilla tileillä olevia varoja.

Kun olet säästänyt tilille yli 10 prosenttia asunnon hankintahinnasta, minimissään kahdeksan vuosineljänneksen / kahden vuoden aikana, voit sopia pankin kanssa ylimenevän osuuden käytöstä.

Mikäli kaikki tilillä olevat säästöt käytetään ensiasunnon kauppahinnan kattamiseen, koko talletukselle maksetaan verovapaa lisäkorko.

ASP-sopimuksessa voi olla sovittuna, että lisäkorko maksetaan jollekin muulle määrälle, esimerkiksi 10 % osuudelle asunnon hankintahinnasta.

Verohallinnon määritelmän perusteella ASP-talletustilille maksettava korko on kokonaan verovapaata tuloa myös silloin, kun koko talletusta ei käytetä asunnon hankinnan rahoitukseen.

Toisaalta ASP-sopimus purkautuu pankin kanssa, jos nostat tililtä varoja ennen sopimuksen ehtojen täyttymistä.